Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Svodiče DEHNcord

16. 5. 2017 | Jan Hájek | Dehn + Söhne GmbH + Co. KG | www.dehn.cz

Svodiče přepětí typu 2 DEHNcord jsou zástupci nové konstrukce svodičů přepětí pro širokou oblast použití, které pro svou instalaci nepotřebují instalační lištu TS 35 (lištu DIN) a díky variantám s vysokým krytím ani rozváděče.

Konstrukce DEHNcord

Při zpracovávání návrhu ochrany před přepětím nastávají situace, kdy se v blízkosti zařízení nenachází žádný rozváděč ani příhodná instalační krabice, kam by bylo možné umístit klasický svodič přepětí určený do rozváděčů. Někdy, u přístrojů, svítidel a jiných zařízení, je v místě vstupních svorek prostor, kam by svodič, kdyby byl kompaktní, bylo možné umístit.

Svodič DEHNcord
Obr. 1. Svodič DEHNcord pro montáž do přístroje, vícepólový

Svodiče DEHNcord jsou svodiče typ 2. V základním provedení jsou určeny pro paralelní připojení třeba na vstupní svorky v zařízení. Základní modely jsou určeny jak pro zapojení v sítích TN-S ve vícepólovém provedení (obr. 1), tak v jednopólovém provedení, pro instalaci do zařízení, které má dvojitou izolaci. Svodiče v tomto provedení jsou vybaveny optickou signalizací svého stavu. Jde o mechanický terčík, který změní barvu, jestliže došlo k poškození svodiče přepětí. Vzhledem k oblasti zamýšlené instalace tohoto druhu svodičů nelze počítat s tím, že by byla instalace doplněna vodiči pro dálkovou signalizaci. Svodiče se vyrábějí i v napěťové úrovni pro 320 V, což je varianta, která najde použití hlavně v oblastech mimo Evropu, kde je nominální napětí 230 V spíše přáním než skutečností. Pro větší přehlednost jsou v tabulce uvedeny pouze dvoupólové modely a bez variant na vyšší napětí.

Další generace svodičů DEHNcord, která byla uvedena na trh, reaguje na specifikum použití k ochraně nyní velmi častého použití u LED zdrojů. Vzhledem k tomu, že jako signalizaci možných problémů lze využít tento světelný zdroj, je k dispozici varianta DEHNcord, která případnou poruchu signalizuje právě prostřednictvím LED.

DEHNcord IP
Obr. 2. DEHNcord IP

Vzhledem k častému požadavku na umístění venku, kde ne vždy je prostor pro instalaci vhodně ochráněn, bylo třeba vyvinout takovou variantu svodiče, která bude odolávat vlivu očekávaných podmínek. Svodič DEHNcord IP má proto vysoké krytí IP65 a je vhodný pro nasazení ve venkovním prostředí. Krytí svodiče je velmi důležité. Jak ukazují případy nevhodných instalací na poli fotovoltaických elektráren, jestliže do rozváděče, kde je svodič s varistorem, vniká vlhkost, rychleji stárne a rychleji se snižuje miliampérový bod. Těmto problémům lze předejít právě použitím přístroje DEHNcord IP.

Nejmladším z produktů DEHNcord je provedení R 3P, které je určeno k ochraně pohonů žaluzií. Protože je určeno pro instalaci přímo do schránky pro žaluzie, je v krytí IP54. Svodič je pro co nejjednodušší instalaci osazen konektory Hirschmann STAK 3/STAS 3, které se pro žaluzie obvykle používají (obr. 3).

Svodič DEHNcord R 3P
Obr. 3. Svodič DEHNcord R 3P

Kde všude lze použít svodič DEHNcord a který?

Ochrana linií svítidel
Vnitřní prostory výrobních, prodejních nebo skladových hal jsou osvětlovány světelnými zdroji, které tvoří linie, nebo jednotlivými svítidly napájenými několika větvemi. Při rozsvěcení nebo i při běžném provozu dokážou takto zapojené zdroje vytvářet špičky nejenom při náběhu výkonu, ale i za běžného provozu. Pro ochranu a prodloužení životnosti těchto světelných zdrojů je vhodné nasadit svodiče přepětí, které mají na rozdíl od obvykle používaných svodičů typ 3 masivnější konstrukci, a lze očekávat jejich delší životnost. DEHNcord je možné instalovat přímo paralelně na vstupní svorky prvního svítidla v řadě, a to jak do samostatné krabičky (obr. 4 a obr. 5), tak přímo do těla svítidla, když to jeho konstrukce umožňuje.

