Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Technické vzdělávání a Foxtrot do aktivních škol

26. 1. 2018 | Ing. Emil Širůček | FCC PUBLIC | www.odbornecasopisy.cz

Redakce časopisu ELEKTRO měla možnost zúčastnit se přednášky adresované posluchačům studijního oboru Inteligentní budovy, konané v týdnu před Vánocemi na Fakultě stavební ČVUT na Katedře technických zařízení budov. Přednášku na téma řídicí systém Tecomat Foxtrot uvedl doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., z této katedry a jako přednášející vystoupili Ing. Jaromír Klaban ze společnosti Teco, a. s., a Jiří Černý z partnerské firmy Smart Bit, s. r. o.

   
Ing. Jaromír Klaban, Teco, a. s. a Jiří Černý, Smart BIT, s. r. o.

Po přednášce pánové Klaban a Černý odpověděli na několik otázek časopisu ELEKTRO. Jejich odpovědi jsou uvozeny iniciálami jejich jmen.

Jak vznikla myšlenka přednášet téma Foxtrot na Stavební fakultě ČVUT v Praze?

(JK) V jednom čísle ELEKTRO někdy v roce 2013 se sešly dva články na téma sběrnic pro řízení budov; jeden od Ing. Garlíka a ten druhý ode mne. Seznámili jsme se a on mi nabídl přednášku o Foxtrotu pro obor Inteligentní budovy. Jako člen redakční rady časopisu ELEKTRO sleduje časopis pravidelně, takže si povšiml článků o Foxtrotu a jeho širokého portfolia uplatnění. Docent Garlík dospěl k názoru, že by se studenti měli kromě KNX dozvědět něco víc o Foxtrotu, o centralizovaném řízení s decentralizovanými periferiemi na deterministické sběrnici. Přizval jsem si dnes Jiřího Černého z firmy Smart Bit. Spolupracujeme na výukových projektech a on má s Foxtrotem zkušenosti s realizacemi. Připravil studentům on-line ukázku, jak se v současnosti domy se systémovou instalací a Foxtrotem spravují a konfigurují na dálku.

Čím je charakterizována skupina studentů, která se sešla na vaší přednášce, a jaké bylo jejich očekávání?

(JK) Jsou to posluchači mezifakultního studijního oboru Inteligentní budovy. A jejich očekávání? Možná očekávali konkrétní návod, jak rychle pospojovat hotové funkce. Zaznamenali jsme ale rozpaky nad „volným programováním“ Foxtrotu. Nevadí. Nemusí všichni hned inteligentní budovy na stavbě programovat nebo řekněme konfigurovat. Jsem ale přesvědčen, že studenti tohoto oboru by měli mít přehled o celé škále prostředků, kterými lze algoritmizovat a automatizovat i složité a neobvyklé vazby v TZB a být schopni zhodnotit jejich výhody a nevýhody pro konkrétní aplikaci. A především formulovat požadavky a zadání, které třeba naplní jiní.

Máte nějaký recept na zbystření zájmu studentů o bližší seznámení s Foxtrotem? Nebo s řízením budov obecně?

(JK) To je otázka trochu za hranici dnešní přednášky na ČVUT. Vydali jsme se na cestu motivace nejen studentů, ale i učitelů. Moderní technika formuje chování a zájmy mladých lidí ještě dříve, než nastoupí do první třídy. Učitelé jsou tak vystaveni nutnosti trvalého vzdělávání, aby se studenty udrželi krok, respektive rozuměli jejich motivaci nebo demotivaci. Chceme jim pomoci a hledáme ty recepty a programy, ze kterých si škola, učitel i student může sestavit své vlastní cíle, metodiku a projekty. Všemi těmi programy by se jak červená nit měl vinout cíl: rozvoj technického myšlení studentů, schopnost algoritmizace a pochopení fyzikálních principů řízených objektů.


Obr. 1. Robot ovládaný Foxtrotem

Abychom mladé zaujali, vydali jsme se na cestu pohybujících se fyzikálních modelů – robotů, dopravníků, manipulátorů atd. s vestavěným Foxtrotem a ovládáním přes mobilní telefon. Mladí v současnosti reagují především na to, co si mohou spustit na svém mobilním telefonu. To je pro Foxtrot výzva. To je kombinace, která nás dala dohromady tady s kolegou Jiřím Černým. Se standardním Foxtrotem rozpohyboval vzorek robota ovládaného ze smartphonu za čtyři týdny (obr. 1). To student může zvládnout taky.

Ovšem na přednášce tady na stavební fakultě jsem žádné roboty neviděl.

