Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Rozšiřujeme nabídku napájecích zdrojů pro zdravotnické přístroje

22. 2. 2021 | TME Czech Republic, s. r. o. | www.tme.eu

Nové produkty řady MPM firmy Mean Well. Jedny z nejpřísnějších regulací, kterým čelí vývojáři a výrobci elektronických zařízení, se týkají medicíny. Je to důsledek nepochybného faktu: na správné funkci těchto strojů může záviset nejen zdraví, ale také život pacientů.

Nové produkty řady MPM firmy Mean Well

Jedny z nejpřísnějších regulací, kterým čelí vývojáři a výrobci elektronických zařízení, se týkají medicíny. Je to důsledek nepochybného faktu: na správné funkci těchto strojů může záviset nejen zdraví, ale také život pacientů. Proto byla v průběhu let vypracována řada norem, jejichž účelem je zajistit nejvyšší kvalitu komponentů používaných v zařízeních pro nemocnice, ordinace lékařů atd.

Rozšiřujeme nabídku napájecích zdrojů pro zdravotnické přístroje

Společnost TME nabízí mnoho produktů certifikovaných pro použití v lékařském vybavení pro zdravotnická zařízení. Takovou skupinou jsou mimo jiné napájecí zdroje Mean Well MPM. V závislosti na výkonu jsou k dispozici řady od 5 do 90 W. Jde o řešení, která splňují požadavky mnoha norem a zároveň uspokojují zákazníky, kteří hledají malé zdroje napájení s vynikajícími vlastnostmi. V poslední době byly do nabídky TME přidány nejnovější napájecí zdroje MPM. Jde o zdroje se zvýšeným výkonem a mnoha klíčovými parametry pro zdravotnictví. Než budou blíže představeny tyto produkty, je třeba věnovat pozornost pravidlům, která musí splnit výrobci elektrických zdravotnických zařízení v Evropě a Severní Americe.

Obr. 1. Napájecí zdroj MPM-45-12ST o rozměrech 109 × 52 × 33,5 mm
Obr. 1. Napájecí zdroj MPM-45-12ST o rozměrech 109 × 52 × 33,5 mm

Jaké požadavky splňují napájecí zdroje pro zdravotnické přístroje?

Hlavní normou platnou pro zdravotnické přístroje je standard IEC 60601-1. V současné době platí jeho 3. verze, kterou lze v závislosti na oblasti světa nalézt pod názvy: ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (USA), CSA-C22.2 No. 60601-1:08 (Kanada), EN60601-1:2005 (Evropská unie). Třetí verze dokumentu zavedla rozlišení na metody ochrany pacientů, MOPP (MOPP – Means of Patient Protection) a operátorů, MOOP (Means of Operator Protection). Je-li možné, že se pacient dostane do kontaktu s dotyčným přístrojem, musí tento splňovat požadavky MOPP týkající se úrovně izolace vstupu/výstupu, fyzické vzdálenosti mezi obvodem vstupu/výstupu a třídy izolace aktivních ploch zařízení. Rozlišují se dva obvody: vstupní (primární vinutí transformátoru) a výstupní (sekundární vinutí).

Bylo pro ně stanoveno, že:
– 1×MOPP – Jednoduchá izolace mezi vstupním a výstupním obvodem musí činit nejméně 1 500 V AC, vzdálenost mezi obvody nesmí být kratší než 4 mm pro obvody oddělené izolátorem a 2,5 mm pro obvody, mezi nimiž je izolaci vzduch,
– 2×MOPP – Dvojitá izolace mezi vstupním a výstupním obvodem musí činit nejméně 4 000 VAC, vzdálenost mezi obvody nesmí být kratší než 8 mm pro obvody oddělené izolátorem a 5 mm pro obvody, mezi nimiž je izolaci vzduch.

V normě IEC 60601-1 se zavádí také rozlišení na tři typy prvků zdravotnického vybavení. Typ CF obsahuje vodivé povrchy, které přicházejí do styku se srdcem pacienta (např. EKG sondy). Typ BF má vodivé části, které se dočasně nebo dlouhodobě dotýkají těla pacienta. Typ B je definován jako nevodivé a uzemněné prvky.

Obr. 2. Provedení MPM-45-12ST (se šroubovými svorkami) a MPM-45-12 (model pro montáž na desku plošných spojů)
Obr. 2. Provedení MPM-45-12ST (se šroubovými svorkami) a MPM-45-12 (model pro montáž na desku plošných spojů)

Nové napájecí zdroje MPM

Nové napájecí zdroje MPM v nabídce TME mají výkon 45, 65 a 90 W, a dosahují až 93% účinnosti. Bez zatížení nepřekračují příkon 0,1 W. Tyto komponenty, v závislosti na modelu, poskytují stabilizované napětí 5, 12, 15, 24 nebo 48 V DC. Jsou vnitřně chráněny proti přetížení, zkratu a nárůstu výstupního napětí. Vyznačují se vysokou tepelnou odolností – mohou být použity v prostředí s teplotami v rozmezí –30 až +80 °C. Uvádí se také, že pracují stabilně v nadmořských výškách až 4 000 m n. m., což je důležité například u zdravotnických přístrojů pro horskou službu.

Tyto výrobky splňují výše popsané požadavky, mimo jiné úroveň izolace 2×MOPP a normy stanovené pro zařízení, jež jsou v kontaktu s tělem pacienta (typ BF). Mají také řadu certifikací pro použití ve zdravotnických přístrojích podle standardů UL, CUL, TUV, CB, EAC a CE.

Při výběru z nabídky napájecích zdrojů MPM je třeba mít na paměti jednoduchá pravidla pro označení těchto komponentů výrobcem. Symbol výrobku má podobu: MPM-[AA]-[BB][CC]. Kde: [AA] je jmenovitý výkon napájecího zdroje, [BB] jeho výstupní napětí ve V DC, [CC] má hodnotu „ST“ (verze vybavená šroubovými svorkami) nebo nemá (to označuje model přizpůsobený pro montáž na desku plošných spojů).

Společnost TME zve všechny zájemce, aby si prohlédli její katalog a seznámili se s úplnou nabídkou napájecích zdrojů MPM firmy Mean Well, které jsou k dispozici přímo ze skladů. 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021