Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Svodiče DEHN s integrovaným předjištěním

20. 9. 2017 | Jan Hájek | Dehn + Söhne GmbH + Co. KG, | www.dehn.cz

Svodiče přepětí je při jejich instalaci třeba předjišťovat. S tímto požadavkem se setkal každý z projektantů i elektroinstalatérů – kdo se ochrany před bleskem a přepětím pro vnitřní instalace byť jen trochu dotkl. Lhostejno, zda jde o svodič bleskových proudů, nebo svodič přepětí, u každého je v montážním návodu uvedena maximální hodnota pojistek, které musí být nainstalované v elektrické instalaci před ním.

Pojistka, nebo jistič?

Vždy je třeba instalovat klasickou tavnou pojistku gG/gL. Bylo by chybou instalovat klasický jistič, jehož reakce není k tavné pojistce ekvivalentní. Mezi další nevýhody použití jističe patří jeho impedance, kterou způsobuje cívka v něm integrovaná. Vlivem této impedance by mohlo dojít k navýšení ochranné úrovně svodiče přepětí Up o úbytek napětí na impedanci jističe, a tak by mohla být výsledná úroveň napětí vyšší, než dále umístěné spotřebiče mohou bez problémů přečkat.

Pro lepší pochopení toho, co se děje při reakci na svodiči přepětí, je dobré si uvědomit, že jakmile svodič začne vést, chová se v elektrické instalaci jako zkrat, který dokáže na rozdíl od klasického zkratu opět „rozpojit“, bez toho, aniž by byl poškozen. Svodová schopnost svodiče je dalším z důležitých parametrů, který je zapotřebí v návrhu ověřit a přitom posoudit možnost, zda lze svodič na daném místě vůbec instalovat.

Při reakci svodiče teče jeho jiskřištěm nebo varistorem teoreticky i prakticky téměř celý zkratový proud, který je v místě jeho instalace možný. Tento parametr je u svodičů označován Ifi. Kdyby tento proud byl větší než schopnost svodiče, došlo by k jeho poškození.

Pojistka před svodičem přepětí má tedy za cíl ochránit ho před poškozením v důsledku toku proudu většího, než ten, který konstrukčně zvládá.


Obr. 1. Obrázek 534.8 z ČSN 33 2000-5-534 ed. 2

Zapojení do T

Při paralelním zapojení svodiče přepětí je třeba dbát i na maximální délku vedení připojovacích vodičů podle ČSN 33 2000-5-534, kdy se do této délky započítávají i vodiče pro připojení předjištění.

Citace z ČSN 33 2000-5-534 ed. 2:
Jestliže celková délka vedení (a+b+c), jak je určena na obrázku 534.8, překračuje 0,5 m, musí být zvolena alespoň jedna z následujících možností:
– Zvolit SPD s nižší napěťovou ochrannou hladinou Up (1 m délky přímého kabelu, kterým protéká proud výboje 10 kA (8/20), přidává úbytek napětí okolo 1 000 V);
– Instalovat druhou koordinovanou SPD v blízkosti zařízení, které má být chráněno, tak, aby se přizpůsobila napěťová ochranná hladina Up jmenovitému impulznímu napětí zařízení, které má být chráněno;
– Použít instalaci znázorněnou na obrázku 534.9.

Na obrázku 534.9 není nic jiného než zapojení do V, které je známé např. jako běžné u DEHNventilu, který má zdvojené připojovací svorky. To je možné pouze tam, kde je uvažován proud obvykle do 125 A; zařízení s většími proudy již nejsou realizována za pomoci drátů, a tak je nutností zapojení do T, jak je uvedeno na obrázku 534.8 z ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 (obr. 1).

Svodiče DEHN s integrovaným předjištěním
Obr. 2. Vnitřní uspořádání DEHNven CI

Jak z toho ven?

Řešením je integrovat pojistku přímo do svodiče přepětí, nevzniknou tak starosti:
– s délkou vodičů potřebných k propojení pojistky a svodiče,
– s výběrem vhodné pojistky,
– zda pojistka vydrží průchod bleskového proudu,
– s místem v rozváděči – pojistkový spodek pro NH 00 je už velmi velký,
– s montáží pojistek,
– s výběrem vodičů pro zapojení.

Prvním svodičem bleskových proudů s integrovanou pojistkou byl v roce 2005 DEHNbloc Maxi S, který stále zůstává v sortimentu firmy. Kromě integrované pojistky je u něj zajímavé, že se přímo montuje na sběrnici PEN v rozváděči, a proto je délka tohoto připojení nulová.

Svodiče DEHN s integrovaným předjištěním
Obr. 3. DEHNven CI, obj. č. 961 205

Svodiče bleskových proudů s integrovanou pojistkou

DEHNven CI (obj. č. 961 200) je jednopólový kombinovaný svodič s integrovaným předjištěním. Chrání zařízení a spotřebiče připojené k napájecí síti nízkého napětí v občanských i průmyslových objektech před přepětími vzniklými při spínání a při bouřkách. Jde o kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí typu 1 podle ČSN EN 61643-11, který se instaluje na rozhraních zón LPZ 0A – 2.

