Aktuální vydání

Číslo 8-9/2021 vyšlo tiskem 1. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 9. 2021. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Hlavní článek
Elektroenergetika ČR se bez nových flexibilních jaderných bloků neobejde

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Stykače ETICON

13. 9. 2021 | ETI Elektroelement, s. r. o. | www.etielektroelement.cz

Stykače jsou nedílnou součástí spínání obvodů, ať už jde o průmyslové aplikace, nebo třeba jen spínání bojleru doma či na chatě.

Stykače ETICON

Stykače jsou nedílnou součástí spínání obvodů, ať už jde o průmyslové aplikace, nebo třeba jen spínání bojleru doma či na chatě.

Existuje mnoho druhů a typů stykačů v závislosti na oblasti použití a na typu spínané zátěže. Například pro domovní aplikace se více hodí modulární stykače (neboli instalační), které mají klasické modulární rozměry, tudíž je možné je zařadit do běžné modulární rozvodnice. Oproti tomu pro průmyslové aplikace se hodí spíše klasické stykače, od miniaturních a pomocných stykačů, až po velké motorové stykače určené na velké zátěže v řádu i stovek ampér.

Při výběru je nutné dávat pozor hlavně na kategorii užití stykače, aby odpovídala požadované aplikaci. Nejčastějšími kategoriemi jsou AC1, která je určena pro aplikace s odporovou zátěží jako osvětlení, bojler a podobně a AC3, která je určena pro induktivní zátěž. Induktivní zátěží jsou např. motory. Důvod nutnosti dávat na toto pozor je výhradně ten, že jsou stykače dimenzovány na danou hodnotu proudu v příslušné kategorii, respektive jejich kontakty, aby vydržely příslušnou zátěž. Stykač určený na induktivní zátěž může být např. 2 až 3 × větší, než stykač určený na odporovou zátěž se stejným jmenovitým proudem. Rozdíl je však v již zmíněné kategorii užití a tento stykač má mnohem robustnější a odolnější kontakty.


ETI Elektroelement, s. r. o., Paceřická 2773/1, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice,
e-mail: info@etielektroelement.czwww.etielektroelement.cz