Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Seno představuje – CONTA-CLIP svorky řady SRK se šroubovým připojením vodiče

15. 11. 2015 | Pavel Janouškovec │SENO spol. s r.o. | www.seno.cz

SENO spol. s r.o. představuje CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH, německou rodinnou firmu s více jak 30letou tradicí ve výrobě propojovacích prvků, elektronických modulů a instalačního materiálu.
S výrobním portfoliem a hlavně novinkami výrobního programu firmy CONTA-CLIP vás postupně seznámíme v několika následujících článcích.

Jeden z nejvyspělejších a nejrozšířenějších systémů svorek se šroubovým připojením je řada svorek SRK. Tato řada v sobě kombinuje všechny důležité inovace v oblasti svorek a díky tomu splňuje i nejvyšší požadavky na kvalitu, stabilitu, bezpečnost a uživatelskou jednoduchost při montáži. Tato řada svorek zahrnuje jednak průchozí svorky SRK a zemnící svorky SSL v jedno- a dvoupatrovém provedení, dále pak svorky s integrovaným držákem pojistek řady SSIK. Současně i rozsáhlá nabídka příslušenství umožňuje použití těchto svorek ve velmi širokém spektru oblastí. Všechny svorky a příslušenství jsou certifikovány dle norem IEC, CSAus, CSA a certifikáty jsou na vyžádání dostupné u výrobce.

Základní varianty průchozích a zemnících svorek poskytují možnost užití pro velmi široký rozsah průřezů připojovaných vodičů, a to od průřezu 0,2 mm² až do 120 mm². Díky identické vnější geometrii svorek pro průřezy do 10 mm² se mohou používat při montáži stejné čelní a dělící destičky. Tato specifická možnost výrazně snižuje projektantskou a logistickou náročnost při nasazení této řady svorek, a to zejména při sériové výrobě zařízení. Identicky jsou řešeny i prostorově úsporné, dvoupodlažní verze těchto svorek, a to řada svorek SRKD a zemnících svorek SSLD, které jsou k dispozici pro vodiče o průřezu od 0,2 do 10 mm². Tyto vícepodlažní svorky se vyrábějí v provedení zapojení buď jako 2x2 nebo 1x4. Pojistkové svorky řady SSIK s odpojitelným držákem přístrojové pojistky jsou vyráběny v následujícím členění - řada SSIK 4 pro miniaturní přístrojové pojistky typu 5x20, 5x25, 5x30 a 6.3x32 a řada SSIK 6 pro pojistky 6,3x25. Volitelným příslušenstvím této řady svorek SSIK je signalizační nástavec, který díky integrované LED signalizaci indikuje stav pojistky bez nutnosti její fyzické demontáže. 

Inovativní konstrukce těla svorky a systému
uchycení vodiče
 

Velký vstupní vodící kanálek umožňuje u všech svorek rychlé zapojení jak pevného tak i flexibilního vodiče. Díky této konstrukci není již při použití těchto svorek nutné osazovat připojované vodiče lisovanými koncovkami. Protože při stanovení možného průřezu připojovaného vodiče se vychází z licny opatřené lisovací koncovkou, lze proto připojit i pevný vodič s nejbližším vyšším průřezem. Vzhledem k použité konstrukci upevňovacího systému vodičů, kdy je vodič ve svorce upevněn ne přímo dotažením šroubu, ale prostřednictvím tlaku přítlačné ocelové,  pozinkované a chromátované destičky vůči sběrnici, a díky tomu, že upínací třmen je vyrobený z kalené oceli, dosahuje se při dotažení vodiče vysoké přítlačné síly a tudíž i bezpečnosti spoje. Tento princip připojení současně zajišťuje nízký přechodový odpor kontaktů. Dalším bezpečnostním prvkem je integrovaná brzda dotahovacího šroubu v horní části svorky (neztratitelný šroub). Použitá konstrukce plastového těla svorky společně s použitým materiálem zajišťuje usazení svorky absolutně odolné vibracím na DIN lišty, jak rozměru TS 35 x 7,5 tak i rozměru TS 35 x 15. K dosažení co největší mechanické a elektrické bezpečnosti kontaktu zemnící svorky SSL je na obou spodních stranách svorky umístěna bezšroubové západka, která zajišťuje kontaktní spojení zemnící svorky s DIN lištou. Všechny kovové části svorky, utahovací šrouby, upínací třmen, sběrnice a zemnící kontakty jsou bezpečně zalisovány v torzně tuhém plastovém těle svorky, které je vyrobeno z polyamidu PA 6.6 s třídou požární odolnosti V0 (UL94). Použitý plastový materiál těla svorky splňuje normalizované požadavky na samozhášivost, neobsahuje životnímu prostředí škodlivé látky a má certifikovanou teplotní odolnost od -40°C do +120°C. Plastové tělo pojistkových svorkovnic řady SSIK, které je rovněž vyrobeno z polyamidu PA 6.6 s třídou požární odolnosti V0 (UL94), je navíc vyztuženo skleněnými vlákny, což mimo zvýšení mechanické odolnosti přináší i navýšení certifikované tepelné odolnosti, a to od −40 °C až do +140 °C.

Široká nabídka volitelného příslušenství svorek

Standardní svorky řady SRK pro vodiče o průřezu 2,5 mm² až 10 mm² a rovněž i pojistkové svorky řady SSIK mají dva příčné propojovací kanály a toto konstrukční řešení umožňuje za pomoci příčných spojek SQI horizontálně propojovat potenciály jednotlivých řadových svorek. Příčné izolované propojky SQI patří mezi standardně vyráběnou řadu příslušenství a jsou dostupné ve variantách 2- až 10-pinů a 30-pinů. Jsou certifikovány pro přenášení stejného jmenovitého napětí a proudového zatížení jako svorky. V případě konstrukčního požadavku na přemostění připojení poskytují propojky SQI, díky svému výrobnímu řešení sestávajícímu z horní izolované části a jednotlivých kontaktů, jednoduchou možnost vytvoření tohoto přemostění za pomoci snadno oddělitelných kontaktů. Případné zkrácení příčné spojky SQI je snadno proveditelné klasickým řezným nástrojem na kov a k zajištění následné elektrické izolace tohoto řezu jsou v sortimentu CONTA-CLIP k dispozici, jako další příslušenství svorek řady SRK, izolační návlečky s označením SQIK. 


Mezi další vyráběné příslušenství patří dále systémy značení svorek výrobních řad PMC SB, PMC BSTR a MC. Konstrukční řešení plastového těla svorky umožňuje umístit toto značení na 4 různá místa na těle svorky. Mezi vyráběnou řadou příslušenství patří v neposlední řadě i koncové destičky s označením AP, dále koncové svorky řady ES, sloužící k mechanickému upevnění řady svorek na DIN lištu a současně i celá řada montážního nářadí. 

SENO spol. s r.o.

SENO spol. s r.o.
Husova 424
Příbram VI
261 01
www.seno.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021