Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

SALTEK chrání před přepětím

17. 5. 2018 | SALTEK, s. r. o., | www.saltek.cz

Česká společnost SALTEK, s. r. o., sídlící v Ústí nad Labem se již od roku 1995 specializuje se na vývoj a výrobu ochran před přepětím a zaujímá jedno z předních míst na našem trhu v této oblasti.

Výrobky se značkou SALTEK chrání před atmosférickým a technologickým přepětím a tím přinášejí bezpečnost a bezproblémový chod technologických zařízení, strojů a spotřebičů v průmyslu, dopravě, telekomunikacích, datových centrech, kancelářských budovách i v běžných domácnostech.

Generální ředitel společnosti pan Ing. Jiří Kubeš v rozhovoru pro časopis ELEKTRO přiblížil některé okolnosti související s významem pojmu SALTEK v českém elektrotechnickém průmyslu.

Pane řediteli, značka SALTEK je od počátku prezentována jako ryze česká. Existuje tu několik společností, jejichž název obsahuje slovo SALTEK. Prosím, povězte nám, jak je to s původem a nynější strukturou firmy.

SALTEK byl založen v roce 1995 panem Jaromírem Suchým jako 100% česká společnost s jediným vlastníkem. Tak je tomu dodnes. Mateřská společnost SALTEK s. r. o., sídlí v Ústí nad Labem. Má dvě dceřiné společnosti pro oblast exportu – SALTEK Slovakia zajišťující export do Slovenské republiky a SALTEK Trade pro export na trhy v ostatních zemích.

Společnost SALTEK vedete už téměř čtyři roky. S jakými pocity a předsevzetími jste se v polovině roku 2014 ujal funkce generálního ředitele a jak dnes hodnotíte, co se Vám podařilo?

Pro mě se jednalo hlavně o očekávání velké změny, protože to byl přechod ze světového koncernu do střední české společnosti, z odborné pozice zaměřené na marketing a obchod na pozici generálního ředitele, jehož úkolem jsou jak strategické oblasti, tak zejména klíčová práce s lidmi, s týmem pro dosažení co nejlepšího výkonu a výsledku.

Mými hlavními úkoly bylo přetransformovat majitelské řízení společnosti, které do té doby fungovalo dvacet let, na manažerské řízení a zároveň nastavit standardy a směry rozvoje společnosti pro úspěšné fungování v budoucnosti a rozvoj exportu. To se nám podařilo. Samozřejmě svět se neustále mění, takže tato činnost nikdy nekončí a SALTEK se musí neustále rozvíjet, aby si udržel minimálně stejnou rychlost změn, jakou se vyvíjí lidská společnost, byznys a technologie u nás i ve světě.

Vaše společnost není na trhu přepěťových ochran osamocená. Jak Vy sám vidíte pozici společnosti SALTEK v českém konkurenčním prostředí? Je trh v České republice dost velký pro uplatnění vašich výrobků?

SALTEK je lídrem v oblasti přepětí na českém trhu, zejména pokud jde o specializaci na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Držíme zde významný tržní podíl v oblasti velkoobchodního prodeje. Konkurence je samozřejmě velká, protože kromě specializovaných firem přepěťové ochrany do svého sortimentu zařadily mnohé světové elektrotechnické koncerny.

Český trh je v oblasti přepěťových ochran limitovaný. Je to dáno logicky tím, že na rozdíl od jiných ochranných elektrických přístrojů nejsou přepěťové ochrany zcela povinné. Zatímco jistič je součástí každé instalace, u přepěťové ochrany to není až tak samozřejmé. I když se v posledních letech přepěťové ochrany mnohem výrazněji posunuly ze „speciálů“ do oblasti komoditních výrobků, stále nejsou automaticky instalovány všude.

Naše politika prodeje v České republice je dlouhodobě neměnná. Základem je prodej přes velkoobchodní síť, což přináší výhody při práci se zákazníkem, ve finančních tocích nebo při řízení skladových zásob.

Kde v zahraničí mají výrobky SALTEK odbyt? Jaká část Vaší produkce zůstává na českém trhu a jaká část je exportována?

