Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Specialista na navíjení SOPO o dva kroky dál

29. 2. 2020 | SOPO s. r. o | www.sopo.cz

Téměř každá obchodní a výrobní společnost, i když má stabilní pozici v daném prostředí, prochází určitým vývojem. Prozíravý manažer nenechá svou firmu stagnovat a svými rozhodnutími ji posouvá dál, k lepší prosperitě. Příkladem je firma SOPO, s. r. o., která působí na našem trhu již od konce roku 1992. Její zakladatel pan Vladimír Olmr ji postupně vybudoval z původní opravny elektromotorů, umístěné v garáži rodinného domu v Modleticích, ve společnost evropského významu, jejímiž zákazníky a partnery jsou významní výrobci motorů a pohonů, včetně velkých nadnárodních korporací, jako např. Miele, Schneider Electric, Metabo a další.

V počáteční fázi podnikání Vladimíra Olmra byla hlavním působištěm zmíněná garáž a hybnou silou prvotní nadšení a podpora rodiny a několika kamarádů, kteří „šli do toho“ s ním. První výrobní zakázka byla v roce 1996 pro firmu Narex Česká Lípa, později přibyly také některé firmy z Německa.

Následovalo období spojené s nedostatkem zakázek a finančními potížemi, které se panu Olmrovi podařilo překonat s pomocí rodičů a za cenu přechodného zadlužení jejich domu.

Rozpracované vinutí ve vtahovacím zařízení
Obr. 1. Rozpracované vinutí ve vtahovacím zařízení

Do nynějšího dominantního postavení v oboru firmu SOPO přivedla především průkopnická myšlenka jejího manažera – soustředit se výhradně na vinutí rotorů a statorů, tedy na to, co výrobci motorů potřebují ve velkém objemu, ale nemají vývojové a personální prostředky pro erudované, spolehlivé a ekonomické řešení. V období let 2005 až 2008 se firma plně zaměřila na vývoj a produkci vinutí a postupně se zbavila jiných výrob. Objem výroby narůstal raketovým tempem a v současné době SOPO vyrábí ročně kolem jednoho milionu rotorových a statorových vinutí. Pro takovou produkci je ovšem český trh příliš malý. Asi 90 % produkce firma exportuje do západní Evropy. Největším odběratelem jsou výrobci elektrických pohonů v Německu, část výrobků má svůj cíl v průmyslových podnicích ve Švýcarsku a Velké Británii.

Pro pana Olmra měly donedávna investice do technologií vyšší prioritu před výstavbou vlastních výrobních prostor. To pozitivně ovlivnilo skutečnost, že značka SOPO dlouhodobě reprezentuje rychlost a kvalitu plnění zakázek, nejnovější trendy v technických zařízeních, používaných materiálech a technologických postupech. Ale výroba po dlouhá léta probíhala v pronajatých prostorách, ve čtyřech výrobních lokalitách – Bystřice, Jedovnice, Nebovidy a Modletice To byla pro společnost neustálá zátěž, která se v dlouhodobém měřítku výrazně projevuje v nákladech. Tento stav v roce 2015 vyústil v logické manažerské rozhodnutí – postavit v Modleticích vlastní továrnu.

V té době firma SOPO odkoupila bystřickou provozovnu a pořídila stavební pozemek v Modleticích. A začalo se pracovat na projektu. Od prvního kopnutí do země v dubnu 2018 se práce nezastavily a rok 2019 přinesl firmě SOPO i obci Modletice nový průmyslový objekt; na konci srpna tu byla slavnostně otevřena nová Fabrika, o níž podrobněji píšeme dále.

Segmentový stator a jednotlivé segmenty
Obr. 2. Segmentový stator a jednotlivé segmenty

Další významný krok učinil pan Olmr v oblasti vedení firmy. Po zralé úvaze dospěl k závěru, že růst společnosti dosáhl stadia, kdy management založený na mnohaletých zkušenostech zakladatele a jeho spolupracovníků je třeba rozšířit o osobnost se vzděláním a profesními znalostmi pro vrcholové řízení velkých podniků. Proto organizační strukturu podniku rozšířil o funkci generálního ředitele a 1. listopadu 2019 do této funkce uvedl Ing. Radomíra Sabelu.

V následujícím rozhovoru (str. 52) pan Olmr vysvětluje své důvody pro tuto změnu a pan Sabela uvádí svůj pohled na společnost SOPO, včetně motivů, které ho vedly k přijetí nabízené pozice.


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2020 na straně 50.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021