Aktuální vydání

Číslo 8-9/2021 vyšlo tiskem 1. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 9. 2021. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Hlavní článek
Elektroenergetika ČR se bez nových flexibilních jaderných bloků neobejde

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Revoluční způsob skladování vodíku

17. 5. 2021 | Hydrogen Fuel News | www.hydrogenfuelnews.com

Vodík je nejekologičtějším a současně nejsnáze dostupným energetickým zdrojem naší planety. A přesto, že se v průběhu posledních několika desetiletí velmi rozšířily a zdokonalily bateriové technologie, jejich použití je z důvodu přílišné robustnosti, váhy a potřeby dlouhého nabíjení omezeno na automobily a malá vozidla. Společnosti po celém světě tedy neustále investují do vývoje technologií pro efektivní výrobu a použití vodíku.

Nyní přichází na scénu americký startup Kontak, který vyvinul a patentoval vlastní technologii bezpečného skladování, přepravy a dávkování vodíku metodou chemické vazby s nosnou kapalinou. Obrovskou výhodou tohoto postupu ve srovnání se stlačeným nebo tekutým vodíkem je mnohem nižší nákladovost a až třikrát vyšší kapacita.

Efektivní skladování vodíku

Svou zásluhu na tom má 320 000 mikrotrubic uspořádaných do jednoho svazku, které jsou zahřívány přesně kontrolovanou magnetickou indukcí. Hlavním cílem je vystavit každou molekulu nosné kapaliny katalyzátoru zahřátému na konkrétní teplotu. Patent zahrnuje infračervený zobrazovací nástroj pro monitorování teploty v jednotlivých mikrotrubicích a přizpůsobování teploty v reálném čase. Vodík je následně filtrován a posílán přímo do palivového článku.

Celý článek na Hydrogen Fuel News

Image Credit: Kontak

-jk-