Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Střední průmyslová škola dopravní – dobrá perspektiva pro žáky i učitele

18. 3. 2021 | Střední průmyslová škola dopravní a. s. | www.sps-dopravni.cz

Jedna z největších odborných škol v Praze je Střední průmyslová škola dopravní a. s. Jejím zřizovatelem je Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., a škola je jeho dceřinou společností. Škola se svou 70letou tradicí připravila pro profesní život několik generací absolventů.

Jedna z největších odborných škol v Praze je Střední průmyslová škola dopravní a. s. Jejím zřizovatelem je Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., a škola je jeho dceřinou společností. Škola se svou 70letou tradicí připravila pro profesní život několik generací absolventů. V poslední době je zájem nových uchazečů o studium zaměřen zvlášť intenzívně na elektrotechnické obory. Množství studentů ovšem vyžaduje kvalitní a zkušené pedagogy. O výuce, studentech, učitelích i škole jako takové s redakcí časopisu ELEKTRO pohovořila zástupkyně ředitele školy Ing. Věra Nejedlá.

Ing. Věra NejedláPaní inženýrko, ta zkratka a. s. za názvem školy naznačuje, že se pohybujete v soukromém sektoru. Jaká jsou specifika školy, která je vlastně v soukromých rukou?

Ano, jsme soukromá škola, máme představenstvo, dozorčí radu a valnou hromadu, tvořenou zaměstnanci zřizovatele školy. Řekla bych ale, že naši žáci tuto skutečnost ani nevnímají. Z pohledu žáků se v naší škole vlastně potkávají výhody státního a soukromého školství. Školné se u nás totiž, s výjimkou nástavbového a dálkového studia, neplatí. Škola se přizpůsobuje potřebám zřizovatele, což odpovídá současným trendům.

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., škole poskytuje opravdu pevné zázemí. Naši učitelé se například mohou pravidelně účastnit podnikových odborných stáží, které zaručují, že teoretická výuka odpovídá reálným požadavkům, které budou na žáky v praxi kladeny. Velkou výhodou také je, že se odborníci z Dopravního podniku mohou podílet na odborné části školních vzdělávacích programů. Díky této skutečnosti a expertnímu týmu odborníků jsou naše učební plány pravidelně aktualizovány a reagují bezprostředně na vývoj techniky a potřeby zaměstnavatelů.

Nevýhodou je, že jako soukromá škola nedostáváme na svou činnost plnou výši státního normativu. Musíme se tedy více snažit získávat další finanční prostředky z jiných zdrojů a projektů, což se nám úspěšně daří.


Hodina v laboratoři měření

Jaké obory se u vás vyučují?

Naše škola nabízí odborné vzdělávání v maturitních i učebních oborech. Teoretická výuka se uskutečňuje ve dvou objektech. Jeden z nich je v Motole; zde sídlí ředitelství školy a vyučují se zde čtyři maturitní obory: Informační technologie, Ekonomika městské dopravy, Logistika v dopravě a Mechanik elektrotechnik. Druhý objekt je na Vinohradech v Moravské ulici, kde je soustředěna výuka všech učebních oborů: Automechanik, Elektromechanik pro dopravní prostředky, Elektrikář, Aranžér, Karosář, Autolakýrník, Autoelektrikář pro elektromobilitu, Provozní zámečník a maturitní obor Autotronik, který kromě maturity umožňuje žákům ve 3. ročníku získat ještě výuční list.

Vedle toho nabízíme i nástavbové obory Propagace, Podnikání, Provoz dopravních zařízení, také dálkové učební obory a zkrácené studium pro elektrikáře a automechaniky. Dále vzděláváme přímo zaměstnance dopravního podniku, kteří se rekvalifikují na požadovaný obor, popřípadě absolvují vzdělávací kurz liniového managementu. Takže vyučujeme nejen teenagery, ale také dospělé zájemce o studium.


Pracoviště v laboratoři měření

Kolik žáků vaši školu navštěvuje?

Jaká část absolventů odchází do praxe a jaká část pokračuje ve studiu na vysoké škole? V současné době máme zapsáno ve všech ročnících přibližně 1 100 žáků, včetně dospělých. Skladba našich žáků je různorodá. Dvě třetiny studentů tvoří žáci učebních oborů, kteří zpravidla po skončení školy odcházejí do zaměstnání, popřípadě pokračují na nástavbovém studiu. Řada absolventů se k nám po létech vrací a studuje nástavbu dálkově nebo využívají možnosti získat další výuční list ve zkrácené dálkové formě studia. Žáci maturitních oborů samozřejmě možnost studia na vysokých školách využívají, ale v poměru k celkovému počtu žáků školy je to menšina. Naši absolventi zpravidla volí fakulty dopravní, elektrotechnické či ekonomické a nemívají problém na vysoké škole technického zaměření uspět. Příkladem může být několik našich absolventů, kteří se po vystudování vysoké školy a získání praxe vrátili zpět k nám do školy, zapojili se do chodu školy z opačné pozice a dnes na různých postech předávají své zkušenosti další generaci žáků. Mezi nimi je i současný ředitel školy Ing. František Novotný, který se u nás vyučil, posléze vystudoval průmyslovou školu a následně elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze.

