Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Skupina Lapp: kolísavý výsledek, pozitivní výhled

4. 6. 2015 | LAPP KABEL s.r.o. | www.lappgroup.cz

Stuttgartská skupina Lapp v uplynulém hospodářském roce 2013/2014 (1. říjen až 30. září) dále posílila svou pozici na trhu a získala na něm vyšší podíl. Výsledek je však pro stuttgartskou skupinu Lapp kolísavý.  „V porovnání s konkurencí si sice stojíme dobře, nicméně naše ambice jsou výrazně vyšší. V předchozích letech jsme hodně investovali, ale na výsledku se to neprojevilo tak, jak jsme očekávali a doufali,″ řekl Andreas Lapp, předseda představenstva stuttgartské společnosti Lapp Holding AG. Obrat společnosti klesl v minulém hospodářském roce o 1,2 procenta, a to z 830 na 820 miliónů eur. Hospodářský výsledek před zdaněním se naopak zvýšil z 35,5 na 37,1 miliónů eur. Vzrostl i počet zaměstnanců na 3200.

LAPP e-shop

Konečný výsledek ovlivňuje pokles ceny mědi

Nejvýznamnější vliv na vývoj obratu měl výrazný pokles ceny mědi. Ta poklesla v ročním průměru o 10 procent, z 583 eur za 100 kilogramů na 525 eur za 100 kilogramů. Vzhledem k tomu, že se reálná cena kabelů vždy odvozuje z aktuální ceny mědi, snižuje se při její hodnotě automaticky také obrat. K nepříznivému výsledku se připojil také nevýhodný vývoj měnových kurzů mimo evropský prostor. Oba faktory pak vedly k čistému propadu obratu téměř o pět procent ve srovnání s předchozím rokem. Pokud bychom ho však očistili o faktor ceny mědi a měnového kurzu, tak by ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o 3,7 procenta. Kromě toho byl pokles obratu ovlivněn i zpomalením konjunktury na důležitých odbytových trzích, jako je například německá výroba strojů či zařízení, a ukrajinskou krizí. Pozitivní impulzy se naproti tomu projevily v prodeji systémových řešení, jako jsou například řešení pro E-Mobility nebo individuální řešení pro konkrétní zákazníky. Zde rostly tržby dokonce nadprůměrně. „Cítíme, že se rámcové podmínky celosvětově zhoršily, konjunkturální a politický vývoj však nejsme schopni ovlivnit. Získali jsme vyšší podíl ve složitém tržním prostředí, ale jasné je také to, že jsme si stanovili vyšší cíle a i bez těchto externích vlivů bychom je nesplnili. Své úkoly jsme tedy neudělali správně. Víme však, kde jsou naše slabiny a budeme se jim cíleně věnovat,“ řekl Andreas Lapp.  

Pozitivní výhled na probíhající hospodářský rok

Nový hospodářský rok 2014/2015 odstartovala skupina Lapp dobře. Bez ohledu na rizika a příležitosti spojené s vývojem měnových kurzů a ceny mědi počítá podnik v probíhajícím hospodářském roce s mírným růstem obratu. Důležité impulzy pro tento růst jsou očekávány v Asii a Americe. V Evropě skupina neočekává s ohledem na konjunkturální a měnový vývoj žádný markantnější růst. 

Rozdílný vývoj v regionech

Vzhledem ke zmírnění tempa růstu světového hospodářství se i obraty skupiny Lapp v jednotlivých regionech vyvíjely rozdílně.

