Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Šetříme počtem vstupů bezpečnostního PLC pomocí funkcionality StatusBus

13. 9. 2021 | ABB Jokab Safety Miloš Synek, ABB, s. r. o. | www.abb.cz

Díky funkci StatusBus lze zapojit přístroje do série a přitom mít stále informace o stavu každého z připojených zařízení. StatusBus představuje další funkci přidanou do řešení ABB Jokab Safety – DYNlink.

Díky funkci StatusBus lze zapojit přístroje do série a přitom mít stále informace o stavu každého z připojených zařízení. StatusBus představuje další funkci přidanou do řešení ABB Jokab Safety – DYNlink. Využitím pouhého jediného vodiče v kabelu M12-5 sleduje tato funkce stav všech přístrojů zapojených do série. Představuje jednoduchý a levný způsob monitorování stavu každých jednotlivých dveří nebo tlačítek nouzového zastavení. Zkracuje čas na odstranění závady a dává obsluze okamžitý přehled o stavu bezpečnostního systému.

Obr. 1. Řešení DYNlink
Obr. 1. Řešení DYNlink

Výhody řešení

Jednou z výhod tohoto řešení je zkrácení doby instalace. Přístroje jsou zapojeny do série standardním kabelem přes konektory M12-5. Zapojením do série se šetří délka kabelů, zkracuje se doba připojení a eliminuje se riziko chyb v zapojení. Tím, že obsluha dostává stavovou informaci z každého zařízení, zkracuje se doba výpadků a zvyšuje se produktivita. Protože obsluha nemusí sledovat, zda a u kterého z tlačítek nouzového zastavení došlo k aktivaci, zkracuje se také doba potřebná pro vyhledání a odstranění závady.

Další z informací, které může obsluha identifikovat pouhým pohledem, je barva a stav LED kontrolky na zařízení. Ta dává jednak informaci o stavu samotného zařízení, ale také o stavu příchozího bezpečnostního signálu. Umožňuje tak snadno detekovat případné problémy v zapojení mezi dvěma zařízeními.

Řešení DYNlink umožňuje rovněž splnit požadavky kladené na parametr Performance Level PL a to pouhým jedním bezpečnostním kanálem. Dvoukanálová porucha, která se jen obtížně identifikuje, tak nemůže nastat.

Na rozdíl od klasických bezpečnostních zařízení, kde jsou potřeba dva vstupy pro dosažení stejné hodnoty PL e, při využití řešení DYNLINK postačuje pouze jeden bezpečnostní vstup pro každé bezpečnostní zařízení. Navíc, pro získání informací o stavu až 30 zařízení potřebujeme mít na bezpečnostním automatu (PLC) jeden I/O a nepotřebujeme žádný speciální sběrnicový kabel ani extra komunikační modul. Ve výsledku se tak jedná o nákladově efektivní řešení, které šetří počet vstupů/výstupů (I/O).

Komponenty pro StatusBus

Funkce StatusBus je k dispozici pro bezkontaktní bezpečnostní senzor Eden a umožňuje zobrazit stav dveří a kontrolních krytů na stroji. K dispozici je také pro tlačítka nouzového zastavení Smile a Inca, kdy je obsluha rychle schopná najít umístění tlačítka, které bylo stlačeno (na větších strojních linkách).

Obr. 2. Funkce StatusBus
Obr. 2. Funkce StatusBus

Tlačítko nouzového zastavení Smile
Smile je kompaktní tlačítko nouzového zastavení (obr. 3a). Díky jeho malým rozměrům a středovým montážním otvorům se toto tlačítko dá snadno nastavit do potřebné polohy a instalovat všude, kde je to třeba. Konektory M12 urychlují připojení a snižují riziko chyb v zapojení. LED s výrazným jasem ve středu tlačítka signalizuje, zda bylo tlačítko stlačeno. Smile splňuje bezpečnostní požadavky PL e/SIL3.