Montáž svodiče u svítidla Dehn
Obr. 4. Montáž svodiče u svítidla

Ochrana linie svítidel Dehn
Obr. 5. Ochrana linie svítidel

Ochrana svítidla na fasádě objektu
Je-li svítidlo umístěno na fasádě objektu, je v ochranném prostoru jímací soustavy a není s ní vodivě spojeno, lze k jeho ochraně opět použít svodič DEHNcord. V tomto případě je vhodné použít variantu s krytím IP65. Díky kompaktnímu tvaru lze svodič umístit do těla svítidla nebo do malé instalační krabice na fasádě.

Ochrana svítidla pouličního osvětlení
Kompaktní tvar svodiče DEHNcord umožňuje instalaci přímo do dříku svítidla třeba do zapouzdřené svorkovnice nebo díky vysokému stupni krytí i ke klasické svorkovnici (obr. 6, 7 a 8). Svodič se na tomto místě stará o ochranu svítidla před provozním přepětím nebo před přepětím majícím svůj původ v úderu blesku. Samozřejmostí by mělo být osazení svodiče bleskových proudů v napájecím místě (obr. 6).

Dehn Možnosti ochrany kovových sloupů nad 5 m výšky se společným uzemněním a prostorem ve svítidle
Obr. 6. Možnosti ochrany kovových sloupů nad 5 m výšky se společným uzemněním a prostorem ve svítidle

Instalace přístrojů DEHNcord přímo na vstupní svorky zařízení

Svodiče DEHNcord není nutné montovat na lištu TS 35, a tak je lze instalovat na vstupní svorky zařízení, jestliže to jeho konstrukce umožňuje. Je proto ideálním svodičem pro ochranu existujících technologií, u kterých praxe běžného provozu ukázala, že vynechání svodiče přepětí nevedlo ke zlevnění.

Stožárová svorkovnice Elektro Bečov
Obr. 7. Stožárová svorkovnice Elektro Bečov

Stožárová svorkovnice Vysto Kobylí
Obr. 8. Stožárová svorkovnice Vysto Kobylí

DEHNcord a jeho kombinace se svodičem DEHNshield

Svodič DEHNshield je kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, tedy svodič, který nejenom dokáže svést bleskový proud, ale zároveň poskytne ochrannou úroveň stejně nízkou jako svodič přepětí typ 2, tedy Up ≤ 1,5 kV, což je pro ochranu jakéhokoliv koncového spotřebiče dostatečné. Svodiče DEHNshield jsou tedy testovány podle ČSN EN 61643-11 na splnění přísných podmínek pro typ 1 a také na menší zatížení jako typ 2. Svodič je energeticky koordinován vzhledem ke koncovému spotřebiči jako + typ 1 + typ 2 + typ 3, a to až do vzdálenosti 5 m.


Obr. 9. Vnitřní schéma jednopólového svodiče DEHNcord

Svodič DEHNshield má ve svém jádru jiskřiště, které díky použité elektronice má velmi nízké zapalovací napětí, a zaručuje tudíž funkci vlnolamu pro bleskový proud (WBF). Funkce vlnolamu zajišťuje omezení velikosti napětí impulzu, ale navíc se oblouček na jiskřišti postará o většinu energie impulzu, která nepokračuje dál do chráněného zařízení a nepoškodí jeho varistory na vstupu. Oproti tzv. kombinovaným svodičům, vyskytujícím se též na trhu, které jsou vybaveny pouze výkonovým varistorem, zaručuje DEHNshield lepší spolehlivost, a díky jiskřišti i delší životnost.

DEHNshield TNS FM – Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí s kontaktem pro dálkovou signalizaci
Obr. 10. DEHNshield TNS FM – Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí s kontaktem pro dálkovou signalizaci

Spolehlivá kombinace

Pro ochranu osvětlení s LED je ideální kombinace DEHNshield a DEHNcord, která poskytuje při malé potřebě prostoru pro instalaci velmi velké svodové schopnosti a zaručuje vzájemnou koordinaci i v podmínkách, které nejsou v aplikaci zrovna ideální, a standardní svodič přepětí by byl kompromisním řešením.


Vyšlo v časopise Elektro č. 5/2017 na straně 26 .
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde. 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021