Aktuální vydání

Číslo 8-9/2020 vyšlo tiskem 3. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Trh, obchod, podnikání
Digitální transformace

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem 18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Siemens uvádí na trh nový VN rozvaděč „clean air“ bez skleníkového plynu SF6

19. 6. 2020 | Siemens, s. r. o. | www.siemens.cz

  • Siemens rozšiřuje portfolio plynem izolovaných rozvaděčů o provedení NXPLUS C 24 s technologií „clean air“ pro napětí až 24 kV
  • Bezpečné a osvědčené technologie pro snadnou správu celého životního cyklu rozvodu elektrické energie
  • Vyšší spolehlivost a optimální provoz ve všech typech sítí díky digitálním funkcím

Společnost Siemens Smart Infrastructure obohatila portfolio ekologických, plynem izolovaných rozvaděčů (GIS) o nový rozvaděč NXPLUS C 24 pro sítě VN (až 24 kV), který neobsahuje fluorované skleníkové plyny (SF6). Využití izolačního média clean air v kombinaci s osvědčenou vakuovou spínací technologií odstraňuje potřebu dalších fluorových plynných směsí a umožňuje klimaticky neutrální rozvod elektrické energie. Rozvaděč obsahuje digitální funkce pro bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz.

Rozvaděč NXPLUS C 24 bez obsahu F bez plynů rozšiřuje portfolio modré Siemens GIS na úroveň 24 kV
Rozvaděč NXPLUS C 24 bez obsahu F bez plynů rozšiřuje portfolio modré Siemens GIS na úroveň 24 kV

Nový plynem izolovaný rozvaděč NXPLUS C 24 je součástí tzv. modré produktové řady („blue line“) Siemens. Obsahuje vakuové vypínače pro spínání a zhášení oblouku a tzv. clean air, jako izolant primární proudovodné dráhy uvnitř hermeticky uzavřeného oddílu. Toto izolační médium tvoří směs 80 % dusíku a 20 % kyslíku, tedy přírodní složky okolního vzduchu. Oproti jiným provedením se skleníkovými plyny nebo jejich směsmi tedy není nutné žádné další vybavení pro evidenci úniku izolačního média. Nový rozvaděč nabízí jednoduchou správu po celý životní cyklus. Navíc není třeba povinně hlásit množství použitých plynů a vyprodukovaných emisí.

Struktura distribuční sítě a rozvaděče se musí přizpůsobovat požadavkům vyplývajících z decentralizované výroby energie z obnovitelných zdrojů a od samospotřebitelů. Výsledkem jsou stále komplexnější toky energie, které jsou často obousměrné a mnohem hůře se řídí a kontrolují. Stejně jako ostatní přístroje z modrého portfolia má nový rozvaděč NXPLUS C 24 integrované snímače a komunikační rozhraní k automatizaci vyšší úrovně a systémům internetu věcí (IoT). To vše zvyšuje transparentnost všech příslušných prvků distribuční sítě, usnadňuje monitorování i řízení distribuce a zvyšuje efektivitu vynaložených nákladů.

Rozvaděč NXPLUS C 24 pro VN
Rozvaděč NXPLUS C 24 pro VN

Modrá řada rozvaděčů nabízí všechny osvědčené výhody tradičních plynem izolovaných rozvaděčů, jako je kompaktní provedení, spolehlivost, dlouhá životnost a bezúdržbový provoz. Po modelech 8DAB 12 a 8DJH 12 o jmenovitém napětí až 12 kV, které se již používají u zákazníků, představuje rozvaděč NXPLUS C 24 třetí model modrého portfolia a první přístroj se jmenovitým napětím na úrovni až 24 kV. Dalším novým členem modré rodiny rozvaděčů bude kompaktní rozváděč (RMU) o stejném napětí.

Citace Petra Tomáška, specialisty na vn primární rozvaděče:
„Modrá řada produktů Siemens naznačuje směr, kterým se energetika bude v budoucnu ubírat – tedy snižovat environmentální stopu se zachováním odpovídajících vlastností a funkcí. To potvrzují také naši zákazníci, kteří technologie bez skleníkových plynů stále častěji poptávají.“

Tiskové materiály Siemens