Aktuální vydání

Číslo 8-9/2021 vyšlo tiskem 1. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 9. 2021. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Hlavní článek
Elektroenergetika ČR se bez nových flexibilních jaderných bloků neobejde

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem
18. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 7. 2021.

Osvětlení interiérů
Osvětlení nového ateliéru Ronyho Plesla
Realizace osvětlení INGE aneb dobrých zpráv není nikdy dost

Měření a výpočty
Měřič UV záření VOLTCRAFT UV-500

Silniční zábrana zlepšující kvalitu ovzduší pro chodce

1. 3. 2021 | Imperial College London | www.imperial.ac.uk

Znečištění ovzduší představuje celosvětový problém ovlivňující zdraví a výzkumníci proto neustále pracují na inovativních řešeních. Vědecký tým z Královské univerzity v Londýně se nyní zaměřil na využití simulačních technik proudění vzduchu a následnou aplikaci pro silniční konstrukční prvky schopné odklánět částice prachu směrem od chodců.

Kvalita ovzduší je problémem hlavně v komunitách s nižšími příjmy, které se častokrát nacházejí v blízkosti komunikací s čilým dopravním ruchem. Podobně je tomu u dětí, které jsou náchylnější a méně chráněné proti působení polutantů v ovzduší jednoduše vzhledem k faktu, že se nachází blíže k zemi, kde se usazují těžší škodlivé látky.

Čistota ovzduší

Výzkumníci se původně zaměřili na vytváření jednodušších modelů a zkoumání možností urbánního designu, které by umožnily snížit účinky znečišťujících látek vířících ve vzduchu kolem komunikací a zlepšily by kvalitu ovzduší pro chodce. Nyní se tým inspiroval letištními deflektory a speciálně navrženými zakřivenými protihlukovými bariérami podél německých a nizozemských silnic a využil počítačovou simulaci k navržení zaoblené konstrukce k efektivnímu rozptýlení a odklánění polutantů, čímž dochází k výraznému navýšení kvality ovzduší pro chodce.

Celý článek na Imperial College London

Image Credit: Imperial College London

-jk-