Na tolik studentů je jistě zapotřebí mnoho vyučujících. Jak je na tom Vaše škola z tohoto hlediska?

Náš sbor vyučujících je sehraný tým odborníků, který se snaží předat žákům nejen vědomosti stanovené učebním plánem, ale také své vlastní zkušenosti. Co nám dlouhodobě chybí, to jsou učitelé odborných předmětů. V poslední době jsme měli úspěch s náborem učitelů pro automobilové obory, ale v budoucnosti asi pocítíme nedostatek odborníků pro elektrotechnické obory. Tyto obory, jak teoretické, tak i praktické v dílnách, u nás vyučují na slovo vzatí odborníci, ovšem většina již je v penzijním věku. Ideální by bylo získat několik vzdělaných a perspektivních příslušníků mladší generace, kteří by postupně od těch starších převzali zkušenosti a osvědčené metody a mohli plynule pokračovat v odborné výchově studentů a učňů.

Zejména ve tříletých oborech musí učit někdo, kdo má nejen teoretické znalosti, ale také prošel praxí v oboru, navíc by měl mít schopnost svoje znalosti a dovednosti srozumitelně předávat.

Zatím nám vypomáhají externí učitelé, většinou zaměstnanci Dopravního podniku, kteří velmi pozitivně působí na vzdělání žáků vyšších ročníků a žáky dálkového studia. V tomto případě se nejedná jen o výuku teorie, ale především o předávání zkušeností z praxe.

Autoelektrikáři při hodině v učebně
Autoelektrikáři při hodině v učebně

Co všechno tedy zvládají vaši absolventi, když se po dokončení studia dostanou do praxe?

Žáci posledního ročníku mají možnost vykonávat odbornou praxi přímo v nějakém podniku mimo školu. Škola umožňuje žákům vybrat si, kde chtějí odborný výcvik a praxi absolvovat. Spolupracujeme nejen s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a. s., ale i s dalšími firmami. Autotronici a automechanici často volí autoservisy, ale elektrikáři většinou docházejí na praxi do Dopravního podniku, kde si vyzkoušejí především práci okolo tramvají, ve vozovnách. Dopravní podnik zapojuje žáky do motivačního programu, těm nejlepším nabízí také stipendijní program a žáci mohou čerpat i některé další benefity. Ne každá škola může svým žákům poskytnout takovéto výhody.

V rámci motivačního programu, který Dopravní podnik žákům nabízí, se žáci mohou dostat do míst, kam není běžně přístup, do zázemí metra, tramvají, autobusů a nově i elektrobusů. Tato možnost posiluje zájem žáků o obor a inspiruje je při plánování dalších životních kroků. A skutečně – část jich po škole nastoupí do zaměstnání v Dopravním podniku, další se v průběhu svého profesního života do Dopravního podniku rádi vrátí.

Jak to vypadá se zájmem o studium na Vaší škole?

V poslední době se nám daří zaplnit všechny obory, které nabízíme. Už jsou za námi časy, kdy jsme měli problém s naplněním elektrotechnických oborů. Pravidelně je velký zájem o obor Autotronik a v uplynulých dvou letech jsme zaznamenali i nebývalý zájem o studium právě elektrotechnických oborů. Vzhledem k tomu, že velký vliv na rozhodování absolventa základní školy mají rodiče, vypadá to, že i oni si uvědomují, jak je důležité vybrat obor s dobrým uplatněním na trhu práce. A mládež s elektrotechnickým vzděláním má a bude mít vždy velmi dobrou pozici při hledání zaměstnání.

Mimořádný zájem evidujeme také o dálkové zkrácené studium oboru Elektrikář, které je zakončeno zkouškami z elektrotechnické způsobilosti podle Vyhlášky 50/1078 Sb. Studium trvá jeden a půl roku a je určeno pro uchazeče s minimálně středním vzděláním jako možný prostředek rekvalifikace. Je zajímavé, že se na tento obor hlásí i dost vysokoškoláků.

Laboratoř elektrotechniky e Střední průmyslová škola dopravní
Laboratoř elektrotechniky

Které obory ve vaší škole nejvíce volají po odbornících pro výuku?

Rozhodně bychom rádi přijali, a to na plný úvazek, učitele takových předmětů, jako jsou Elektrická měření, Elektronika, Elektrické stroje a přístroje, Aplikovaná elektrotechnika, Automatizace… Nově jsme vytvořili učební plán oboru Autoelektrikář pro elektromobilitu, kde se mnohé z těchto předmětů také vyučují.

Musím zdůraznit, že náš tým vyučujících bychom rádi omladili nejen vysokoškolsky vzdělanými učiteli teoretických předmětů, ale rádi mezi sebou uvítáme také mistry odborného výcviku.

Co když některý z našich čtenářů pocítí příležitost k uplatnění jako učitel či mistr odborného výcviku na SPŠ dopravní? Kam se může obrátit pro další informace?

Pro bližší informace je možné kontaktovat personální oddělení Mgr. Vlkovou na email vlkova@sps-dopravni.cz či telefonicky na + 420 606 048 484, popř. se obrátit přímo na mě, na email nejedla@sps-dopravni.cz nebo telefonicky na + 420 725 777 096.

Rozhovor vedl Ing. Emil Širůček, FCC PUBLIC s. r. o.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021