V současné době tvoří export kolem 70 % naší produkce a výrazně roste. Největšími exportními trhy jsou Skandinávie, Francie, Itálie, dále pak asijské státy jako Malajsie nebo Thajsko, kde odbyt souvisí s častější bouřkovou aktivitou. Aktuálně se rozvíjí trh v Německu, vzhledem k národní noremní změně, která zavedla povinnost instalace přepěťových ochran v rezidenčních budovách. Obecně poptávky a výběrová řízení přicházející ze zahraničí v řadě případů vysoce převyšují poptávku v ČR. V každém případě jsme ryze česká firma a český trh má pro nás vždy nejvyšší preference.

Které druhy přepěťových ochran produkujete a v kterých částech průmyslu, služeb a dalších oblastí života se uplatňují?

Produkty SALTEK jsou rozděleny do tří hlavních skupin. Jsou to ochrany pro nízké napětí, ochrany pro fotovoltaické systémy a ochrany pro datové, signálové a telekomunikační linky. Z toho vyplývá i jejich uplatnění, tedy ochrana technických zařízení budov či LED veřejného osvětlení a fotovoltaických elektráren a energetických úložišť.

Fotovoltaické zdroje energie a související zařízení zažívají v České republice a Evropě mírnou renesanci. Další rozsáhlou oblastí je průmysl, kde se uplatní ochrany datových a signálových linek, ochrany řídicích systémů, elektronických zabezpečovacích a protipožárních systémů nebo kamerových systémů. Smysl užití přepěťových ochran roste hlavně tam, kde je třeba zajistit nepřetržitý a bezporuchový provoz daných systémů.

Rozvoj zaznamenává světově také segment dopravy, konkrétně elektrifikovaných železnic a dalších systémů trakce – např. tramvaje a metro v městské hromadné dopravě. SALTEK má tedy nyní oblast elektrické trakce jako jedno z významných témat pro výzkum a vývoj. Týká se to nejen standardních ochran před přepětím, ale i skupiny výrobků pro omezování napětí, které zajišťují ochranu osob před nebezpečným napětím.

Jaké argumenty předkládáte zákazníkům v nabídkách, abyste je přesvědčili, že spolupráce s firmou SALTEK je pro ně výhodná? Jaké další služby nabízíte nad rámec pouhého prodeje výrobků?

Vedle výtečných technických parametrů našich výrobků zákazníci oceňují především technickou podporu, kterou máme dlouhodobě na velmi vysoké úrovni.

Samozřejmostí je vysoká kvalita výrobků a rychlé dodávky. Ohledně dodávek do exportních zemí je kromě rychlosti důležitým faktorem flexibilita a schopnost operativně upravit výrobky podle požadavku zákazníka. Změnu jsme schopni udělat v rámci našich možností i pro menší sérii, což je pro spoustu firem zajímavé a my jsme díky tomu získali řadu nových zákazníků.

Nemalou roli v rozhodování zákazníků má i samotná značka SALTEK, její zvuk a tradice specialisty na ochranu před přepětím, jichž ve světě není tolik jako výrobců jiných elektrotechnických zařízení.

Jsme aktivními členy mezinárodních i českých normalizačních institucí, a to IEC, CENELEC a ÚNMZ, takže můžeme ovlivňovat tvorbu norem a tyto znalosti pak zprostředkovávat na český trh.

Jestliže na přání zákazníka udělají Vaši technici operativní změnu v návrhu výrobku a promítnou ji do výroby, je možné využít ji dlouhodobě?

Ano, rozhodně. Dokonce někdy má zákaznický požadavek z druhého konce světa vliv na standardizaci daného produktu v našem portfoliu. Historicky zákaznický vývoj dokonce položil základ pro náš nejúspěšnější výrobek.

A to je?

Naším nejúspěšnějším výrobkem je kombinovaný svodič přepětí typu 1 a 2 FLP-B+C MAXI, což je kombinovaná ochrana s využitím varistoru a bleskojistky. SALTEK tento druh přepěťové ochrany na trhu definoval již před deseti lety. Od té doby se objem prodeje zvýšil o několik řádů. Podobné výrobky po nás zavedli do svého sortimentu i další výrobci. Každopádně se tento výrobek úspěšně exportuje a je o něj zájem i u konkurenčních výrobců, aby si ho mohli zařadit do nabídky pod svojí značkou.

