Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Siemens na veletrhu Amper 2016

9. 3. 2016 | Siemens Česká republika | www.siemens.cz

Společnost Siemens představí na veletrhu Amper 2016 svou vizi digitalizace. Od 15. do 18. března předvede na stánku 4.01 v pavilonu P ucelený sortiment výrobků a řešení pro průmyslovou automatizaci, energetiku a infrastrukturu pod heslem Vstupte s námi do světa digitalizace. Expozice Siemens ukáže návštěvníkům příběh digitálního světa divizí Digital Factory a Process Industries and Drives, Energy Management a Building Technologies a technologie pro Průmysl 4.0 a Smart Cities.

Novinky divizí Digital Factory a Process Industries and Drives

Průmyslové divize Digital Factory a Process Industries and Drives představí řešení a produkty zaměřené na budování tzv. digitálního podniku (Digital Enterprise), který zajišťuje digitální podporu všech procesů s přidanou hodnotou po celou dobu životního cyklu produktu a závodu. Veškeré kroky v rámci digitálního podniku jsou plynule propojeny – od virtuálního světa až po reálnou výrobu – nepřetržitým tokem dat od návrhu produktu, přes servis a zpět. Vzhledem k rostoucí individualizaci návrhů jednotlivých výrobků tak Siemens zákazníkům pomáhá výrazně zlepšovat flexibilitu výrobních procesů, a zkrátit tím dobu pro uvedení produktů na trh.

Řešení Siemens pro automatizaci a rozsáhlý soubor softwarových nástrojů, které se stále těsněji propojují s digitalizací, přináší zákazníkům nespočet výhod. Díky sortimentu společnosti Siemens pro digitální podnik mohou již nyní zákazníci investovat do řešení budoucí výroby pro postupný přechod na Průmysl 4.0. Mezi největší novinky, které divize letos představí, patří např. rozšíření napájecího systému Sitop PSU8600. Sitop PSU8600 je unikátní modulární napájecí systém s kompletní integrací do platformy Totally Integrated Automation (TIA), která umožňuje konfiguraci, řízení a diagnostiku. Jako jediný na trhu poskytuje komplexní řešení v oblasti napájení. Splňuje požadavky na technologie podle koncepce Průmysl 4.0. Každý z až 20 výstupů (integrovaných napájecích zdrojů) může být přes vestavěné rozhraní Profinet individuálně řízen a diagnostikován z PLC Simatic, vizualizace WinCC i integrovaného webserveru. 

Standardní funkční bloky prostředí Step 7 pro řídicí systém Simatic a vizualizace Win-CC jsou k dispozici ke stažení zdarma pro rychlou integraci do uživatelských programů. Sitop PSU8600 může být při použití Buffer modulů využit i pro překlenutí krátkodobých výpadků napájení (až 10 s při odběru 40 A) a k diagnostice případných poruch u spotřebičů (zvýšený odběr spotřebičů diagnostikovaný z dlouhodobých trendů). S výhodou může být využit i k energy managementu. Zařízení Sitop PSU8600 tak uživatelům pomáhá zvýšit jejich produktivitu výroby. Ihned diagnostikuje vážné příčiny a zamezuje krátkodobým výpadkům napájení.

Další novinkou je nová generace mobilních ovládacích panelů SIMATIC HMI KTP700F. Ty poskytují větší výkonnost, variabilitu komfort obsluhy a kvalitu. Panel s kabelovým připojením se vyznačuje velmi kvalitní 7" obrazovkou s poměrem stran 16 : 9 a zobrazením 16 milionů barev. Panel je prachotěsný, odolný proti chemikáliím a rozstřikující se vodě. Ovládat lze klávesnicí i dotykem obrazovky. Do automatizačního systému se začleňuje prostřednictvím sběrnice Profinet a konfiguruje se v prostředí TIA Portal. U tlačítka pro nouzové zastavení je zcela nově pojata funkce jeho podsvětlení, které svítí jen tehdy, když je panel zapojen do bezpečnostního obvodu. Třístavové potvrzovací tlačítko na rukojeti panelu má nyní dva zřetelně patrné
body hmatové odezvy.

Siemens také představí novou energeticky úspornou stanici vzdáleného ovládání (RTU), která umožňuje dálkový monitoring pomocí sítí mobilních operátorů. Kompaktní RTU řady RTU3030C je vysoce energeticky úsporná až soběstačná, lze ji provozovat na baterie nebo v kombinaci s akumulátorem a solárním článkem. Dálkový dohled nad RTU lze provozovat pomocí sítí mobilních operátorů (UMTS). Stanici je možné provozovat s úspěchem jako datalogger s možnostmi posílání SMS a emailů, stejně tak jako plnohodnotnou telemetrickou stanici. Robustní
provedení vyhoví provozním podmínkám od –40 do +70 °C. Díky doplňkovému pouzdru lze dosáhnout krytí až IP68, vhodného i pro případ zaplavení. 

Tradiční součástí prezentace Siemens jsou také venkovní expozice. Ty letos ukážou řešení Siemens podle koncepce Průmysl 4.0 Jednou z venkovních expozic je Profinet Truck, který představuje řešení pro průmyslovou automatizaci. Profinet znamená průmyslovou komunikaci. Právě venkovní expozice Profinet Truck ukáže veškeré komponenty Siemens pro průmyslovou automatizaci, které jsou propojeny Profinetem. Tato řešení umožňují lepší flexibilitu, efektivitu a výkon v průmyslové komunikaci. Druhá venkovní expozice tzv. IDS Truck návštěvníkům představí nejnovější integrovaný systém pohonů Siemens.

