Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Stykače pro kompenzace

27. 2. 2020 | Elektropřístroj s.r.o. | www.epm.cz

Společnost EPM – Elektropřístroj, s. r. o. se sídlem v Praze 4 – Modřanech je tradičním výrobcem spínacích přístrojů – stykačů, spouštěčů motorů, nadproudových a časových relé, vačkových spínačů. Ve výrobním programu firmy jsou také speciálně konstruované stykače řady C…C, určené pro spínání kapacitních zátěží v kategorii AC-6 b podle ČSN EN 60 947-1, zvláště pro spínání kondenzátorových baterií v kompenzačních rozváděčích.

Stykače pro kompenzacePři spínání kapacitních zátěží vznikají v průběhu proudu výrazné špičky, které nepříznivě působí na kontakty, v extrémních případech může nastat svaření stykových ploch kontaktů. Ke snížení negativních účinků proudu (pro omezení špiček při sepnutí) je u těchto stykačů připojení zátěže řešeno ve dvou stupních. Nejprve je kondenzátor připojen k síti pomocnými kontakty přes odporové vodiče a posléze jsou odporové vodiče přemostěny hlavními kontakty. Pomocné kontakty se po sepnutí stykače automaticky vracejí do klidové polohy, a tím je vyřazen obvod s odporovými vodiči. Při odpojování kapacitní zátěže jsou pomocné kontakty v rozpojeném stavu, takže rozpojení obvodu zajišťují hlavní kontakty stykače a pomocné kontakty nejsou vypínáním namáhány.

Toto řešení zajišťuje maximální životnost stykačů a optimální funkci celé soustavy.

Elektropřístroj s.r.o., Mezi Vodami 1955, 143 00 Praha 4 – Modřany
tel.+420 261 106 111, epm@epm.cz, www.epm.cz


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2020 na straně 45.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde