Aktuální vydání

Číslo 5/2021 vyšlo tiskem 5. 5. 2021. V elektronické verzi na webu 31. 5. 2021. 

Téma: Elektrotechnika v roce 2021; Software pro projektování a řízení

Hlavní článek
Jak postupovat po zrušení řazení prostor z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem a jak se vypořádat s vnějšími vlivy

Číslo 2/2021 vyšlo tiskem
9. 4. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 4. 2021.

Denní světlo
Denné osvetlenie novostavby telocvične pomocou GLASSFLOOR

Příslušenství osvětlovacích soustav
DALI LINK – inteligentní a ekonomické řízení osvětlení pro samostatné místnosti
Napájecí zdroje LED s bezdrátovým rozhraním v nabídce MEAN WELL

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel Ing. Emil Širůček

14. 4. 2021 | FCC Public | www.odbornecasopisy.cz

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 9. dubna 2021 náhle zemřel v Praze po krátké těžké nemoci Ing. Emil Širůček, ředitel nakladatelství FCC Public.

Ing. Emil Širůček FCC PublicIng. Emil Širůček celý svůj profesní život zasvětil elektrotechnice, především šíření vědomostí a znalostí mezi českými i slovenskými elektrotechniky.

Narodil se ve východních Čechách, kde také v Pardubicích absolvoval elektrotechnickou průmyslovku, zaměřenou na sdělovací techniku. Následovala studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, v oboru elektrotechnologie. Po vysokoškolských studiích byla jeho prvním pracovním místem pozice vývojového technologa v pražském ČKD Trakce. V roce 1980 využil příležitost, jaká se neodmítá, a odešel do Státního nakladatelství technické literatury. V nakladatelství pracoval nejprve jako samostatný odborný redaktor v redakci elektrotechnické literatury. Díky tomu vystudoval postgraduálně na Fakultě žurnalistiky UK specializovaný nakladatelský kurz. Od roku 1984 se stal vedoucím redaktorem časopisu Elektrotechnik.

V roce 1992, kdy skončila státní podpora vydávání odborných časopisů, inicioval odkoupení vydavatelských práv časopisů Elektrotechnický obzor a Elektrotechnik panem Miloslavem Folprechtem a následně vytvoření firmy FCC Public. Ing. Emil Širůček se stal ředitelem společnosti, která vydává časopisy Elektro a Světlo a v určitém období vydávala také časopis Automa.

Pod vedením Ing. Emila Širůčka se vydávání odborných časopisů úspěšně rozvíjelo až do současnosti. K tištěné formě časopisů se postupně přidala účast na celostátních veletrzích, pořádání odborných seminářů a konferencí. Nedílnou součástí jsou také internetové portály zaměřené jak na tématiku jednotlivých časopisů, tak na nejnovější trendy v elektrotechnickém průmyslu. Bez nadsázky lze říct, že právě Ing. Emil Širůček byl iniciátorem a dobrou duší mnoha nových aktivit, které se kolem časopisů Elektro a Světlo v současnosti dějí. Ve skromnějším rozsahu vycházejí také odborné knihy a elektrotechnické ročenky.

My všichni, kdo jsme měli tu čest s Emilem Širůčkem spolupracovat si vážíme, že jsme spolupracovali s tak vynikajícím odborníkem a dobrým člověkem. Už navždy nám bude chybět.

Za redaktory a spolupracovníky časopisů Elektro a Světlo vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině.

Ing. Miroslav Peisar