Aktuální vydání

Číslo 8-9/2020 vyšlo tiskem 3. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Trh, obchod, podnikání
Digitální transformace

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem 18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Společnost Eaton opět partnerem projektu Machři roku

24. 9. 2019 | Eaton Elektrotechnika s.r.o. | www.eatonelektrotechnika.cz

Společnost Eaton Elektrotechnika, která je součástí globálního leadera v oblasti řízení distribuce elektrické energie, se již po třetí stala partnerem projektu Machři roku. Cílem tohoto projektu, který se pořádá již od roku 2008, je popularizovat, zviditelnit a zlepšit renomé českého odborného školství a představit potenciálním zájemcům možnosti, které tato forma studia do budoucnosti nabízí.

Letošní ročník Machři roku proběhl 17. září 2019, v Zítkových sadech na Palackého náměstí v Praze pod patronací Magistrátu hlavního města Prahy a záštitou starostky městské části Praha 2 Jany Černochové. Projekt podpořily také Ústecký a Středočeský kraj a Asociace krajů České republiky. V oboru elektrikář se soutěže, jejímž garantem je společnost Eaton, zúčastnilo celkem 20 týmů z celé republiky. Soutěž se zadáním „Navrhněte a zapojte bezdrátově ovládané osvětlení pro chytrý dům EATON xComfort vyhrál tým Střední elektrotechnické školy v Ostravě, který si s daným úkolem nejlépe poradil a bezdrátové ovládání osvětlení, které se kontroluje mobilním telefonem, bezchybně zapojil. Druhé a třetí místo obsadily Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová a Akademie řemesel – Střední škola technická z Prahy 4. Celkově se prezentací zúčastnilo 31 škol, které veřejnosti interaktivní formou představily svá vyučovaná řemesla a práci svých studentů.

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v řízení distribuce elektrické energie. „Naše společnost se mimo jiné zabývá ochranou elektrických obvodů a pomocných záložních zdrojů, řízením a automatizací osvětlení, bezpečností elektrických obvodů nebo strukturálními řešeními pro elektrické sítě. Vnímáme proto důležitost kvalitně vzdělaných odborníků v sektoru elektrotechniky a jsme rádi, že se můžeme v roli partnera přidat k projektu Machři roku. Se všemi školami, které se zúčastnily, budeme rádi nadále spolupracovat formou dodávek komponentů a školení pro jejich studenty. O zatraktivnění oboru elektrotechniky, a to jak na úrovni odborného školství, tak univerzit, se snažíme také našimi dalšími aktivitami v oblasti vzdělávání. Všechny mají za cíl přivést do oboru nové zájemce a ukázat jim nemalé možnosti, které tento obor do budoucna nabízí,“ říká Ľuboš Reviľák, ředitel oddělení servisu, produktové podpory a marketingu pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Eaton.

Společnost Eaton v České republice spolupracuje napříč školami z celé republiky. Pomáhá jim vybavit učebny, zajišťuje pro studeny seznámení s novými produkty na trhu a jejich využitím v praxi. V České republice se také nachází jediné inovační centrum společnosti Eaton pro oblast Evropy, středního Východu a Afriky. Je jedním z pěti hlavních inovačních center společnosti na světě a jediným umístěným v Evropě. V Roztokách pracuje téměř 300 zaměstnanců na vývoji nové generace energetických systémů, které umožní bezpečnější a ekologičtější využití elektrické, hydraulické a mechanické energie. Inovační centrum se zaměřuje na vývoj ekologických motorů nebo chytrého řízení klimatizace domů. Úzce spolupracuje s ČVUT, jeho studentům umožňuje využívat své inovační centrum jako výukové pracoviště.

O projektu Machři roku

Projekt celostátních setkání učňovské mládeže, jehož cílem je popularizovat, zviditelnit a zlepšit celospolečenského renomé českého odborného školství, byl vyhlášen v říjnu roku 2008. Naplnění těchto cílů doprovází celá řada vzájemně provázaných aktivit, které ve svém celku tvoří komplexně pojatou platformu pro zlepšení stavu a podmínek v tomto segmentu školství, jehož ekonomický a společenský přínos je nezanedbatelný. Centrálním bodem projektu je pak každoroční setkání učňů, učňovských zařízení, ale i odborných cechů a dalších subjektů z odvětví, kde mohou žáci poměřit své schopnosti v soutěži Machři roku, školy vyměnit své zkušenosti a poznatky, navázat nové spolupráce, či představit jednotlivá řemesla. To vše před zraky široké veřejnosti a medií, neboť právě neinformovanost a mylné představy vzbuzují u mnoha lidí dojem, že vyučit se je jakési východisko z nouze.

Tento projekt vznikl v reakci na dlouhodobě se prohlubující problémy v odborném školství, které vyústily v alarmující nedostatek kvalifikovaných řemeslníků. Formou celostátní soutěže a setkání odborných škol bychom proto chtěli seznámit veřejnost a především mládež s možnostmi uplatnění, náplní práce a perspektivou odborného vzdělání. V návaznosti na to ale také zlepšit podmínky a vybavenost zařízení, ve kterých se řemeslným dovednostem vyučuje.

Tiskové materiály Eaton Elektrotechnika