Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Soutěž Ovládej svůj dům přes webové stránky Foxtrotu

30. 1. 2013 | |

Firma Teco, a.s., vyhlašuje soutěž v programování systému Tecomat Foxtrot pro studenty, jednotlivce.

Propozice soutěže a přihlašovací formulář ZDE

Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce ve 2 kategoriích:

• kategorie „Student denního studia VŠ nebo VOŠ“
• kategorie „Žák denního studia SŠ nebo SOU“.

Každý student nebo žák se účastní jako reprezentant vysílající školy s jejím vědomím a souhlasem.

Každý účastník jako autor nebo spoluautor může přihlásit pouze 1 soutěžní práci.

Autor práce může ke zpracování přizvat maximálně dva další spoluautory uvedené v přihlášce. Odměna je pouze jedna a je určena pro autora.

Počet účastníků z každé školy není omezen.

Studenti škol, vybavených systémy Tecomat mají výhodu v praktické dostupnosti HW a v technické pomoci svých pedagogů. Soutěžit mohou ale i ti, kteří si programovací prostředí se simulátorem Mosaic stáhnou z webu www.tecomat.cz, kde je k k dispozici zdarma. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Teco a.s. a jejich rodinní příslušníci. 

Zadání 

 1. Tecomat Foxtrot a Tecomat TC700 jsou univerzální řídicí systémy kategorie PLC dle standardu IEC/EN/ČSN 61131. Mají integrovaný webový server a volně programovatelné webové stránky. Zejména Tecomat Foxtrot je díky integrované dvouvodičové sběrnici CIB a bezdrátové síti RFox nasazován na řízení budov a inteligentních domů. Vnitřní webové stránky se používají na vzdálené monitorování a ovládání všech připojených technologií v budově, domě nebo v bytě. 
 2. Cíl: 
  a)  vytvořte ve WEB makeru (součást Mosaicu) originální strukturu a grafiku ovládacích stránek domu podle vlastního konceptu, vlastní logiky a vlastními originálními funkcemi.
  Optimalizujete rozlišení pro Smartphone, tablet nebo SmartTV, případně pro jejich kombinaci.

  b) sestavte funkční demoverzi samostatně spustitelnou na libovolném základním modulu Foxtrotu nebo v simulátoru programu Mosaic. Taková demoverze by neměla být závislá na konkrétním rozšíření vstupů a výstupů. Reakce zařízení (světla, barevné LED, žaluzie, teplota aj.), mohou být nahrazeny funkčními bloky simulace, které by měly být součástí soutěžního programu.
 3. Pro soutěžní program je možno využít libovolných funkcí, funkčních bloků a grafických elementů z knihoven, které jsou součástí nejnovější verze Mosaicu dostupné na webu www.tecomat.cz. Je možné a je to i žádoucí napsat si potřebné bloky vlastní pro posílení originality soutěžního programu. Program by měl v co nejširší míře využít celého portfolia aktorů řady CFox a RFox. 
 4. Do hodnocení budou zahrnuty všechny programy/projekty, které budou zaslány jako příloha e-mailu ve formátu .piz (archivní formát generovaný programem Mosaic) doplněný případně o textový komentář na adresu http://mailto:teco@tecomat.cz do 23:59 hod. 28.února 2013. V předmětu e-mailu musí být uvedeno: Soutěž Ovládej svůj dům přes webové stránky Foxtrotu.
 5. Autorská podmínka: Do soutěže budou přijaty pouze ty programy, které budou v e-mailu doplněny fotokopií podepsaného prohlášení autora, že program a nové grafické prvky jsou jeho vlastním dílem a že poskytuje vyhlašovateli soutěže výslovný souhlas k užití a šíření díla na jeho webových stránkách jako vzorového příkladu ovládání domu volně ke stažení. Vyhlašovatel se zavazuje uvádět takový vzorový příklad s plnou citací a odkazy na autora, resp. na vysílající školu.

Hodnotící kriteria 

1. Originalita logiky ovládání, intuitivnost, jednoduchost a rychlost dosažení libovolné vnitřní funkce domu.

2. Komplexnost, rozsah pokryté problematiky, počet zahrnutých funkcí domu, originalita ovládaných funkcí resp. vazeb mezi funkcemi v domě a funkčnost (bezchybnost) programu.

3. Originalita a design grafického provedení.

4. Šíře využití CFox (sběrnicových) a RFox (bezdrátových) modulů ze stavebnice Tecomat Foxtrot.

Porotu budou tvořit zástupci firmy Teco a.s. a zástupci mediálních partnerů soutěže. Každý z porotců hodnotí každé ze čtyř kritérií body od nejnižší 1 do nejvyšší 5. Pořadí určí součet všech bodů. Maximální součet vyhrává. V případě rovnosti bodů rozhoduje datum a čas přijetí práce. Porota má právo podle okolností neudělit jednu či více cen, například v případě malého počtu přihlášených prací nebo v případě nízké úrovně prací, nesplňující minimální kriteria pro uveřejnění na webu jako vzorový příklad.

Termíny

1. Soutěž je vyhlášena do 28. února 2013.
2. Soutěžní práce budou vyhodnoceny v první polovině měsíce března 2013.
3. Výsledky budou vyhlášeny na výstavě AMPER 2013, která se koná v Brně ve dnech 19. - 22.března 2013 a to v přímém televizním internetovém přenosu z výstavního studia na Elektrika.tv.

Odměny

1. V každé kategorii bude vyhlášeno pořadí 3 nejlepších prací. Bude tedy celkem rozděleno 6 cen.
2. V každé kategorii bude k dispozici 1x Foxtrot CP-1000, 1x tablet Android, 1x přenosný HDD 1TB. Vítěz má právo si vybrat svoji cenu ze všech tří cen, druhý v pořadí ze zbylých dvou, třetímu náleží odměna, kterou si nevybrali první dva v kategorii.

Účastníkům soutěže přejeme za Teco a.s. hodně originální inspirace a soustředění na přípravu funkčního programu.

Podrobnější informace lze získat na:
www.tecomat.cz

Jaromír Klaban
obchodní ředitel Teco a.s.
klaban@tecomat.cz