Odkud pocházejí návrhy a výrobní podklady pro Vaše výrobky? Má firma vlastní vývojovou základnu?

SALTEK byl založen na vlastním vývoji výrobků a v tom pokračujeme i nadále. Máme vlastní vývojový tým a zkušební nebo lépe testovací laboratoř. Testování je při vývoji elektrických částí přepěťových ochran mnohem důležitější a častější než například při vývoji strojních částí. Testuje se mnoho variant prototypů. Odhadem 70 % práce v laboratoři zahrnuje testování funkčnosti v rámci vývoje a zbylých 30 % připadá na zkušební práce z pohledu kontinuální kvality. Máme 100% výstupní kontrolu zajišťovanou robotickým pracovištěm, které kontroluje jak elektrické, tak mechanické parametry modulů. V rámci rozvojových programů firmy je zakotvená automatizace výroby, protože nám prudce roste objem prodeje a výroba některých sérií je na úrovni nezbytného nasazení automatizovaných pracovišť s ohledem na efektivitu výroby a dostupné síly na trhu práce.

Kde se nacházejí výrobní objekty a kolik lidí firma zaměstnává? Jaké je profesní složení zaměstnanců?

Veškerá naše výroba je soustředěna v Ústí nad Labem, kde je sídlo společnosti. Nachází se tam od založení, byť několikrát měnila adresu. V současné době sídlíme v Drážďanské ulici v Krásném Březně. V letošním roce zahájíme výstavbu nových výrobních a skladovacích prostor, které zdvojnásobí naši výrobní kapacitu.

Společnost SALTEK zaměstnává 170 lidí a s ohledem na současný rozvoj firmy bychom v letošním roce měli dosáhnout čísla 200. Podstatnou část samozřejmě tvoří dělnické profese se zkušenostmi s elektrotechnickou výrobou. Hlavní odborné profese ve vývoji a technologii jsou strojní inženýři a elektroinženýři. Ve firmě pracuje přes 60 % žen.

Jak vidíte poměr mezi potřebou zaměstnanců a nabídkou trhu práce ve Vašem regionu?

SALTEK potřebuje další zaměstnance, což je v současné době poměrně klíčová otázka rozvoje. Nám se daří přijímat v Ústí nad Labem pracovníky do dělnických pozic, byť to jde pomaleji než dříve. Kde se objevuje do budoucna problém, je fakt, že pro rozvoj potřebujeme nejen ruce, ale i „mozky“. A i když v personalistice využijete všechny možné nástroje, musíte mít štěstí, abyste sehnali vysoce kvalifikovaného a zároveň schopného člověka, protože poptávka po těchto lidech je velmi vysoká.

Jak společnost SALTEK podporuje loajalitu zaměstnanců k firmě a motivaci ke kvalitní práci?

Otázka firemní kultury je jedním ze strategických bodů společnosti SALTEK. Snažíme se rozvíjet myšlenku „na jedné lodi“ aneb Co děláš pro firmu, děláš pro sebe, abychom pokračovali v tradici „rodinné“ firmy. Kromě standardních benefitů se snažíme o individuální přístup ke každému zaměstnanci. Pokud například potřebují matky s dětmi zkrácené úvazky, vycházíme jim vstříc. Pořádáme teambuildingové kulturní a sportovní akce, aby se lidi poznali i mimo pracovní linie. Cílem je, aby zaměstnanci nejen dbali na kvalitu své práce, ale aby měli motivaci k zvyšování pracovní výkonnosti a podíleli se na zlepšovacím procesu.

Jaké kroky dělá firma SALTEK pro podporu zájmu o vzdělávání v technických oborech? Spolupracujete s odbornými školami?

SALTEK dlouhodobě spolupracuje se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě, Fakultou elektrotechniky a informatiky, kde máme vypsané vývojové granty pro specializované součásti přepěťových ochran. FEI se přepěťovými ochranami a ochranou elektrických instalací dlouhodobě zabývá.

Rozhovor vedl Ing. Emil Širůček,
FCC PUBLIC

 


Vyšlo v časopise Elektro č. 5/2018 na straně 52. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021