Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Stroje na zušlechťování textilií s progresivní vizualizací od firmy Monforts

18. 6. 2019 | Bernd Wieners | Lenze | www.lenze.cz

Zušlechtěné textilie – mezi ně nepatří pouze pestrobarevně potištěná košile, impregnovaná větrová bunda a obzvláště měkké ložní prádlo. Také v leteckém a vesmírném průmyslu se používají materiály zušlechtěné moderními postupy. „Například vnější plášť Airbusu A380 tvoří ze 70 % textilie,“ objasňuje Klaus A. Heinrichs, prokurista ve firmě Monforts, která je odborníkem na textilní stroje a sídlí v Mönchengladbachu. „Dnes už nehovoříme o látkách, ale o plošných textiliích.“ Vypilovaná automatizace, detailně seřízené procesy a vizualizace stroje, jaká aktuálně nemá obdoby, splňují požadavky na špičkovou technologii. Pokrokový projekt realizovala firma Monforts společně s firmou Lenze.

Jak je možné v praxi ovládat zařízení na zušlechtění látek, jejichž pásy jsou mnohdy dlouhé i 1 000 metrů a více? Jak jsou koncipována rozhraní mezi člověkem a strojem, aby byla umožněna spolehlivá navigace a co nejlepší orientace? Jaký přínos mají srozumitelné informace a pomocné struktury nabídek při řízení výroby včetně krátkých přípravných dob? A v neposlední řadě: Co člověk pracující se strojem očekává do budoucna od ovládání strojů? „Pro mladé lidi je například zažitou praxí multidotykové ovládání displeje. Nová generace v digitálním věku je zvyklá na něco jiného, než dnes ovládání strojů nabízí,“ vysvětluje Jan Bilke. Diplomovaný inženýr pro automatizační techniku ve společnosti Monforts je projektovým vedoucím vývoje vizualizace, který tato společnost realizovala společně s firmou Lenze a brémským Institutem integrovaného designu (IID).

Montex 8500 – osvědčená koncepce napínacího rámu
Obr. 1. Montex 8500 – osvědčená koncepce napínacího rámu byla přizpůsobena podle požadavků naší doby

Jednoduché ovládání – velké téma

Již pouhé obsazení tohoto „trojhvězdí“ jasně ukazuje, jak důležité postavení v současnosti zaujímá ovládání komplexních strojů. Na jedné straně je OEM s rozsáhlými znalostmi procesů a výrobních postupů. Na druhé straně je partner pro pohonnou techniku a automatizaci s vlastní nabídkou řešení pro motion control a pro ovládání a monitorování. Třetím v týmu jsou odborníci na vizuální komunikaci a interakci – IID (Institut integrovaného designu), kteří převzali grafické ztvárnění. Funkce jako tažení prstem, přibližování (zoom) nebo listování se staly pro uživatele tak samozřejmými, že je očekávají i u displejů strojů. „Aktuálně je tématem snadné a uživatelsky vstřícné ovládání,“ uvádí Jan Bilke. „A to i proto, že ve výrobě jsou stále častěji využívány i nekvalifikované síly a agenturní zaměstnanci. Tito pracovníci se musejí v ovládání strojů rychle zorientovat a bezpečně je ovládat i bez absolvování náročných školení.“ Tento aspekt je pro Monforts velmi důležitý, protože zařízení se převážně vyvážejí.


Obr. 2. Běžný den si bez ní již neumíme představit – ve strojírenství však jednoduchá komunikace prostřednictvím dotykové obrazovky působí zatím exotickým dojmem

Ovládání strojů – prostě supermoderní

Tento vývoj ovlivňuje i způsob práce partnerů pro automatizaci. Monforts oceňuje v první řadě kompetenci v oboru pohonné techniky a jejím řízení (motion control), kterou se firma Lenze vyznačuje, i dobrou spolupráci při vývoji a projektování. Zakázka na vybavení nové generace napínacích rámů Montex se zcela nově koncipovaným ovládáním a průvodcem obsluhou stroje přesahovala rámec klasické pohonné a řídicí techniky. „Dříve bylo běžné zobrazovat na displeji co nejvíce informací; nezávisle na tom, jak byly důležité pro obsluhu,“ uvádí Klaus A. Heinrichs, prokurista společnosti Monforts, a vzpomíná na malé samolepky s vlastnoručními popisy, které si zaměstnanci lepili vedle tlačítek, aby věděli, jaké funkce příslušná tlačítka mají.

Zcela nová koncepce ovládání stroje: Firma Lenze podporovala firmu Monforts při tomto projektu ve všech fázích vývoje. „Co se týče dalšího vývoje naší vizualizace, úzce jsme spolupracovali s firmou Lenze od samého počátku. První nápady jsme rozvíjeli na společných workshopech a tímto způsobem jsme dotáhli naši pokrokovou vizualizaci do úspěšného konce,“ vypráví Heinrichs. Tým Lenze načrtl první scénáře realizace, aby se z nápadu stala koncepce, která se následně realizovala ve společných projektech. Koneckonců to byla nepřetržitá a úzká partnerská spolupráce, která přispěla k uskutečnění tohoto vizualizačního řešení.