Evropa (včetně Jižní Ameriky, Afriky a Spojených arabských emirátů) je nejdůležitějším odbytištěm skupiny Lapp, které tvoří celkem 70 procent jejího celkového obratu. Ten byl tentokrát 574 milionů eur, což oproti loňsku odpovídá mírnému poklesu, konkrétně o 1,6 procenta. Pokud by byl však zohledněn pokles ceny mědi a kolísání měnových kurzů, byl by v tomto regionu dosažen růst dosahující více než tří procent. V Německu, na nejdůležitějším samostatném trhu v Evropě, činil obrat díky účinným investicím z minulých let 265 milionů eur.  „Zejména logistické a servisní centrum v Ludwigsburgu, které bylo uvedeno do provozu v roce 2013, nám otevřelo možnost se ještě více přiblížit individuálním potřebám zákazníků a posílit tak svou pozici na trhu,“ vysvětluje člen představenstva odpovědný za finance, Andreas Hermann. Velmi pozitivně se vyvíjely obraty také ve Velké Británii, Beneluxu, Rakousku a Polsku.

V Americe (USA, Kanada, Mexiko) se obrat, podílející se na celkovém obratu skupiny 10,4 procenty, vyvíjel nadmíru pozitivně. I přes vývoj měnových kurzů se ho podařilo zvýšit o osm procent, konkrétně na 85,4 milionů eur.

V Asii (včetně Austrálie a Nového Zélandu) došlo k mírnému ochlazení tempa hospodářského růstu. Tento trend se projevil i na ziscích skupiny Lapp. Region Asie se podílí na společném obratu 19,6 procenty a je tak druhým nejdůležitějším regionem. Obrat zde poklesl o 4,1 procenta na 161 milionů eur. Propad byl způsoben především výraznými obtížemi na korejském trhu s produkty pro fotovoltaiku. V současném hospodářském roce však zaznamenává Lapp Korea již opět nárůst ve výši okolo
20 procent. Pozitivní byl vývoj v Číně, kde skupina Lapp v roce 2013 otevřela vlastní výrobní podnik v Šanghaji. Mírného nárůstu se podařilo dosáhnout také i v Indii. 

Solidní zisk a finanční situace

Zisk a finanční situace skupiny Lapp je velice stabilní. I přes negativní vývoj na trhu s mědí investovala skupina Lapp důsledně do budoucnosti. Díky tomu se zvýšil počet zaměstnanců o 4,7 procenta (na 3200). Zároveň vzrostly také personální náklady, odpisy a ostatní provozní výdaje z 272 na 286 milionů eur. Současně se podařilo zvýšit hospodářský výsledek před zdaněním o 1,6 milionu eur, respektive o 4,5 procenta na 37,1 milionů eur. Podíl vlastního kapitálu se dokonce zlepšil z 54,3 na 56,3 procent. Andreas Hermann, člen představenstva odpovědný za finance, říká: „Skupina Lapp je celkově v dobré finanční kondici. S ohledem na řadu vnitřních a vnějších faktorů, které zabránily dosažení vyššího obratu a zisku, není náš výsledek úplně špatný, nyní ale musíme nastavit výhybku na dlouhodobý stabilní růst.″ 

Skupina Lapp v číslech

 

Hospodářský rok 2012/2013

Hospodářský rok 2013/2014

Změna

Celkový obrat v mil. eur

830

820

-1,20 %

Výsledek před zdaněním v mil. eur

35,5

37,1

+4,50 %

Zaměstnanci celosvětově

3055

3200

+4,70 %

Podíl vlastního kapitálu v %

54,3

56,3

+3,70 %

Investice do dalšího růstu

V porovnání s předchozími lety zvýšila skupina Lapp v hospodářském roce 2013/2014 objem investic z 26,2 na 27 milionů eur.

Brazílii byl v uplynulém hospodářském roce otevřen první vlastní výrobní závod pro Jižní Ameriku. Provoz Cabos Lapp Brasil disponuje výrobní plochou 6200 metrů čtverečních, která má být následně rozšířena až na 10 000 metrů čtverečních. Při spuštění zde bylo zaměstnáno 40 pracovníků, ve střednědobém výhledu má jejich počet vzrůst až na 180. Dosavadní vynaložené investice do této pobočky jsou 5,3 milionů eur.

