Aktuální vydání

Číslo 7/2021 vyšlo tiskem 30. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 7. 2021. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Technická informace o výrobku
Nová generace přepěťových ochran CITEL s integrovaným předjištěním – DACF25S
Opakovaně použitelné čisticí utěrky pro průmysl, řemesla a dokonalou čistotu

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem
18. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 7. 2021.

Osvětlení interiérů
Osvětlení nového ateliéru Ronyho Plesla
Realizace osvětlení INGE aneb dobrých zpráv není nikdy dost

Měření a výpočty
Měřič UV záření VOLTCRAFT UV-500

Siemens rozšiřuje portfolio pro klimaticky neutrální distribuci elektrické energie

27. 11. 2020 | Siemens, s.r.o. | www.siemens.cz

Siemens připravuje inovativním spínacím principem cestu k udržitelnému rozvodu elektrické energie bez fluorovaných plynů

  • Nový odpínač s vakuovým zhášedlem ve vedlejší proudové dráze
  • Bezpečný zachováním dosavadního konceptu spínacích postupů
  • Hospodárná alternativa k vypínačům

V oblasti vn rozvaděčů s odpínači tzv. modrého portfolia („Blue Line“) jsou zcela vyřazeny směsi založené na fluoru

Siemens Smart Infrastructure neustále rozšiřuje portfolio pro klimaticky neutrální distribuci elektrické energie. V oblasti vn rozvaděčů s odpínači tzv. modrého portfolia („Blue Line“) jsou zcela vyřazeny směsi založené na fluoru, přičemž zůstal zachován kompaktní design, stejně jako bezpečná a osvědčená obsluha. Novým srdcem spínací techniky vysokého napětí na hladině 12 až 24 kV pro sekundární distribuci bez F-plynů je inovativní odpínač se speciálním vakuovým zhášedlem.

Při všech spínacích pochodech, jako například vypnutí vn systému z důvodu údržby, vznikají spínací oblouky, které musejí být co nejrychleji uhašeny. Siemens ve svých vysokonapěťových systémech bez F-plynů používá vakuovou technologii, ověřenou miliony aplikací, kde je oblouk zhášen v zapouzdřené vakuové komoře. Tato klíčová technologie je u vakuových vypínačů používána již 40 let. Na úrovni systémů sekundární distribuce, které dále rozvádějí energii po lokální síti a zpravidla plní jen odpínací úlohy, jsou konvenční vypínače často předimenzované a zbytečně nákladné.

Úkolem nových, inovativních odpínačů je uhasit oblouk během několika milisekund. Proto jsou zapojeny do samostatné proudové dráhy, čímž je zachována zejména jejich kompaktnost. Dále byl vyvinut i nový odpínač, který je skutečným třípolohovým spínačem. Je opět založen na osvědčeném principu s funkcí vypnutí, odpojení a uzemnění, známém z kompaktních rozvaděčů s odpínači a izolací SF6. Tím byla uživateli zachována bezpečná obsluha i vn rozvaděčů Siemens bez fluorovaných plynů.

S tímto novým, inovativním odpínačem s vakuovými zhášedly jsou v technologii bez F-plynů nyní k dispozici i kombinace odpínačů s pojistkami. Tím mohou být mnohé transformátory v sekundární distribuci nadále jištěny dle zvyklosti, vn pojistkami.

„Díky nezměněnému způsobu ovládání a kompaktnímu designu nových modrých rozvaděčů umožňujeme našim zákazníkům snadný a bezpečný přechod na klimaticky neutrální rozvod elektrické energie“, uvedl Stephan May, ředitel obchodního úseku Distribution Systems ze Siemens Smart Infrastructure. „Tímto odpínačem jsme navíc mohli zvýšit spínací výkon. To umožňuje výrazně zvýšit elektrickou životnost a otevírá cestu k připojení větších transformátorů, kterými bude v budoucnu možno pokrýt rostoucí spotřebu elektrické energie.“

Tiskové materiály Siemens