Aktuální vydání

Číslo 8-9/2021 vyšlo tiskem 1. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 9. 2021. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Hlavní článek
Elektroenergetika ČR se bez nových flexibilních jaderných bloků neobejde

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Rozšířené možnosti distribučních rozváděčů

15. 11. 2019 | Ing. Jiří Lang, DCK Holoubkov Bohemia, a. s. | www.dck.cz

Renomovaný výrobce distribučních rozváděčů DCK Holoubkov Bohemia, a. s., vyvíjí na základě požadavku distribuční elektroenergetické společnosti PREdistribuce, a. s., kombinaci elektrického rozváděče s optickým rozváděčem, sloučených do jedné skříně.


Obr. 1. Pohled do kombinovaného rozváděče s jedním prostorem pro zakončení elektrických a optických rozvodů

Zakončení optických rozvodů je integrováno do jednoho prostoru se zakončením elektrických rozvodů (obr. 1). Myšlenkou tohoto projektu je možnost propojit optickým vedením transformační stanice, resp. jednotlivé uzly elektrorozvodné sítě za účelem možnosti sběru dat, řízení sítě, monitorování kvality elektřiny a perspektivně s možností rozšíření pro sběr dat z chytrých elektroměrů – buď se zabudovaným optickým výstupem, nebo opatřených elektrooptickým převodníkem. Obrovskou výhodou této kombinace je, že elektrický a optický systém, ač jsou navzájem v těsné blízkosti, se v žádném případě neovlivňují, takže data jsou přenášena bezpečně bez jakéhokoliv rušení. Pro přenos signálu optickým vedením nejsou nutné opakovače na trase a kvalita a spolehlivost přenosu se vůbec nemění, zatímco při přenosu dat elektrickou cestou po elektroenergetické síti mohou nastat problémy se zpětným vlivem sítě na přenášená data.

Popsané řešení je alternativou k jiné možné variantě kombinovaného rozváděče, kde jsou v rámci jedné skříně navzájem oddělené prostory – zvlášť pro elektrický systém a zvlášť pro optický systém. Skříň by v tomto případě byla řešena tak, aby každý z obou prostorů byl uzavřen vlastními dveřmi pro možnost samostatných přístupů (obr. 2).


Obr. 2. Kombinovaný rozváděč se dvěma oddělenými prostory pro zakončení elektrických a optických rozvodů; každý prostor je uzavřen samostatnými dvířky

Nyní probíhají přípravné práce na změně PNE 35 7040 (Značení kabelových rozvodných skříní), v níž bude zakomponován nový znak č. 10 upřesňující provedení kabelových skříní pro zaústění, ukončení nebo odbočení optických kabelů nebo pro provedení skříní umožňující umístění a napájení opakovačů signálu.

Navrhované řešení rozváděčů pro zakončení rozvodů elektrické energie spolu s optickým signálem má kromě přímého využití pro potřeby distribučních společností také velký potenciál v případě možného zájmu zákazníků z řad občanů i podniků kdykoliv v budoucnosti.


Vyšlo v časopise Elektro č. 11/2019 na straně 45. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.