Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem 6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Společnost Eaton opět partnerem projektu Machři roku

24. 9. 2019 | Eaton Elektrotechnika s.r.o. | www.eatonelektrotechnika.cz

Společnost Eaton Elektrotechnika, která je součástí globálního leadera v oblasti řízení distribuce elektrické energie, se již po třetí stala partnerem projektu Machři roku. Cílem tohoto projektu, který se pořádá již od roku 2008, je popularizovat, zviditelnit a zlepšit renomé českého odborného školství a představit potenciálním zájemcům možnosti, které tato forma studia do budoucnosti nabízí.

Letošní ročník Machři roku proběhl 17. září 2019, v Zítkových sadech na Palackého náměstí v Praze pod patronací Magistrátu hlavního města Prahy a záštitou starostky městské části Praha 2 Jany Černochové. Projekt podpořily také Ústecký a Středočeský kraj a Asociace krajů České republiky. V oboru elektrikář se soutěže, jejímž garantem je společnost Eaton, zúčastnilo celkem 20 týmů z celé republiky. Soutěž se zadáním „Navrhněte a zapojte bezdrátově ovládané osvětlení pro chytrý dům EATON xComfort vyhrál tým Střední elektrotechnické školy v Ostravě, který si s daným úkolem nejlépe poradil a bezdrátové ovládání osvětlení, které se kontroluje mobilním telefonem, bezchybně zapojil. Druhé a třetí místo obsadily Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová a Akademie řemesel – Střední škola technická z Prahy 4. Celkově se prezentací zúčastnilo 31 škol, které veřejnosti interaktivní formou představily svá vyučovaná řemesla a práci svých studentů.

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v řízení distribuce elektrické energie. „Naše společnost se mimo jiné zabývá ochranou elektrických obvodů a pomocných záložních zdrojů, řízením a automatizací osvětlení, bezpečností elektrických obvodů nebo strukturálními řešeními pro elektrické sítě. Vnímáme proto důležitost kvalitně vzdělaných odborníků v sektoru elektrotechniky a jsme rádi, že se můžeme v roli partnera přidat k projektu Machři roku. Se všemi školami, které se zúčastnily, budeme rádi nadále spolupracovat formou dodávek komponentů a školení pro jejich studenty. O zatraktivnění oboru elektrotechniky, a to jak na úrovni odborného školství, tak univerzit, se snažíme také našimi dalšími aktivitami v oblasti vzdělávání. Všechny mají za cíl přivést do oboru nové zájemce a ukázat jim nemalé možnosti, které tento obor do budoucna nabízí,“ říká Ľuboš Reviľák, ředitel oddělení servisu, produktové podpory a marketingu pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Eaton.

Společnost Eaton v České republice spolupracuje napříč školami z celé republiky. Pomáhá jim vybavit učebny, zajišťuje pro studeny seznámení s novými produkty na trhu a jejich využitím v praxi. V České republice se také nachází jediné inovační centrum společnosti Eaton pro oblast Evropy, středního Východu a Afriky. Je jedním z pěti hlavních inovačních center společnosti na světě a jediným umístěným v Evropě. V Roztokách pracuje téměř 300 zaměstnanců na vývoji nové generace energetických systémů, které umožní bezpečnější a ekologičtější využití elektrické, hydraulické a mechanické energie. Inovační centrum se zaměřuje na vývoj ekologických motorů nebo chytrého řízení klimatizace domů. Úzce spolupracuje s ČVUT, jeho studentům umožňuje využívat své inovační centrum jako výukové pracoviště.

O projektu Machři roku

Projekt celostátních setkání učňovské mládeže, jehož cílem je popularizovat, zviditelnit a zlepšit celospolečenského renomé českého odborného školství, byl vyhlášen v říjnu roku 2008. Naplnění těchto cílů doprovází celá řada vzájemně provázaných aktivit, které ve svém celku tvoří komplexně pojatou platformu pro zlepšení stavu a podmínek v tomto segmentu školství, jehož ekonomický a společenský přínos je nezanedbatelný. Centrálním bodem projektu je pak každoroční setkání učňů, učňovských zařízení, ale i odborných cechů a dalších subjektů z odvětví, kde mohou žáci poměřit své schopnosti v soutěži Machři roku, školy vyměnit své zkušenosti a poznatky, navázat nové spolupráce, či představit jednotlivá řemesla. To vše před zraky široké veřejnosti a medií, neboť právě neinformovanost a mylné představy vzbuzují u mnoha lidí dojem, že vyučit se je jakési východisko z nouze.

Tento projekt vznikl v reakci na dlouhodobě se prohlubující problémy v odborném školství, které vyústily v alarmující nedostatek kvalifikovaných řemeslníků. Formou celostátní soutěže a setkání odborných škol bychom proto chtěli seznámit veřejnost a především mládež s možnostmi uplatnění, náplní práce a perspektivou odborného vzdělání. V návaznosti na to ale také zlepšit podmínky a vybavenost zařízení, ve kterých se řemeslným dovednostem vyučuje.

Tiskové materiály Eaton Elektrotechnika