Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Růstová strategie 2020+ vychází: Skupina Lenze opět oznámila rekordní obrat a EBIT

14. 11. 2018 | Lenze | www.Lenze.com

V celkově příznivém tržním prostředí skupina Lenze během fiskálního roku 2017/2018 úspěšně pokračovala ve svém strategickém růstovém kurzu a znovu překonala své hlavní finanční cíle. Obrat skupiny se v účetním roce zvýšil o 9,2 % a dosáhl rekordní hodnoty 741,0 mil. EUR. Výrazně tak překonal původní očekávání. Organický růst obratu (tj. po očištění o kurzové vlivy) činil dokonce 11,2 %. Na nový rekord se dostal také hospodářský výsledek před zdaněním a úroky (EBIT): ten vzrostl o 12,3 % na 65,7 mil. EUR. Marže EBIT se zvýšila na 8,9 %. Roční čistý zisk vzrostl o 21 %, za což vděčíme zejména pozitivnímu vývoji daňového zatížení.

Digitální témata budoucnosti, nové produkty a posílení odbytu jako motory růstu

Společnost Lenze staví na několika desetiletích zkušeností s mechatronikou a při prosazování své strategie 2020+ cíleně posiluje svou pozici celosvětového systémového partnera pro celou oblast automatizace strojů. Díky škálovatelnému hardwaru a modulárnímu softwaru se Lenze postupně etabluje ve vůdčí roli.

Z růstové dynamiky společnosti profitují rovným dílem strategické divize „Mechatronics“ a „Automation Systems“. V účetním roce se pozitivně vyvíjel také obrat v divizi budoucnosti: „Digital“. Jako společnost, která udává takt v celosvětové automatizaci výroby, disponuje Lenze společně se svými dvěma dceřinými společnostmi – „encoway“ specialistou na CPQ se sídlem v Brémách a softwarovou společností „logicline“ v Sindelfingu - výraznou konkurenční výhodou, díky níž dokáže svými vlastními silami nabízet digitální služby a řešení podél celého řetězce tvorby přidané hodnoty. Sem spadají zejména ústřední témata budoucnosti, která se točí kolem průmyslu 4.0 a internetu věcí (IoT): kupříkladu vzdálená a prediktivní údržba, řízení a analýza velkých dat a virtuální realita nebo práce s digitálními dvojčaty.

Také v aktuálním účetním roce investovala firma Lenze do rozvoje celosvětového odbytu a své odbytové aktivity cíleně zaměřuje na pět oborů s vysokým růstem: automotiv, spotřební zboží, konverze a tisk, intralogistika a textilní strojírenství. Ve vysoce automatizovaných výrobních procesech těchto klíčových odvětví má společnost možnost optimálně uplatnit jak svou znalost trhu, tak i kompetence v nejrůznějších aplikacích. Svou technologickou a inovační sílu prokázala společnost Lenze v uplynulém obchodním roce opět ve více než tisícovce realizovaných zákaznických projektů.

Při vývoji produktů se společnost již dva roky řídí strategií platforem, která zrychluje jak inovační cykly, tak i posílení pozice na trhu a má příznivý dopad na náklady ve štíhlé výrobě. Úspěšný měnič frekvence generace i500 a loňská novinka Servo-Inverter i950 jsou úspěšnými stavebními kameny komplexní automatizační platformy.

Posílení odbytových aktivit se projevilo také na regionální úrovni. V absolutních číslech dosáhla společnost největšího nárůstu obratu v Evropě. Asie vykázala naopak největší procentuální nárůst ve výši 18,6 % a obrat v Americe se i nadále pohyboval na vysoké úrovni.

Nárůst ziskovosti

Skupině se opakovaně podařilo zvýšit ziskovost. Vděčíme za to zejména výraznému růstu obratu. Hospodářský výsledek před zdaněním a úroky (EBIT) vzrostl o 12,3 % na 65,7 mil. EUR a vytvořil nový rekord. Marže EBIT se zvýšila na 8,9 %. Návratnost investovaného kapitálu (ROCE) v účetním roce 2017/2018 vzrostla o 1,2 procentního bodu na 23,5 % (předchozí rok: 22,3 %).

Prostor pro investice

Sečteno podtrženo vygenerovala skupina Lenze hrubé cash flow z provozní činnosti ve výši 62,3 mil. EUR (v předchozím roce 56,1 mil. EUR), což je předpokladem finanční síly a stability. Společnost si tak vytvořila dostatečný manévrovací prostor pro investice. V Extertalu v Severním Porýní-Vestfálsku kupříkladu nyní vzniká projekt důležitý pro budoucnost Lenze: „Mechatronic Competence Campus“ (MCC). Do tohoto závodu hodlá společnost v průběhu výstavby kampusu, který má být dokončen v roce 2020, investovat zhruba 50 mil. EUR.

Došlo i k posílení vlastního kapitálu. Z bilanční sumy 483,1 mil. EUR představuje vlastní kapitál 321,3 mil. EUR (v předchozím roce to bylo 299,0 mil. EUR). To odpovídá poměru vlastního kapitálu ve výši 66,5 % oproti 64,1 % v minulém roce. Skupina Lenze navíc disponuje čistým finančním majetkem ve výši 63,0 mil. EUR (v předchozím roce 59,4 mil. EUR).

Strategicky i finančně vyzbrojeni na budoucnost

Představenstvo je přesvědčeno, že společnost Lenze je na budoucnost velice dobře připravena ze strategického a finančního hlediska, a nešetří sebevědomím: „Naší ambicí není nic menšího, než udávat takt v celosvětové automatizaci výroby a výrazně se podílet na prosazování digitální transformace,“ říká předseda představenstva Christian Wendler. Pro fiskální rok 2018/2019 počítá Christian Wendler s mírným růstem obratu a hospodářského výsledku. „Naplňujeme růstovou strategii a nadprůměrně investujeme do odbytových kanálů, výzkumu a vývoje, jakož i nabídky služeb v oblasti digitálního servisu.“ Lenze má v úmyslu zvýšit obrat do roku 2020/2021 na 850 mil. EUR. Díky šancím, které nabízí digitalizace, je cílem specialisty na automatizaci v následujících letech dosažení hodnoty jedné miliardy.

Digitální výroční zpráva 4.0 jako nástin strategického směřování Lenze

Jako společnost, která spoluutváří digitalizaci, připravila firma Lenze opět i letos na digitální platformě 30sekundová videa, která různé cílové skupiny multimediálně seznamují s její obchodní činností a hospodářskými výsledky. Na stránce http://geschaeftsbericht.lenze.com/en/index.html společnost dává nahlédnout do svého strategického směřování, cílů a cesty do budoucnosti. V tomto roce se výroční zpráva pyšní mottem „Growing. Stronger.Better.Together“. Právě o to totiž jde při pokračujícím uplatňování strategie Lenze 2020+, která byla uvedena do života před rokem a kterou den co den pohání vpřed všech 3.700 zaměstnanců na celém světě ve snaze optimálně připravit společnost na budoucnost.

Ukazatele 2017/2018

 

Tiskové materiály Lenze