Tlačítko nouzového zastavení Inca pro montáž do panelu
Inca je tlačítko nouzového zastavení, určené pro montáž do panelu (obr 3b). Demontovatelná svorka usnadňuje zapojení. LED s výrazným jasem ve středu tlačítka signalizuje, zda bylo tlačítko stlačeno. Inca splňuje bezpečnostní požadavky PL e/SIL3.

Bezkontaktní bezpečnostní senzor Eden
Eden je bezkontaktní senzor (obr. 3c) sestávající ze dvou samostatných částí – Adama a Evy. Díky širokým tolerancím při montáži a vynikající odolnosti vůči vlivům okolního prostředí slouží tento senzor jako blokovací prvek pro dveře, brány, kryty apod. Eden splňuje bezpečnostní požadavky PL e/ SIL3. Adam a Eva jsou objednávány samostatně a do jednoho bezpečnostního okruhu je možné zabudovat různé modely Adam DYN. Integrovaná kontrolka LED ukazuje, zda došlo k vytvoření kontaktu mezi Adamem a Evou (tzn. zda došlo k zavření dveří).

Obr. 3. Komponenty pro StatusBus
Obr. 3. Komponenty pro StatusBus

Programovatelný kontrolér Pluto

Pluto je cenově výhodný, výkonný a zároveň kompaktní programovatelný bezpečnostní automat PLC. Používá se v řadě aplikací, v rozsáhlých i malých systémech, kde zajišťuje jak procesní, tak i funkční bezpečnost. Pluto splňuje bezpečnostní požadavky PL e/SIL3 a lze jej použít u všech běžných typů bezpečnostních zařízení. K dispozici jsou různé modely, z nichž je možné vybrat právě ten model, který optimálně vyhovuje bezpečnostní aplikaci daného stroje.

Pluto se programuje pomocí softwaru Pluto Manager, který je možné stáhnout z webových stránek ABB.

Po registraci uživatel získá zdarma program Pluto Manager umožňující programování pomocí funkčních bloků schválených společností TÜV a to jak s využitím programovacího jazyka Ladder logic, tak textového programování. Pluto Manager nabízí řadu pokročilých funkcí i pro méně zkušené programátory. Jednou z těch, které uživatelé obzvláště oceňují, je schopnost online monitorování z kteréhokoli kontroléru Pluto umístěného v systému. Tato funkce urychluje vývoj systému, hledání závad a výrazně zkracuje dobu výpadku řízeného systému. Flexibilita kontroléru Pluto je dále rozšířena o nabídku možností komunikace jak s dalšími jednotkami Pluto, tak s dalšími řídicími systémy a rozhraním HMI. Navzájem je k sobě možné připojit až 32 jednotek Pluto a mezi nimi vyměňovat data, aniž by bylo třeba přidávat další řádky do programu. Pluto dále zjednodušuje propojení mezi skříněmi v souladu s požadavky PL e/SIL3. Modely se sběrnicí AS-i snižují kabeláž na minimum a současně eliminují většinu rizik souvisejících s nesprávným zapojením.

Adresování StatusBus se na přístroji jednoduše nastaví buď adresovací jednotkou Fixa, nebo pomocí programu Pluto Manager. Hodnota adresy je v okamžiku dodání 0 a dále nemusí odpovídat fyzickému připojovacímu pořadí přístroje atd. Pokud má být určité zařízení nahrazeno, pak nové zařízení automaticky dostane přidělenu adresu původního zařízení, pokud bude nahrazováno vždy jedno zařízení v jeden okamžik.

Obr. 4. Programovatelný kontrolér Pluto a zapojení obvodu se třemi smyčkami
Obr. 4. Programovatelný kontrolér Pluto a zapojení obvodu se třemi smyčkami

Další informace ohledně programovatelné řídicí jednotky Pluto a volně disponibilního programovacího softwaru Pluto Manager lze nalézt v příslušné dokumentaci.

www.abb.cz/nizke-napeti

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021