Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Rittal – Váš silný partner pro výrobu rozváděčů

12. 5. 2021 | Rittal Czech, s.r.o | www.rittal.com/cz-cs

Společnost Rittal je dodavatelem kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou řídicích a distribučních rozváděčů. Spojením produktů, automatizačních strojů, poloautomatů a softwaru naší sesterské společnosti EPLAN vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu Průmyslu 4.0.

Společnost Rittal je dodavatelem kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou řídicích a distribučních rozváděčů. Spojením produktů, automatizačních strojů, poloautomatů a softwaru naší sesterské společnosti EPLAN vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu Průmyslu 4.0.

Nejen v České republice se v oboru výroby rozváděčů hovoří o zvyšování efektivity, rychlosti a kvality. Řada zákazníků si uvědomuje důležitost inovací a využívání moderních technologií. Jsou zároveň připraveni investovat do svých výrobních procesů a držet tak krok s těmi největšími výrobci a dodavateli rozváděčů v Evropě.

Předpokladem pro opravdové zvyšování efektivity, rychlosti a kvality jsou v zásadě 3 skutečnosti – 3 pilíře.

Prvním pilířem jsou správná výrobní data v odpovídající kvalitě. Rittal a EPLAN společně dlouhodobě nabízejí produkty a software, pomocí kterého je zákazník schopen svoje elektrické zařízení projektovat a konstruovat ve 3D. V ideálním případě si zákazník v podstatě vytvoří „virtuální dvojče“ svého zařízení – obr. 1.

Obr. 1. Projektování 3D –„virtuální dvojče“ vyráběného zařízení
Obr. 1. Projektování 3D –„virtuální dvojče“ vyráběného zařízení

Druhým pilířem jsou samotné produkty, jako je skříňový rozváděč, vnitřní výbava rozváděče, přípojnice, klimatizace. Z těchto produktů jednoho výrobce lze skládat zařízení bez složitého mechanického přizpůsobování. Jednotlivé komponenty jsou vymyšleny v rámci systémové stavebnice (The System), viz obr. 2. Také pozdější dokazování bezpečnosti elektrického zařízení je v takovém případě mnohem snadnější. Celou řadu tzv. ověřování již provedl původní výrobce, tedy společnost Rittal. Tím se opět šetří čas, zvyšuje kvalita a bezpečnost.

Třetím důležitým pilířem je určitý stupeň automatizace výroby. Společnosti Rittal a EPLAN společně již několik let představují a nabízejí celou řadu strojů, poloautomatů, nástrojů a chytrých aplikací přímo pro výrobu. Pro mechanické opracování plechových skříní tzn. vytvoření výřezů a závitů jsou k dispozici frézovací nebo laserová centra Perforex BC, LC. Využitím dat z virtuálního 3D modelu elektrického zařízení vytvořeného v EPLAN Pro Panel odpadá programování stroje – vrtací a frézovací šablony lze načíst přímo ze softwaru, ve kterém byl vytvořen virtuální model. Také se vyhneme složitému manuálnímu rozměřování otvorů na montážní desce a dalším manuálním pracem.

Obdobným způsobem můžeme využít data také pro přířezové centrum SECAREX AC 18, tedy pro krácení kabelových kanálů a DIN lišt.

Obr. 2. The System Rittal – systémová stavebnice pro výrobu el. rozváděčů
Obr. 2. The System Rittal – systémová stavebnice pro výrobu el. rozváděčů

Možnosti Modifikačního centra Rittal ve Zdibech

Modifikační centrum Rittal vzniklo v roce 2007, jako odpověď na stále se zvyšující poptávku zákazníků, kdy dodávka modifikovaného rozváděče začala být nezbytnou součástí portfolia. Do této doby se společnost Rittal zabývala pouze obchodní činností, zahrnující komplexní nabídku rozváděčů a jejich příslušenství, včetně chladicích jednotek a systémů průmyslového chlazení. V současné době je možno Modifikační centrum využít také jako prostor pro živé ukázky strojů Rittal a propojení se software EPLAN. Pojďme si představit strojní vybavení Modifikačního centra.

Mezi hlavní činnosti modifikačního centra patří zhotovení výřezů do rozváděčových skříní a jejich částí, včetně kompaktních rozváděčů a pultů. K děrování je využíváno tří CNC obráběcích strojů, 2× Frézovací centrum Perforex BC 1007 HS a 1× Laserové centrum Perforex LC 3030 obr. 3 a obr. 4.

Obr. 3. Detail řezu laserem
Obr. 3. Detail řezu laserem

Obr. 4. Laserové centrum Perforex LC
Obr. 4. Laserové centrum Perforex LC

Je možno zpracovávat tyto materiály: ocel, nerezovou ocel, hliník, plast, měď. Velmi rychlé a přesné obrábění zejména nerezových rozváděčů je realizováno pomocí Laserového centra Perforex LC 3030, které představuje rychlé zpracování zakázky. Všechny tři stroje dokáží importovat data ze software EPLAN Pro Panel, RiCS (online nástroj Rittal pro konfiguraci rozváděčů), CAD, formáty pdf, ppr, taktéž je možno výřezy programovat přímo na stroji podle dodaného nákresu.

Modifikační centrum je také vybaveno strojem SECAREX AC 18, což je poloautomat pro krácení kabelových kanálů a DIN lišt. Dále automatem pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT 36 obr. 5. Tento automat umí zkracovat, ukončovat a popisovat vodiče bez manuálního zásahu. A opět se zde nabízí efektivní a chytré využití dat z virtuálního modelu elektrického zařízení. Díky němu jsou načteny do automatu všechny potřebné údaje – počty vodičů, barvy, délky, popisy a ukončení. To vše bez složitého programování stroje. Jednotlivé, popsané a ukončené vodiče v požadované délce jsou pak v přesném pořadí připraveny v lištových zásobnících, které se celé přemístí k pracovišti, kde se rozváděč zapojí. Ve spojení s chytrou zobrazovací aplikací Smart Wiring od sesterské společnosti EPLAN je zapojování rozváděče jednoduchou operací bez nutnosti složité orientace ve schématech. Je vhodné také připomenout, že právě u zapojování a přípravy vodičů lze tímto způsobem prokazatelně docílit největší úspory času.

Další službou je předmontáž distribučních rozváděčů, zejména přívodních polí, v souladu s normou EN 61439, která zahrnuje přesné řezání, ohýbání a děrování měděných přípojnic až do rozměru 120×10 mm obr. 6. Měděné přípojnice jsou zpracovávány na mobilní stanici pro ohýbání a děrování CW 120-M.

 Obr. 6. Předmontáž distribučních rozváděčů
Obr. 5. Wire Terminal, Obr. 6. Předmontáž distribučních rozváděčů

Další služby:
– Nestandardní barevná provedení podle vzorníku RAL, NCS
– Zhotovení průhledových oken s krytím IP55 nebo IP66 deklarované certifikátem EZÚ
– Navařování závitových svorníků
– Lisování nýtovacích matic
– Gravírování nápisů a symbolů
– Kompletní zateplení rozváděčů
– Možnost předání a přípravy dat pro výřezy ve formátu ze software EPLAN Pro Panel, CAD
– Online konfigurátor RiCS – snadné a přesné zadání úprav rozváděčů

Zkušený tým profesionálů Modifikačního centra Rittal je připraven Vám pomoci i se zdánlivě neřešitelnými úkoly.

V případě zájmu o prohlídku modifikačního centra kontaktujte svého obchodního zástupce firmy Rittal a domluvte se na osobní návštěvě.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021