Zde jsme předváděli výukový kufr s Foxtrotem osazený nejrůznějšími nástěnnými ovladači, vestavěnými čidly a akčními prvky a wifi spojením (obr. 2). Lze si na něm zkoušet stmívání a řízení barev osvětlení, regulaci teploty, ovládání ventilů, měření elektřiny a vody nebo řízení přístupu čtečkami RFID karet. Předvedli jsme na něm on-line měření koncentrace CO2 v posluchárně. Na kufru lze vyzkoušet vlastní grafiku a logiku mobilní aplikace a vše bezprostředně připojit do internetu a cloudových řešení nebo si vyzkoušet populární internet věcí.

Chceme studenty oboru Inteligentní budovy motivovat a na reálných příkladech ukázat potřebu nového typu odborníků v technice budov, kteří budou univerzální a v projektech a realizacích budou bořit bariéry v hlavách lidí, které se vytvořily mezi profesemi na stavbě. Podobně, jako Foxtrot v domě boří bariery technické. Chtěli bychom přispět k tomu, aby obor Inteligentní budovy takové odborníky skutečně připravoval.


Obr. 2. Pohled do výukového kufru

Jakou má firma Teco zkušenost s přímým působením na technické vzdělávání mládeže?

(JK) Na Českém technickém národním obrození pracujeme systematicky dlouho. Kolega Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. v devadesátých letech inicioval program Edutec, připravil pro něj první pracovní sešity. Vlajku Edutecu drží i Ing. Luděk Kohout, učitel SPŠ a VOŠ Kutná Hora, který jej doplňuje stavebnicí Edumat. V letošním roce jsme se s firmou Smart Bit rozhodli doplnit projekt Edutec o robota Foxee, což je Foxtrot volně obestavěný koly nebo robotickými rukami. Na něm lze vyučovat profesionální programování plně podle standardu IEC.

(JČ) Společně se SPŠ VOŠ v Kutné Hoře jsme uspořádali první setkání aktivních pedagogů ze všech stupňů škol, představili jsme jim naše záměry. Potvrdili svůj zájem a podporu našim krokům. Nabízíme jim cestu naplnění projektu „zdola“. Jsme otevřeni všem aktivním, kteří se v práci s mladou technickou generací chtějí připojit do smysluplného projektu.

Jaké kroky děláte v současné době směrem k středním školám?

(JČ) Směrů je několik. Například právě probíhá pilotní projekt na soukromé střední škole v Hradci Králové, jehož vedení jsem se ujal. Okruh posluchačů se tu skládá ze studentů 2. ročníku a zároveň jejich učitelů a další skupiny lidí z praxe, kteří mají zájem o Foxtrot. Podle prvních reakcí jsem zjistil, že téma uchopí nejrychleji studenti. Tedy ti zainteresovaní. Určitě to bude tím, že jsou nejnovější technikou obklopení od narození. Soustřeďujeme se teď na studijní materiály a metodiku pro jejich učitele, aby se se současnými technikami automatizace seznámili co nejrychleji a vzali je za své, protože jen tak mohou aktuální poznatky žákům předávat efektivně.

Na jaké technické úrovni posluchače učíte?

(JČ) Nezahajujeme teorií ale praktickou ukázkou: „Takto to funguje, takhle se to ovládá. Jestliže tě to zajímá, ukážeme ti cestu, abys sám mohl doplnit program a funkce. Aby zařízení dělalo to, co si vymyslíš sám. Vymysli si zadání. Zkus si to sám zapojit. Když to shoří, nevadí, součástka moc nestojí. O to rychleji snad pochopíš proč to příště udělat jinak a správně.“ Jde nám o to, aby se posluchači seznámili se systémem, nebáli se ho a neostýchali se nahlédnout mu pod pokličku. V tomto mají žáci mnohem menší psychickou bariéru než jejich učitelé.

(JK) Jdeme do toho hlavně technicky a vycházíme z vlastní praxe školení zákazníků i ze zkušeností pedagogů. Integrujeme úlohy zadané firmami z praxe. Ukázkami i návštěvou referenční instalace chceme sdělit, že to co se student učí, je na trhu práce velmi žádané. Nechceme stát v řadě zaměstnavatelů, kteří si jen stěžují na stav našeho školství, ale aktivně a konkrétně přispět k jeho zlepšení. Rádi na tom budeme spolupracovat s dalšími – aktivními univerzitami, školami, pedagogy, studenty i firmami.


Vyšlo v časopise Elektro č. 1/2018 na straně 44. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021