Novinky divize Energy Management

Inteligentní distribuční trafostanice

Jádrem expozice divize Energy Management bude inteligentní distribuční trafostanice, která pomáhá aktivně řídit zatížení v distribuční síti a umožňuje automatické a rychlé řešení výpadků. Trafostanice umožňuje řízení distribuční sítě nízkého napětí s obsluhou dat z elektroměrů, kompenzaci jalového a vyšších harmonických výkonů, regulaci transformátorů a koordinaci dodávek a odběrů, monitorování a řízení distribuční trafostanice na straně vysokého napětí s ohledem na místo poruchy a automatické obnovení napájení, získání a přenos měřených hodnot a stavů ze sítě nízkého a vysokého napětí.

Vysokonapěťové rozváděče z rodiny 8DJH

Díky své modulární konstrukci umožňují variabilní uspořádání funkcí. Kromě toho jednotlivá spínací pole, stejně jako bloky spínacích polí, mají možnost rozšíření, takže rozváděč 8DJH může být nakonfigurován podle potřeb dané trafostanice. Základem a bezkonkurenční předností rozváděče 8DJH je hermeticky svařená nádoba z korozivzdorné oceli s navařenými průchodkami pro elektrické přípoje a mechanické ovládací prvky. Ty části zařízení, které jsou pod napětím, jsou tak dokonale chráněny před vlhkostí, prašností, kondenzací par či chemickými vlivy.

Rozváděče řady 8DJH se díky svým vlastnostem mohou uplatnit v inteligentních síťových infrastrukturách. Volitelně je možné je vybavit motorovými pohony pro dálkové ovládání, indikátory zkratů, systémy pro detekci napětí a mnoha dalšími snímači. Jednotky dálkového ovládání mohou být podle potřeby součástí rozváděče, v nn ovládacích skříňkách nebo umístěny v samostatných nástěnných skříních. Různé prvky pro monitorování a ovládání mohou být jednoduše a rychle doplněny také dodatečně.

Transformátor Siemens FITformer® REG

Převodový poměr regulovatelného transformátoru FITformer® REG se může měnit pod zatížením – takto přizpůsobivý je transformátor díky třístupňové regulaci na straně nízkého napětí. Při provozních vlastnostech a rozměrech, které odpovídají běžným distribučním transformátorům, umožní FITformer® REG dodavatelům energie udržovat napětí uvnitř tolerančních mezí a dodržet normu EN 50160. Jeho výkon dosahuje až 630 kV·A, maximální provozní napětí 36 kV. 

5SM6 – účinná detekce elektrického oblouku

Siemens jako první na evropském trhu nabízí ochranný přístroj 5SM6, který umí současně detekovat vznik sériového i paralelního oblouku v koncových obvodech do hodnoty jmenovitého proudu 16 A. Poruchu v elektroinstalaci umí zjistit a odpojit ještě před tím, než na ni zareagují klasické jisticí a ochranné přístroje, včetně citlivých proudových chráničů, a dokáže tak zabránit požárům vzniklým díky poškozeným elektrickým přístrojům nebo instalacím.

Přístroj 5SM6 je k dispozici ve dvou variantách se dvěma konstrukčními šířkami. Lze je používat v kombinaci s různými konstrukcemi jističů vedení nebo proudovými chrániči do 16 A jmenovitého proudu. Navíc se dá kombinovat s rozmanitým příslušenstvím, např. s pomocnými nebo signalizačními kontakty, a umožňuje napojení této sestavy např. na nadřazený řídicí systém. 

5SM6 se dá použít jak u nových elektroinstalací, tak u provozovaných a starších instalací, kde je riziko výskytu nebezpečných poruchových elektrických oblouků zvláště velké. Jeho nasazení je vhodné v objektech, kde se nalézá více lidí s omezenou mobilitou (nemocnice, domovy seniorů, předškolní zařízení), či v prostorech, ve kterých jsou uloženy cenné předměty (archivy,
galerie).

Sortiment přípojnic SIVACON

Siemens představí své kompletní portfolio přípojnic včetně nejmodernějšího systému LI a systému LR v epoxidovém zapouzdření pro mimořádnou zkratovou odolnost. Společnost Siemens nabízí pod obchodním názvem SIVACON 8PS pět různých typů přípojnicových systémů. Ty se vzájemně doplňují a jsou určeny k přenosu elektrické energie od 40 do 6 300 A, a to i v těch nejsložitějších prostorách.

Novinky divize Building Technologies

S nejnovějšími trendy v oblasti inteligentního řízení budov se návštěvníci mohou seznámit v rámci expozice divize Building Technologies. Ta představí novou verzi své platformy Desigo CC, která je vůbec prvním systémem svého druhu na světě, který integruje do jedné ovládací stanice přístup ke všem technickým systémům a funkcím v budově. Do nové verze systému Desigo
CC je nyní integrováno rozhraní pro průmyslový automatizační systém Simatic S7, které umožní výměnu dat s výrobou. Díky tomu bude možné podle aktuální potřeby řídit ventilaci v okolí strojů generujících teplo.

Nová rozhraní a funkce pomáhají zákazníkům digitalizovat všechna data v jejich budovách a centrálně je řídit. Díky tomu mohou zajistit energeticky účinný a bezpečný provoz budov. Systém Desigo CC je intuitivní platformou umožňující dosáhnout významného zlepšení provozních a ekonomických vlastností budov. Jde o nadstavbový systém, který v rámci jednoho uživatelského prostředí spojuje systémy vytápění, chlazení, ventilace, požární signalizace, poplachové systémy, řízení napájení, osvětlení, zastínění a další. Systém využívá také otevřené komunikační protokoly, a je tedy snadno rozšiřitelný. 

Siemens, s. r. o.

Siemens, s. r. o.
Siemensova 1
Praha 5
155 00
www.siemens.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021