Kapacity byly rozšířeny i v obou závodech v Indii. V Bangalore byla výrobní plocha více jak zdvojnásobena. V nové rozšiřující budově je možné vyrobit za rok 60 000 kilometrů vícežilových kabelů a 78 000 kilometrů jednožilových vodičů. Za tímto účelem zde bylo investováno 1,8 milionu eur. Ve druhé pobočce, v Bhopalu, byla instalována nová výrobní linka pro vícežilové kabely.

Polsku, kde je skupina Lapp zastoupená vlastní společností již 14 let,zahájilo provoz nové prodejní a logistické centrum. Stavba je reakcí na rostoucí poptávku na místním trhu. Celkem zde bylo investováno 4,1 milionů eur.

I přes ukrajinskou krizi byl v ruské Samaře položen základní kámen nového prodejního a logistického centra. Budova má být dokončena na podzim tohoto roku. Celkem bude v nové lokalitě investováno pět milionů eur. 

Vynikající příklady aplikací

Prodej systémů skupiny Lapp se vyvíjel velice pozitivně. Například v novém BMW i3, prvním čistě elektrickém automobilu BMW, je použit nabíjecí systém Lapp HELIX. Kromě veřejných stanic tak bude možné automobil dobít třeba systémem „Mode 2“ pro nabíjení z běžných domovních zásuvek nebo rychlonabíjecím systémem pro zrychlené nabíjení například z veřejných stanic. Kromě toho mohou řidiči, kteří mají k dispozici vlastní parkovací místo, používat BMWi Wallbox, nabíjecí stanici namontovanou na stěně domu nebo garáže. Společnost Lapp Systems poskytla automobilce BMW podporu při aplikaci obou řešení a vyvinula jak rychlonabíjecí kabel, tak i kabel a spojovací prvky pro BMWi Wallbox Pure. 

Firma Illig Maschinenbau GmbH & Co. KG v Heilbronnu, světový lídr v oblasti tepelného tvarování, používá ve svých strojích řady 68 i v individuálních aplikacích sestavených podle potřeb zákazníků nové kabely ETHERLINE® Cat.6A skupiny Lapp. Jedná se o vysoce flexibilní kabel s přenosovou rychlostí dat až 10 Gbit/s, který je schopný vydržet i vysoké zatížení ve výrobě. Zákazník chce takto zajistit dostatečný potenciál pro stále rostoucí požadavky na přenosové rychlosti. Skupina Lapp je první na trhu, která takovéto kabely nabízí. Vyznačují se odpovídající přenosovou rychlostí v průmyslové kvalitě (včetně možnosti použití v energetických řetězech), odolností vůči zkratu a splňují rovněž důležitý standard Profinet. Dříve byly dostupné kabely s těmito vlastnostmi pouze pro přenosové rychlosti do 1 Gbit/s. 

Důležitým zaměřením v uplynulém hospodářském roce bylo rozšíření produktového portfolia pro robotiku, královskou disciplínu v oblasti technologie kabelů. Společnost Lapp Muller, specialista na robotiku v Grimaud na Côte d’Azur ve Francii, dodává pro italského výrobce robotů Comau robotické kabely pro tzv. systém OpenRoboGate, používaný například v závodě Fiat v Melfi. Tyto roboty vyrobí karosérii za méně než jednu minutu. Kvůli krátkým časům cyklů, vysokým zrychlením a prudkému brzdění je mechanické zatížení kabelů extrémně velké. Firma Comau může díky vysoké kvalitě robotických kabelů Lapp poskytovat na celý robot včetně kabeláže záruku po dobu osmi let. 

Pro modernizované letiště El Dorado v kolumbijském hlavním městě Bogotá dodala skupina Lapp 222 kilometrů flexibilních kabelů ÖLFLEX® CLASSIC 130 H pro přenos energie a také datové kabely UNITRONIC® BUS EIB H. Tyto kabely, které neobsahují halogeny, našly využití v  systému osvětlení ve třech odbavovacích terminálech. Díky vysoké odolnosti proti plamenům a nízké hořlavosti splňují tyto kabely i ty nejvyšší požadavky na požární bezpečnost.

Tiskové materiály LAPP KABEL s.r.o.