Svodič DEHNven CI je kompletní jednotka s dvoudílnou konstrukcí, se základním dílem, s výměnným ochranným modulem a integrovanými pojistkami. Je uzpůsoben k montáži do rozváděčů s lištou TS 35. Jádrem tohoto svodiče je jiskřiště s technologií RADAX-Flow (obr. 2), které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení. Díky konstrukci jiskřiště je energeticky zkoordinovaný kombinovaný svodič s funkcí vlnolamu (WBF) schopen odvést bleskový proud až 25 kA (10/350 μs). Tento kombinovaný svodič je způsobilý chránit koncová zařízení díky nízké ochranné úrovni Up ≤ 1,5 kV.

DEHNguard CI
Obr. 4. DEHNguard CI, obj. č. 952 406


Obr. 5. DEHNbloc M 1 CI v rozváděči

Pro zajištění co nejvyšší spolehlivosti jsou funkční stav nebo porucha signalizovány v signalizačním poli mechanickým terčíkem. U provedení FM (obj. č. 961 205) se vodiče dálkové signalizace funkčnosti připojují k bezpotenciálovému přepínači pomocí třípólové svorkovnice (obr. 3). Tento svodič bleskových proudů vyhovuje podmínkám normy PNE 33 0000-5 pro instalaci svodičů SPD v neměřené části rozvodu nn.


Obr. 6. DEHNbloc M 1 CI

DEHNguard CI

Obdobná situace nastává v podružném rozváděči, kde je nejenom velmi častý problém s místem pro instalaci předjištění, ale i se zajištěním správné koordinace mezi svodičem a jeho předjištěním. Z důvodu instalace jističů je ve fázi projektování celého rozváděče nejasné, zda výsledná kombinace jističů a přepěťové ochrany bude plnohodnotnou náhradou za pojistky s charakteristikou gG/gL. Zde je logickou volbou svodič s integrovanou pojistkou, kde veškeré starosti s koordinací odpadají a ještě se ušetří nejen prostor v rozváděči.

Tímto řešením je použití DEHNguard CI. Jde o vícepólový svodič přepětí s integrovanou pojistkou, který chrání zařízení a spotřebiče připojené k napájecí síti nízkého napětí v občanských i průmyslových objektech před přepětím. DEHNguard CI je svodič přepětí typu 2 podle ČSN EN 61643-11 a instaluje se na rozhraních LPZ 0B – 1. Svodič je kompletně zapojená jednotka s dvoudílnou konstrukcí, skládající se ze základního dílu s vyjímatelnými ochrannými moduly s integrovanými pojistkami (obr. 4). Svodič je přizpůsoben pro montáž do rozváděčů s lištou TS 35. Svodiče přepětí jsou energeticky zkoordinovány s ostatními svodiči řady Red/Line. Ochranné moduly jsou osazeny výkonnými varistory ZnO a pojistkou zapojenou do série. Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením s technologií Thermo-Dynamic-Control s dvojitou kontrolou. Svodič přepětí je schopen chránit koncová zařízení Up ≤ 1,5 kV. Funkční stav nebo porucha jsou signalizovány mechanickým terčíkem v signalizačním poli. Vyjmutí modulů je usnadněno aretovacím tlačítkem na ochranném modulu. Přívodní vodiče se připojují do připojovacích svorek nebo pomocí hřebenových propojek. Vodiče dálkové signalizace se u provedení FM připojují k bezpotenciálovému přepínači prostřednictvím třípólové svorkovnice.


Obr. 7. Porovnání DEHNven CI se starším řešením

DEHNbloc Maxi 1 CI 440/760 FM

Nejenom v případě sítí IT 400 a 600 V je výhodou, že je svodič bleskových proudů již vybaven integrovanou pojistkou, a není proto třeba v instalaci složitě řešit, jak a čím svodič předjišťovat. U obou svodičů je zapotřebí počítat s tím, že jejich velikost není stejná jako v případě variant pro 230 V a v rozváděči zaberou větší prostor (obr. 5 a obr. 6). Úspora místa je však i tak velká a navíc oproti variantě, kdy by bylo instalováno předjištění, v rozváděči zbude místo pro více než 30 jednopólových jističů.

Závěr

Svodiče DEHN s integrovanou pojistkou přinášejí elektrotechnikům a jejich zákazníkům velký komfort nejenom při instalaci, ale i při návrhu řešení a jeho bezproblémové integraci do nového, ale i původního zařízení.

Zdroje: ČSN 33 2000-5-534 ed. 2: 2016 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-34: Výběr a stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení.


Vyšlo v časopise Elektro č. 8-9/2017 na straně 26. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021