Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ŠKODA Akademie sází na rozhraní IO-Link plug and play od Murrelektronik

5. 9. 2018 | Murrelektronik CZ, spol. s r. o. | www.murrelektronik.cz

Firma Murrelektronik dlouhodobě spolupracuje se ŠKODA AUTO, kam dodává řadu komponent pro elektroinstalaci výrobních technologií. Nově však vybavila kompaktními sběrnicovými moduly IO-Link s příslušenstvím, jako jsou propojovací kabely a konektory, laboratoře ŠKODA Akademie. ŠKODA Akademie, jejíž součástí je i Střední odborné učiliště strojírenské, je zodpovědná za personální  rozvoj zaměstnanců ŠKODA AUTO, konkrétně za rozvoj jejich odborných i nadstavbových kompetencí.

IO-Link je první celosvětově standardizovaná technologie pro komunikaci se senzory, akčními členy a synchronními pohony (u sběrnicových systémů na bázi Profinet IRT). Umožňuje rychle a hospodárně integrovat inteligentní přístroje zapojené standardním způsobem do elektrických rozvodů na strojích a strojních celcích. Nejde však o novou systémovou sběrnici, jako jsou např. Profibus či Profinet, naopak IO-Link technologie se uplatňuje pod úrovní již existujících systémových sběrnic.

Rozhodl prozákaznický přístup

„S firmou Murrelektronik jsme se v rámci oddělení ŠKODA Akademie setkali poprvé na prezentační akci společnosti Profibus Profinet Česká republika, zaměřené na prezentaci komponentů a možností komunikace IO-link, konané v prosinci 2016,“ řekla Ing. Romana Táborská ze ŠKODA Akademie a dále dodala: „Všechny prezentující firmy předváděly inteligentní periferie, které bylo možné parametrizovat vždy v konkrétním prostředí vyvinutém danou firmou. Výjimkou byla firma Murrelektronik, která nabídla možnost převést všechna důležitá data pro práci s inteligentními periferiemi (IODD) do prostředí TIA Portal (případně Simatic Manager) firmy Siemens, kde můžeme propojit libovolné prvky prostřednictvím hardwarové konfigurace známými nástroji s řídicím systémem, aniž bychom se museli pro každou periferii seznamovat se samostatným parametrizačním prostředím. Byl to tedy jednoznačně prozákaznický přístup firmy Murrelektronik, který rozhodl, že jsme pro vybavení našich laboratoří zvolili právě tyto sběrnicové moduly MVK Metall.“

Proč je rozhraní IO-Link by Murrelektronik tak výjimečné?

Důvodem je progresivní technologie IODD on Board. Data senzorů a akčních členů uložená v IODD jsou vložena přímo do souborů GSDML sběrnicových modulů MVK Metall a Impact67. Soubor IODD (IO Device Description) popisuje senzory a akční členy komunikující protokolem IO-Link. Obsahuje identifikační údaje, parametry a jejich hodnoty, provozní a diagnostické údaje, komunikační vlastnosti a další detaily týkající se daného přístroje. Když se připojí nějaké zařízení, lze k těmto datům přistupovat přímo, bez ruční konfigurace nebo speciálních nástrojů, zcela prakticky s již beztak instalovanými softwarovými nástroji řídicí jednotky PLC. To značně usnadňuje práci a spoří čas, protože dosud muselo být každé nové zařízení IO-Link jednotlivě integrováno do softwaru, což dlouho trvalo. Bylo to velmi nepříjemné, když se musely u každého nového přístroje opakovat stále stejné kroky. To teď patří minulosti. „Výrobci sériových strojů mají užitek z výhody, že mohou již jednou vytvořené konfigurace pomocí funkce Kopírovat a Vložit libovolně přenášet do řídicích systémů dalších zařízení a strojů,“ řekl Jörg Krautter, viceprezident Automatizace Murrelektronik.

Nyní, s IODD on board, se modul IO-Link Master konfiguruje z řídicího systému – a je nastaveno. Jde o ukázkové použití techniky plug-and-play v praxi.

Jinou zajímavou vlastností těchto nových modulů je možnost začlenit přístroje s rozhraním IO-Link cestou asynchronního přístupu. Touto funkcí disponuje také nový modul Cube67 IO-Link Master.

Všechny nové moduly Murrelektronik s rozhraním IO-Link odpovídají specifikaci IO-Link 1.1 a jsou opatřeny porty IO-Link Class A a Class B.

Do ostrého provozu díky maturitním projektům ve ŠKODA Akademii

Prvními projekty, kde se využívají přednosti sběrnicových modulů MVK Metall, jsou maturitní práce studentů ŠKODA Akademie SOUs. Práce jsou zaměřené na praktické propojení inteligentních senzorů a akčních členů prostřednictvím komponent MVK-MPNIO DIO12 IRT IOL4 s PLC Siemens. Jde tedy o použití různých sběrnicových systémů (Profinet a IO Link) ve vzájemné kombinaci.

„Na instalaci a zprovoznění IO link komponentů, přípravě dat pro připojení senzorů a aktorů IO-Link ostatních výrobců, včetně IO-Link mastera, pracovali studenti s průběžnou podporou techniků Murrelektronik, aby bylo celé zařízení funkční. Taková podpora ze strany dodavatelů zařízení je vysoce nadstandardní,“ dodává Ing. Romana Táborská.

ŠKODA AUTO dlouhodobě investuje do vzdělání nejenom zaměstnanců, ale i učňů svého soukromého učiliště, aby se již během svého studia mohli seznámit s moderními zařízeními aktuálně zaváděnými v provozech. Tím se výuka přibližuje praxi a zkracuje se tak absolventům adaptační proces na pracovišti. Díky takovým praktickým úlohám s nejnovějšími technologiemi jsou žáci perfektně připraveni na budoucí zaměstnání ve ŠKODA AUTO.

Více informací o IO-Link plug-and-play od Murrelektronik naleznete na: www.murrelektronik.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021