Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Softwarová řešení pro výrobce rozváděčů

18. 2. 2018 | redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Výrobci rozváděčů a systémoví integrátoři se pohybují ve velmi konkurenčním prostředí. Proto je pro ně důležité zkracovat dobu vývoje, omezit chybovost a dodatečné změny – jinými slovy snižovat náklady. Dále je uvedeno několik tipů pro výběr softwarových řešení, která splnění tohoto náročného úkolu usnadňují.

Moderní CAE softwarové systémy umožňují, aby manuální, časově náročné úkoly byly vykonávány automaticky a rychle. Používáním takového typu softwaru se nejen zvyšuje produktivita práce a zkracují se projekční činnosti, ale zlepšuje se i kvalita výrobků.

Nejlepší CAE systémy jsou takové, které se neustále vyvíjejí, zlepšují možnosti použití, snižují míru manuálního zadávání údajů a kontroly chyb a rovněž usnadňují plnění firemních, národních a mezinárodních norem.

Prvořadým požadavkem na programové vybavení pro navrhování rozváděčů je možnost s jeho pomocí rychle a snadno vypracovat návrh elektrotechnických schémat a tam, kde je to nezbytné, i návrh pneumatických a hydraulických schémat a 3D návrh rozváděče. Software by měl automaticky generovat informace typu kusovníků, plány svorkovnic a kabelů či dokumentaci pro otvory a výřezy montážní desky.

Nástroje pro inteligentní uspořádání přístrojů v rozváděči, které zohledňují specifikace výrobců komponent, zaručí spolehlivost plánování, optimální využití prostoru a přesné výrobní informace.

Funkce pro umísťování a úpravu komponent musejí být doplněny dynamickými kolizními kontrolami a on-line zobrazením připojení, jež uživatelům umožní účinně využít dostupný prostor v rozváděči, který je často omezený.

V okamžiku, kdy jsou v návrhu umístěny veškeré komponenty, kabelové žlaby a montážní lišty, kvalitní CAE software automaticky ověří, zda toto umístění splňuje designové požadavky, jako jsou např. minimální přípustné rozestupy. Tím projektantovi ušetří čas, protože se tak eliminuje umísťování součástek metodou pokus a omyl.

Díky tomu, že již není třeba opakované zadávání a manuální konverze dat, může být vývoj produktů mnohem efektivnější. Tím se projektantům uvolňuje čas pro další inovace. Neustálá výměna dat dále zvyšuje kvalitu projektu a urychluje celý inženýrský proces.

Nejlepší CAE systémy pro výrobce rozváděčů používají 3D prototypy a informace ze schémat zapojení pro určení optimální délky vodičů uvnitř rozváděče.

Další neocenitelnou funkcí, kterou by měl CAE systém pro návrh rozváděčů mít, je možnost pracovat s měděnými součástkami, jako jsou sběrnice a přípojnicové systémy. Tato funkce společně s již zmíněnými možnostmi 3D umístění umožňuje projektantům vygenerovat přesné virtuální zobrazení rozváděče a vytvořit veškeré podklady pro výrobu.

Důležitou, ale často přehlíženou funkcí je schopnost importovat údaje o součástkách z webového rozhraní či on-line portálu. Informace přístupné prostřednictvím webového rozhraní bývají pravidelně aktualizovány výrobci komponent, a proto si projektanti mohou být vždy jisti jejich přesností, úplností a aktuálností.

Použití CAE softwaru pro navrhování rozváděčů zajistí jednotnost v přístupu k návrhu a posléze v provedení rozváděče. Je zárukou, že jsou vždy splněny speciální požadavky na montáž, případné chyby jsou odhaleny již záhy v průběhu návrhu a jejich odstranění je jednoduché a levné.

Projektové výkazy, schémata, 3D vizualizace a údaje o rozměrech, které se vztahují k montáži a výrobě, mohou být vygenerovány CAE systémem, přičemž některé programy jdou ještě dále. Takové pokročilé systémy také generují CNC data pro vrtání a děrování rozváděčových skříní a montážních desek a v některých případech i data pro automatizovanou přípravu spojů.

Jestliže je taková funkce požadována, ať už nyní, nebo v budoucnosti, měl by si uživatel ověřit, že CAE software umí flexibilně exportovat data tak, aby byla kompatibilní s roboty a stroji použitými k výrobě.

Integrovaná funkce, která implementuje normy a standardy, by měla být brána v úvahu při výběru CAE softwaru pro výrobu rozváděčů. Vyhovění normám je v podstatě univerzální požadavek zákazníků. Zároveň je třeba pamatovat i na skutečnost, že je nejen důležitá shoda s elektrotechnickými normami, ale stále častěji je požadována i shoda s normami na návrh schémat a tvorbu dokumentace.

Snad nejnáročnějším hlediskem při přípravě návrhu rozváděče je však skutečnost, že žádné dva projekty nejsou stejné, přesto se v nich musí mnoho prvků znovu a znovu opakovat. To znamená, že projektant má dvě možnosti. Například může jednoduše zkopírovat ty části, které jsou stejné. Ovšem tato metoda jen zdánlivě spoří čas. Je totiž jednoduché zkopírovat i chyby, což se následně vymstí při výrobě.

Druhou možností je návrh od začátku, s novými daty a všemi výpočty. Tato možnost zabere velké množství času, a ačkoliv může vést ke zlepšení kvality a inovacím, znamená, že bude velmi omezená standardizace – každý rozváděč je unikátní.

Zdaleka nejlepším řešením je proto vybrat takový CAE software, který umí vytvořit knihovnu odzkoušených modulů, jež se v návrhu opakují. Takové moduly se používají opakovaně, s vědomím, že již byly vyzkoušeny a otestovány. Zmíněný přístup nešetří jen čas, ale i zajišťuje vysokou míru jednotnosti designu, což pomáhá s testováním i výrobou.

Závěrem lze říci, že dobré CAE řešení pro výrobce rozváděčů je takové, které minimalizuje čas a náklady. Měl by to být nástroj, který projektantům umožní zasadit do návrhu ty nejlepší myšlenky, odfiltruje chyby a automatizuje rutinní úkoly.

Pravděpodobně nejdůležitější aspekt konstrukce spočívá v tom, že ačkoliv neexistují stejné rozváděče, mnoho prvků je stejných a stále se opakují.

ilustrační foto Kl, redakce ELEKTRO


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2018 na straně 37. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021