Projekty strojů, jako je nová generace napínacích rámů firmy Monforts, ukazují kompetenci firmy Lenze vytvářet řešení: od aktoriky, přes automatizační software až po rozhraní mezi člověkem a strojem. K dispozici je hardware v podobě multidotykového displeje s úhlopříčkami 24" – navíc byla pro webový prohlížeč vyvinuta vizualizace na bázi HTML5. Chytrý telefon nebo tablet: provoz je rovněž možný i na koncových mobilních zařízeních a umožňuje např. servisnímu personálu zobrazit si chybová hlášení a možnosti diagnostiky bez ohledu na to, kde se právě nachází.


Obr. 3. Podle hesla „joy of use“: jednoduché a intuitivní ovládání strojů přináší konkurenční výhody a vzbuzuje nadšení uživatele

Rychle mít přehled

Jaké jsou přesně výhody vyplývající z dobré uživatelské přívětivosti? Vizualizace je u firmy Monforts rozčleněna podél lineárního průchodu produktů zařízením. Hlavní obrazovka přitom zobrazuje zmenšený horizontálně posuvný náhled celého systému. Na multidotykovém displeji lze přibližovat („zoomovat“) jednotlivé komponenty a přepínat tak na další obrazovky. Rastr obrazovky a velikost tlačítek i zobrazovacích prvků jsou optimalizovány pro ovládání rukou nebo prstem. Rozložení obrazovky je navrženo tak, že jej tvoří jasně vymezené oblasti pro ovládání a zobrazování. Umožňuje tak uživateli rychle získat přehled, dobře se orientovat, snadno se seznámit s ovládáním systému a zapracovat se. Funkci hlavní navigace plní vodorovně posuvná čočka, pomocí které uživatel přejde na detailní náhled jednotlivých komponent. Souběžně s tímto nástrojem je k dispozici barevný naváděcí systém, který pomocí zelené, žluté a červené barvy rychle a jednoznačně označuje stavy zařízení.

Společnost Monforts se včas rozhodla s vědomím budoucích trendů pro komplexní přístup k této problematice. Prvotním cílem bylo dát vizualizaci modernější „look and feel“ a v dílčích oblastech ji vhodným způsobem přepracovat. Podle Klause A. Heinrichse stojí za tímto rozhodnutím jasná strategie vidět a chápat vizualizaci jako součást celkové produktivity zařízení. „Když je ovládání našich napínacích rámů jednodušší, a to i v případě časté výměny operátorů, tak textilní podnik šetří na přípravných dobách i při najíždění na nové produkty. S rychlou technickou přípravou zařízení dosahuji už od začátku maximální produktivity. To je pro naše zákazníky výhodné.“ Být rychlejší jen o pět minut přináší při rychlosti zpracovávání materiálu 50 m za minutu úsporu 250 m látky. „A to se přímo projevuje v hospodářském výsledku, protože se nemusím nejdříve proklikat nekonečnými a nepřehlednými nabídkami,“ říká Heinrichs. Navíc nová vizualizace podporuje rychlý vzdálený servis přes internet. Zde firma Monforts vystupuje v roli systémového partnera pro zákazníky z textilního odvětví, kteří jsou rozptýleni po celém světě.

Jak to bude nakonec přesně vypadat v praxi, bude v budoucnu záviset i na pracovních zvyklostech jednotlivých pracovníků na výrobní směně. Nová vizualizace od firmy Monforts totiž poskytuje velkou míru svobody, kdy lze pomocí tzv. widgetů nastavit ovládání na míru. „Rozložení obrazovky se bude ukládat individuálně pro jednotlivé uživatele, protože vedoucí směny musí mít k dispozici jiné informace než operátor u zařízení,“ vysvětluje Jan Bilke.


Obr. 4. Moderní, přehledné a intuitivní ovládání – design vizualizace přesvědčí vysokou úrovní uživatelského komfortu

Výhled do budoucna

Zatímco pohonná a řídicí technika mají za úkol „uvádět do pohybu“ know-how a nápady výrobců strojů, moderní vizualizace vnáší do ovládání strojů prvek zábavy. Ve firmě Monforts se v této souvislosti právem používá výraz „joy of use“. Vzhledem k tomu, že textilní stroje většinou kupují přímo majitelé, vyvolává v zákaznících dobrá vizualizace – podle zkušeností Klause A. Heinrichse – opravdové nadšení. Podle ní se pozná, jak je stroj inovativní.

Firmy Monforts v Mönchengladbachu a Lenze v Groß Berkelu jsou přesvědčeny o tom, že intuitivní vizualizace s ovládáním gesty známými z chytrých telefonů se stane standardem v průmyslovém prostředí. Oba podniky spojuje partnerská spolupráce. Další projekty v kontextu průmyslu 4.0 se připravují. „Více o nich ale zatím neprozradíme,“ uzavírá Klaus A. Heinrichs tento výhled.


Vyšlo v časopise Elektro č. 6/2019 na straně 46. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021