Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Studenti VOŠ a SPŠE Fr. Křižíka na programu Erasmus+ ve Španělsku

27. 10. 2015 | VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka | www.vosaspsekrizik.cz

V první půlce měsíce října se 16 studentů naší školy VOŠ a SPŠE F. Křižíka, Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1 zúčastnilo prvního 14denního běhu  odborné praxe ve Španělsku v rámci projektu „Renewable sources – 21st century issue″, uskutečněného pod záštitou programu Erasmus+. Partnery naší školy na španělské straně byla jednak zprostředkující organizace Euromind, která se podílela na přípravě projektu a potřebné dokumentace, a dále potom škola Escuela profesionale de SAFA, která poskytla své prostory a školitele pro samotnou odbornou praxi.

Místem konání celého projektu, který se uskuteční ve třech bězích v průběhu dvou let, je historické a kulturní centrum jižního Španělska, Sevilla. Ta je se svými 700 000 obyvatel čtvrtým největším městem Španělska a současně hlavním městem Andalusie. Je to typické multikulturní město se čtyřmi univerzitami a studenty všech barev pleti z celého světa. Vzhledem k tomu, že Praha a Sevilla jsou od sebe vzdáleny téměř 3000 km, byla jednoznačnou volbou letecká doprava s přestupem v Madridu. Ubytování a stravování bylo zajištěno v prostorách hostelového typu instituce Inturjoven, využívaných i místní univerzitou.

Cílem projektu bylo spojení teorie s praxí, snaha seznámit české studenty s konkrétními možnostmi využití solární energie v oblastech bohatých na sluneční záření. Chtěli jsme, aby si studenti sami vyzkoušeli navrhnout a připravit solární instalaci, aby byli nuceni samostatně komunikovat v anglickém jazyce v cizojazyčném prostředí a obecně aby si rozšířili své profesní i kulturní povědomí. Součástí projektu byla i jazyková průprava, studenti se seznámili se základy španělského jazyka a měli možnost své nabyté komunikační dovednosti okamžitě využít v autentickém prostředí.

Pracovní dny měly jasně daný rozvrh. V dopoledních hodinách po snídani probíhala v učebně Inturjoven jazyková průprava, odpoledne po siestě začínala odborná příprava v areálu školy SAFA, vzdálené asi 20 minut jízdy autobusem podél řeky kolem historického centra.

První odpoledne bylo věnováno seznámení se školou a s její historií a zásadám bezpečnosti práce. Následující den studenti měřili na střeše objektu školy parametry jednotlivých solárních panelů pro různé hodnoty náklonu, potom měli totéž udělat pro dva panely zapojené paralelně a sériově. V tom okamžiku je ale doběhlo slunce, schovalo se za mraky a už nevyšlo. Proto bylo měření odloženo na příhodnější podmínky a studenti se přesunuli do počítačové učebny, kde zkoušeli s pomocí programu používaného solárními odborníky navrhnout solární instalaci pro dům tak, aby splňovala dané požadavky na spotřebu elektrické energie, ale současně byla finančně únosná.

V dalších dnech sestavovali desku pro osvětlení napájené solárními panely, na niž museli kromě rámu s panelem ve správném náklonu postupně namontovat baterii, regulátor napětí a spínač.

Další týden studenti pokračovali s prací na druhé desce, která představovala vnitřní elektroinstalace v domě. Úkolem bylo osadit ji několika různými typy osvětleni od klasické žárovky přes halogenku až po pás s ledkami a dále postupně přidat další prvky jako pojistky, schodišťové vypínače, zvonek a čidlo pohybu. V programu Autocad vytvořili schéma zapojení obou desek a nakonec obě desky nainstalovali do dřevěného domku na střeše objektu školy, takže vnitřní spotřebiče byly napájeny solárním panelem.

Za zmínku rozhodně stojí také návštěva největší solární elektrárny Abengoa Solucar nedaleko Sevilly. Myšlenka na její realizaci byla součástí projektu revitalizace celé oblasti, kterou koncem 20. století postihla rozsáhlá ekologická katastrofa. Moderní technologie využívá koncentrovanou sluneční termální energii pro ohřev média na vysokou teplotu, která potom poslouží pro výrobu páry pro pohon parní turbíny a výrobu elektřiny. Jsou zde dvě solární věže s polem zrcadel o výkonu 10 MW a 20 MW a tři solární instalace s parabolickými koryty, každá o výkonu 50 MW. Krom toho jsou zde i fotovoltaické panely, jejich výkon je však s porovnání s výše zmíněnými instalacemi téměř zanedbatelný.

V sobotu byl pro celou naši skupinu zorganizován výlet do Cádizu, malebného přístavního města a  patrně také nejstaršího města nejen v jižním Španělsku, ale v celé jihozápadní Evropě. Po týdnu práce to bylo příjemné rozptýlení, přestože počasí dopoledne vypadalo dost nepříznivě.

Z nabídky tří kulturních akcí si studenti zvolili koridu, což jak se ukázalo, byla prohlídka místní arény pro boj s býky. Protože ale pondělí 12/10 připadlo na den Kryštofa Kolumba a ten den se konala skutečná korida, dohodli se, že tuto příležitost si nemohou nechat ujít, a většina z nich si obstarala lístky na tuto typicky španělskou událost. Je to podívaná plna emocí, pro nás velice nezvyklá, ale Španělé na ni chodí i s malými dětmi, patří to prostě k jejich tradicím a kultuře.

V rámci diseminace studenti vypracovali powerpointovou prezentaci v angličtině. Měla to být týmová práce, jak to však při týmové práci často bývá, někteří se zapojili výrazně víc než ostatní. Prezentace poskytla obecné informace o naší škole a skupině a kromě toho každý ze studentů přispěl svým subjektivním pohledem na hodnocení průběhu celé praxe. Před naším odletem v pátek dopoledne proběhla v kanceláři zprostředkující organizace Euromind tzv. good-bye session, kde studenti předvedli svou prezentaci a poté obdrželi certifikáty a Europasy.

Shrnuto a sečteno, studenti vyjadřovali s průběhem celé praxe spokojenost, oceňovali také to, že kromě práce samotné bylo i dost času na poznávání města, jeho krás a pamětihodností.

Velice kladně hodnotili také odbornou přípravu s Ing. Poulem, která praxi předcházela a která je po teoretické stránce důkladně připravila na úkoly, s nimiž se potom v průběhu praxe setkali a jež museli řešit.

www.vosaspsekrizik.cz