Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Rosatom zahájil výstavbu dalších dvou bloků JE Kudankulam

20. 10. 2016 | Rosatom | www.rosatom.cz

V rámci 8. summitu BRICS proběhla 15. října 2016 slavnostní ceremonie u příležitosti připojení 2. bloku indické JE Kudankulam k přenosové síti a zahájení betonování základů 3. a 4. bloku. Tato elektrárna je prvním výsledkem indicko-ruské spolupráce v oblasti jaderné energetiky a její výstavba v indickém státě Tamilnádu probíhá za technické podpory ruské skupiny ASE.

JE Kudankulam RosatomJE Kudankulam, bloky 1 a 2

Ceremonie proběhla formou videopřenosu mezi účastníky summitu v Goa Narendrou Modim, indickým premiérem, a Vladimirem Putinem, ruským prezidentem, a staveništěm elektrárny, kde byl přítomen Valerij Limarenko, prezident skupiny ASE.

Limarenko při ceremonii řekl: „Dnes uvádíme do provozu druhý blok indické jaderné elektrárny. Vzali jsme na sebe více povinností a splnili jsme je. Jde o výsledek našeho společného úsilí. Indicko-ruský tým pracovníků pracoval výborně. Nyní pokračujeme ve společné práci a řídíme se bezpodmínečně principy bezpečnosti a efektivity. Věřím, že budeme stále o krok napřed.

K dnešnímu dni indická strana podle svých závazků dokončila nezbytné přípravné práce pro zahájení výstavby 3. a 4. bloku JE Kudankulam. V lokalitě je nachystána infrastruktura pro výstavbu jaderné elektrárny a byla vypracována projektová dokumentace. Zákazník, Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL) získala stavební povolení pro zemní práce a začala jejich realizace v plném rozsahu.

„Odstartovali jsme nový rozsáhlý projekt na výstavbu dvou jaderných bloků,“ zdůraznil Limarenko. „Dnešní zahájení výstavby druhé části JE Kudankulam, která začala odlitím prvního betonu do základu nových bloků je významnou etapou dlouholeté indicko-ruské spolupráce. Před námi je namáhavá a složitá práce, ale věříme, že pouze společně s našimi indickými partnery dokážeme dosáhnout úspěchů. Všeobecně vzato je výstavba JE Kudankulam jasným příkladem úspěšného rozvoje ruských jaderných technologií ve světě.“

Projektu první části jaderné elektrárny Kudankulam se dodavatelsky účastnily i české firmy. Například společnost VÍTKOVICE dodala díly vysokotlakých ohříváků a parogenerátorů, SIGMA GROUP dodala čerpací agregáty, KABELOVNA KABEX přes 2 500 kilometrů kabelů a ARAKO přes 1 500 kusů průmyslových i speciálních armatur.

JE Kudankulam RosatomJE Kudankulam, bloky 1 a 2

„Pro bloky 1 a 2 JE Kudankulam jsme dodávali naše uzavírací i regulační armatury, především pak vlnovcové uzavírací ventily, které splňují ty nejpřísnější nároky na bezpečnost a životnost. Za dlouhá léta, kdy dodáváme armatury pro jaderné elektrárny ruského typu, jsme si v Ruské federaci i v ostatních státech světa vytvořili významné reference, ale především získali nenahraditelné zkušenosti s výrobou armatur pro tak náročné provozy. Díky nim, jak doufáme, získáme zakázky také pro nové bloky JE Kudankulam,“ uvedla Julia Dolgusheva, výkonná ředitelka společnosti ARAKO, a dodala: „Jsme připraveni podílet se na výstavbě dalších bloků nejen v Indii a čelit všem současným výzvám.“

Výstavba 3. a 4. bloku probíhá podle indicko-ruské mezivládní dohody o spolupráci při výstavbě dalších bloků JE Kudankulam a v dalších lokalitách, která byla podepsána 5. prosince 2008. Všechny bloky JE Kudankulam jsou moderní verze reaktorů VVER-1000, které používají vyváženou kombinaci aktivních a pasivních bezpečnostních systémů. V červenci 2012 byl podepsán protokol o podmínkách poskytnutí ruského státního úvěru na výstavbu 3. a 4. bloku, který má podle dohody posloužit k financování 85 % investičních nákladů. Úvěr ve výši 3,4 miliardy dolarů byl indické straně poskytnut 13. října 2016.

V lednu 2016 schválil indický regulační úřad výstavbu nové dvojice bloků Je Kudankulam a začaly probíhat přípravné práce: výkop základů, stavba nové administrativní budovy a příprava infrastruktury. Skupina ASE začala dodávat projektovou dokumentaci, zařízení a materiál.

Výstavba probíhá podle projektu ruské projekční kanceláře Atomenergoprojekt, který zahrnuje dva bloky VVER-1000 a plně odpovídá současným normám a standardům platným v Rusku a v Indii a rovněž doporučením Mezinárodní agentury pro atomovou energii a požadavkům sdružení evropských provozovatelů jaderných elektráren EUR.

Tiskové materiály Rosatom


Skupina ASE byla založena v rámci formování inženýringové divize korporace pro atomovou energii Rosatom sjednocením čtyř hlavních ruských společností v této oblasti: NIAEP, Atomstrojexport, Atomenergoprojekt a Atomprojekt. Jde o jednoho z lídrů na světovém trhu s inženýringovými službami v oblasti jádra a skupina zaujímá přes 30 % na světovém trhu výstavby jaderných elektráren. Působí v 15 zemích světa a přes 80 % portfolia jejích zakázek připadá na projekty v zahraničí.

Kromě toho skupina ASE realizuje projekty výstavby objektů pro nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem a tepelných elektráren a nabízí plné spektrum služeb typu EPC, EPC(M) a PMC pro libovolné složité průmyslové celky. Skupina ASE vyvíjí a aktivně používá Multi-D, inovativní systém pro řízení projektů na výstavbu složitých inženýringových objektů, který umožňuje efektivněji řídit parametry jako rozpočet, termín a kvalitu.

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 250 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 17 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě.

Rosatom zaujímá přední pozici na světovém trhu s jadernými technologiemi. Desetileté portfolium exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2015 hodnotu 110 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.