Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Siemens na cestě za digitální budoucností

6. 5. 2015 | SIEMENS | www.siemens.cz

Jak se během příštích pár let změní způsob výroby? Do budoucnosti výroby je možné nahlédnout již dnes v německém závodu Siemens na výrobu elektroniky v Amberku (Siemens EWA). Produkty zde samy komunikují s výrobními zařízeními, veškeré procesy řídí a optimalizují IT systémy s cílem zajistit časovou efektivitu, možnost flexibilní úpravy produktů na míru a minimalizaci výskytu závad. 

Od digitalizace výroby k Průmyslu 4.0

Nové technologie přináší do budoucnosti průmyslové výroby celou řadu změn a inovací, výrobci již dnes zkoumají, jak právě tyto pokročilé informační a komunikační technologie využít ve svůj prospěch, a přinést tak svým zákazníkům vyšší přidanou hodnotu. Tomuto vývoji se obecně říká „Průmysl 4.0.“. Jedná se o iniciativu původem z Německa, kde ji v současnosti podporuje nejen vláda, ale i univerzity a průmyslové asociace. Jedná se o zastřešující rámec, který si dává za úkol spojit dohromady jednotlivé inovační aktivity, a přispět tak k dalšímu vývoji v průmyslové produkci. Podobné iniciativy se nesoustřeďují jen v Německu, ale je možné je najít i v dalších evropských zemích, stejně tak v USA nebo Číně. Cílem komplexní strategie pod hlavičkou Průmysl 4.0 je využít při výrobě produktů, které lze přesně přizpůsobit zákazníkům na míru, propojeného, flexibilního a dynamicky organizovaného výrobního procesu. V průběhu příštích 15 až 20 let by měl být tento proces doprovázen i zásadní změnou v celkovém přístupu k výrobě, který lze oprávněně nazývat čtvrtou průmyslovou revolucí. 

Digitální závod v Amberku

Výrobní závod společnosti Siemens se sídlem v německém Amberku je vynikajícím příkladem konceptu „digitální továrny“ uvedeného do praxe. Vedení tohoto výrobního závodu již dnes používá postupy, které se v řadě průmyslových provozů stanou standardem až za několik let. Díky obousměrné komunikaci si výrobky samy řídí vlastní montáž, kdy své specifické požadavky předávají přímo strojním zařízením. Amberský závod učinil významný krok směrem k budoucnosti, protože reálný a virtuální svět se budou v rámci průmyslové výroby stále těsněji prolínat. Průmyslová produkce tak bude v relativně blízké budoucnosti mnohem flexibilnější a současně efektivnější – tedy rychlejší, levnější a současně kvalitnější. 

Amberský závod společnosti Siemens, založený v roce 1989, vyrábí programovatelné logické automaty Simatic (PLC). Ty se používají k automatickému řízení strojů a zařízení za účelem úspory času a finančních prostředků a současně zvýšení kvality produktů. Jejich využití je rozmanité - od řízení lyžařských vleků i palubních systémů výletních lodí po řízení výrobních procesů v nejrůznějších průmyslových odvětvích, od automobilového průmyslu po farmacii. 

Efektivita bez závad

Kvalita výroby dosahuje 99,99885 procenta a díky celé řadě zkušebních stanic je i těch několik vadných kusů bezchybně a efektivně objeveno. Celkem se v závodě ročně vyrobí na 12 milionů produktů Simatic. Při 230 pracovních dnech ročně to znamená, že EWA vyrobí každou sekundu jednu řídicí jednotku. Jednotlivé produkty automatizační techniky pak ze závodu putují k více než 60 000 zákazníkům po celém světě. 

Na cestě za Průmyslem 4.0

Amberský závod Siemens EWA je ukázkovým příkladem fungování platformy digitální továrny Siemens (Siemens Digital Enterprise), tedy výrobního prostředí, které by se do několika let mohlo stát normou. Již dnes ale mohou zákazníci investovat do řešení, které jim pomohou digitalizovat výrobu a posunou je směrem ke konceptu Průmyslu 4.0. V amberské továrně už řada těchto řešení funguje v běžném provozu. Díky identifikačním systémům Simatic Ident si mohou výrobky řídit svůj vlastní výrobní proces. Optické kódy (QR kódy), které jsou připevněny ke každému polotovaru, v sobě obsahují informace o výrobku i o potřebných krocích, kterými výrobek musí projít, aby se z něj stal hotový produkt. Díky těmto kódům komunikuje výrobek přímo s výrobními stroji. Tento systém je první krok směrem digitalizaci výroby a tedy k Průmyslu 4.0. 

Pod pojmem Digital Enterprise představila společnost Siemens portfolio řešení, která pomáhají implementovat koncept digitální výroby do podniků různých velikostí. Toho využívají závody diskrétní výroby, kde právě probíhá velká vlna digitalizace - všechny kroky výrobního řetězce jsou postupně digitalizovány a začleňovány nejen do samotného výrobního procesu, ale i do celé dodavatelské sítě. 

Kde revoluce začala

Společnost Siemens položila základy digitalizace již dlouho před vznikem pojmu Průmysl 4.0. Zavedení konceptu plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation, TIA) v roce 1996 umožnilo společnostem koordinovat jednotlivé části výrobních procesů a úzce propojit fungování softwaru a hardwaru. Od té doby Siemens neustále zkvalitňuje svoji řadu produktů a služeb nabízenou v rámci TIA portfolia.

Tiskové materiály SIEMENS

 

Siemens, s. r. o.

Siemens, s. r. o.
Siemensova 1
Praha 5
155 00
www.siemens.cz