Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

SOPO a kluzný drát na sympoziu ve Fuldě

18. 3. 2018 | Ing. Emil Širůček | FCC PUBLIC | www.sopo.cz

Fulda, jedno z okresních měst spolkové země Hesensko, se v poslední den ledna 2018 stalo dějištěm Sympozia o elektromotorech a transformátorech. Pořadatelem byla ZVEI – Ústřední asociace elektrotechnického a elektronického průmyslu Spolkové republiky Německo. Na sympoziu byla zastoupena také česká společnost SOPO, s. r. o., z Modletic, specialista na navíjení. Témata sympozia se zaměřila na nejnovější směry a inovace v izolačních materiálech a technologických procesech, které splňují požadavky obecného trendu ve výrobě elektrických strojů, směřujícího k menším, lehčím a efektivnějším výrobkům.

Nové materiály pro elektrické stroje

Jedna z přednášek pojednala o možnostech zalévání vinutí namísto impregnace. Tato technologická operace je v současné době poměrně rozšířená, mimo jiné i pro to, že jsou k dispozici ekologicky šetrné zalévací materiály. Následující přednáška k tématu materiálů pro magnetické obvody elektrických strojů byla zaměřena na spojování laminovaných jader technikou zapékání. Účastníci potom měli možnost zvolit ze dvou alternativních sekcí, orientovaných buď na točivé stroje a pohony, nebo na netočivé stroje.

K otázkám elektrických pohonů se vyjadřovaly prezentace Motory pro elektromobilitu a pro průmyslové použití – Požadavky na konstrukci a součásti, Životní cyklus měničů nízkého napětí a Vývoj izolačních materiálů – Nové požadavky na konstrukci elektromotorů.

Druhá alternativa nabídla informace o souvislosti mezivrstvové izolace a chlazení jádra v konstrukci transformátoru, dále přehled vlastností a možnosti použití nového kompozitního materiálu GFK na bázi pryskyřice plněné skelným vláknem při konstrukci transformátorů a rozváděčů.

Další přednášky přiblížily normy a předpisy IEC o elektromagnetické kompatibilitě, další směřovaly k tepelným vlastnostem izolačních systémů a magnetickému rušení v elektrických strojích – a samozřejmě nechyběla zpráva o nejnovějším vývoji v oblasti norem.

Zlatým hřebem a jednou z nejdůležitějších částí programu bylo diskusní fórum „Vyšší účinnost navíjení: inteligentní materiály a stroje“. V moderované diskusi tu vystoupili zástupci renomovaných dodavatelů a uživatelů materiálů, které zvyšují produktivitu na maximální dosažitelnou úroveň. Společně referovali Frank Kübler, zástupce německého výrobce izolantů firmy Krempel GmbH, dále Dr. Florian Sell-Le Blanc ze společnost Aumann GmbH, která dodává strojní vybavení pro výrobu vinutí, a konečně s velkým zájmem očekávaný Jan Ondráček ze společnosti SOPO, s. r. o., s referátem o využití tzv. kluzného drátu v technice navíjení rotorů a statorů malých točivých strojů.

Kluzný drát je běžný měděný vodič, jehož povrchová úprava speciálním povlakem mu dává velmi malý činitel tření, což umožňuje vytvářet vinutí s faktorem plnění, který byl dříve technicky nezvládnutelný.

Přednášející seznámili s podstatou kluzné povrchové vrstvy vodiče, s jejími vlastnostmi a začleněním mezi požadavky na izolační systém, zejména na elektrickou pevnost, tepelnou vodivost a chemickou snášenlivost s jinými materiály. Z mechanických hledisek zdůraznili nutnost dobré tvarovatelnosti kluzné vrstvy a její odolnosti proti mechanickým vlivům při navíjení, stejně jako nezbytnost pevně dané tolerance tloušťky, dotkli se i otázky zvýšení efektivity aplikací kluzné vrstvy také na ploché části drážkové izolace.

SOPO o kluzném drátu

Společnost SOPO významným způsobem přispěla k vývoji kluzného drátu a je také první ve světě, kdo tento materiál použil v sériové výrobě (v roce 2013). Sídlí v Modleticích nedaleko Prahy, je specialistou v oblasti navíjení a od svého založení v roce 1993 se vypracovala na pozici evropského lídra mezi výrobci vinutí. Její služby vyhledávají významní výrobci elektromotorů, kteří při šíři a rozsahu produkce nemohou sledovat všechny nové trendy technologií, a proto právě oblast navíjení ponechávají na specializované firmě.

Jan Ondráček, obchodní ředitel společnosti SOPO, seznámil účastníky sympozia se zkušenostmi z několikaletého používání kluzného drátu ve výrobě. Tato technologická inovace umožnila snížit třecí sílu až o 70 % oproti zpracování vinutí z drátu s klasickou úpravou.

Společnost SOPO oceňuje dvě hlavní výhody použití kluzného drátu: jednak zrychlení výrobního procesu, zejména při navíjení, při vkládání a zatahování cívek a při vkládání izolace, jednak zvýšení faktoru plnění vinutí v drážkách.

Funkčnost a účelnost předurčuje kluzný drát pro aplikace, které při použití tradičního lubrikantu, jako je parafínový vosk, mají výrazné nevýhody: nižší rychlost navíjení, znečištění navíječky a větší pravděpodobnost přetržení drátu.

Uspořený celkový čas výroby 10 až 15 % je pro předního výrobce vinutí významnou konkurenční výhodou. Je také třeba připomenout, že při přechodu výroby mezi klasickou navíjecí technikou a navíjením kluzným drátem není nutné měnit nebo přizpůsobovat výrobní technologie.

Společnost SOPO dovedl na pozici lídra v navíjení prozíravý management spolu s týmem prvotřídních odborníků. Nyní k jejímu úspěchu přispívá také kluzný drát. Jen pro ilustraci: v roce 2017 bylo na strojích ve výrobních provozech SOPO zpracováno 75 tun kluzného drátu a použito na výrobu 80 000 statorových vinutí. Celkem firma v roce 2017 spotřebovala ve výrobě 350 tun drátu a vyprodukovala 350 000 rotorů a 410 00 statorů.

Další informace o společnosti SOPO na: www.sopo.cz


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2018 na straně 41. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021