Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Více aktualit

Společnost ČEPS hospodařila vloni se ziskem přes 2 miliardy korun

07.04.2017 | ČEPS, a.s. | www.ceps.cz

Provozovatel přenosové soustavy vykázal za loňský rok zisk před zdaněním 2,072 miliardy korun. Na rozvoj přenosové soustavy bylo vynaloženo asi 4,7 miliardy korun, o něco méně než v předešlém roce.

Hospodářský výsledek je oproti roku 2015 lepší o 56 milionů korun. Oproti plánovanému zisku je pak vyšší řádově o desítky procent.

„S výsledky jsme spokojeni. Obávali jsme se výraznějších výdajů na mezinárodní redispečinky. Tento scénář se ale nepotvrdil. I proto je zisk lepší, než jaký byl odhad,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Častější využití mimořádných nákladných nápravných opatření, která musejí dispečeři přijímat pro udržení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy, hrozila vzhledem ke spuštění PST transformátorů v Polsku a k omezené kapacitě na polsko-německé hranici. Rozpočet na redispečinky, který byl na rok 2016 plánován 120 milionů korun, však nakonec vyčerpán nebyl. Provozovatele přenosové soustavy stála tato opatření za celý rok přibližně 35 milionů korun.

„V loňském roce nebyly přetoky tak extrémní. Počasí obnovitelným zdrojům příliš nepřálo, a tak výroba ve větrných parcích na severu Německa klesla. Z provozního hlediska se jednalo o poměrně klidných dvanáct měsíců,“ vysvětluje Kalina.

Objemově největší mezinárodní redispečinky byly v loňském roce realizovány v lednu a v září. 28. ledna zvyšovali český a rakouský provozovatel přenosové soustavy výrobu v průběhu dne celkem o 500 až 600 MW a naopak německý provozovatel sítě, společnost 50Hertz, musel výrobu o stejném objemu snížit. Celkový objem přerozdělené výroby byl 5 000 MWh. Ve dnech 12. až 15. září docházelo opakovaně k neplnění bezpečnostního kritéria na přeshraničním profilu s 50Hertz, které bylo řešeno ve spolupráci se zahraničními operátory 50Hertz, TenneT DE a APG v maximální výši 1 800 MW. Celkový objem energie v redispečinku dosáhl 55 GWh.

Redispečink je po vyčerpání nenákladových opatření běžným nástrojem pro odlehčení přetěžovaného vedení. Spočívá ve změně dodávek elektrické energie od jednotlivých zdrojů nasazením výrobních zdrojů v jiném místě. Tím dojde k odstranění přetížení konkrétních vedení, ale zároveň zůstane stejné množství vyráběného výkonu v dané regulační oblasti.

Stěžejními stavbami roku 2016 bylo dokončení výstavby nového vedení V458 Krasíkov – Horní Životice. Toto 400kV vedení dlouhé 107 kilometrů bylo předáno do dispečerského řízení 10. října. Do elektrické stanice Hradec u Kadaně byly dodány z Itálie tři ze čtyř PST transformátorů a proběhla jejich montáž. V listopadu byly první dvě jednotky zprovozněny (do dispečerského řízení přešly počátkem ledna 2017). Transformátory mají omezit velké přetoky výkonu přes naše území ve směru z Německa do Rakouska, a zajistit tak spolehlivost soustavy a její přenosové schopnosti. Zahájena byla také rekonstrukce plynem izolované části rozvodny Chodov, která výrazným způsobem ovlivní spolehlivost zásobování hlavního města Prahy.

Financování rozsáhlého investičního programu se neobejde bez získávání cizích zdrojů. Dne 30. září proto společnost ČEPS vydala dluhopisy v celkové nominální hodnotě 500 milionů korun se splatností 5 let a s kupónem ve výši 0,25 % p.a. Emise dluhopisů je kótovaná na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. Hlavním manažerem a administrátorem emise je Česká spořitelna.

„Vydání dluhopisů souvisí s dlouhodobou strategií společnosti. Úspěšný vstup na dluhopisový trh nám zaručilo obhájení vysokého ratingového hodnocení A2 od agentury Moody's,“ dodává Kalina.

Všechny zdroje vyrobily v Česku přes 83 TWh elektrické energie (brutto). Přestože jsme i v loňském roce zůstávali většinou čistě exportní zemí, kumulace výpadků velkých zdrojů vedla k tomu, že celkem 326 hodin byla naše soustava v průběhu roku 2016 čistě importní.

Roste i národní spotřeba na jednoho obyvatele. V loňském roce byla 6 134 kWh, oproti roku 2015 je to o 96 kWh více. Maximální zatížení České republiky s hodnotou 11 491 MW bylo zaznamenáno 5. 12. 2016 v 16:34 hodin a minimální ve výši 4 800 MW deset minut před šestou hodinou ranní dne 7. 8. 2016.

V roce 2016 bylo přes přenosovou soustavu přeneseno celkem 62 914 GWh elektrické energie.

Tiskové materiály ČEPS a. s.


 

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 42 rozvoden, s 75 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3724 km a 220 kV o délce 1909 km.

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).

Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a.s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.