Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Revoluce v požárně bezpečnostních kabelech se jmenuje PRAFla®+

4. 7. 2018 | Ing. Petr Tupý | PRAKAB Pražská kabelovna, s. r. o | www.prakab.cz

Drtivá většina projektantů a realizačních firem v oboru elektroinstalací se už v praxi setkala s komplikacemi při vypracovávání návrhů požárněbezpečnostních řešení nebo při snaze jejich požadavky uvést do reality. Často se stává, že požadavky na požární trasy nejsou v souladu s technickými vlastnostmi současných kabelů, které lze na trhu pořídit. Požárněbezpečnostní kabely jsou pro své plášťové a izolační materiály jedny z technologicky nejvyspělejších kabelů vůbec. Díky svým vlastnostem zachraňují životy a zásadním způsobem pomáhají zasahujícím bezpečnostním složkám; mají však i stinné stránky.

Kabely ze skupiny PRAFla®+
Obr. 1. Kabely ze skupiny PRAFla®+

Požárněbezpečnostní kabely lze vyrobit ve dvou hlavních variantách, a to kabely s funkční integritou při požáru a kabely bez funkční integrity. Funkční integrita je zajištěna žilami opatřenými izolací ze silikonových polymerů, které vlivem tepla při požáru zkeramizují, a vytvoří tak bezpečný obal měděného vodiče, který zabrání zkratu mezi jednotlivými žilami kabelu. Takové kabely napájejí požárněbezpečnostní zařízení, jako např. požární ventilátory a klapky pro odvod tepla a kouře, nouzové osvětlení, EPS, ale i požární a evakuační výtahy. Ačkoliv se nad kabely při návštěvě nákupního centra s rodinou, divadla a muzea s partnerem či letiště a nádraží při služební cestě a dovolené nikdo vůbec nezamýšlí, mají při záchraně lidských životů a majetku ohrožených požárem nezastupitelnou úlohu.

Funkční schopnost, tedy schopnost kabelu přenášet napětí, proud, signál či data i při požáru, však není jediným nelehkým úkolem, který kabely musejí při požáru plnit. Současná legislativa vyžaduje v určitých typech požárních úseků, jako jsou např. únikové cesty, shromažďovací prostory, klasifikaci třídy reakce kabelů na oheň B2ca s1d1. Při splnění tohoto vysokého požadavku kabely nepřispívají ke zhoršování prostředí v budově při požáru jeho šířením po povrchu kabelu, produkcí hustých toxických halogenních plynů nebo odkapáváním hořících částic. I u kabelů v provedení bez funkční integrity jsou rovněž vyžadovány takové vlastnosti – aby osobám v budově při požáru zvyšovaly šanci na bezpečný únik z ní a pomohly i při zásahu bezpečnostních složek.


Obr. 2. Rekonstruované Národní muzeum v Praze

Chemické složení těchto moderních plášťových materiálů si ale vybírá daň v podobě nasákavosti a UV nestability kabelových plášťů. Tyto negativní vlastnosti tak zásadním způsobem omezují použití kabelů na suché vnitřní prostory. Dlouho tak byla instalace požárněbezpečnostních kabelů např. mezi budovami, ve vlhkých podzemních podlažích nebo na střešních konstrukcích velkou komplikací, která vyžadovala drahá opatření zamezující vlivu vlhkosti či UV záření.

Již velmi dobře zavedená značka bezhalogenových kabelů PRAFla® z produkce pražské kabelovny PRAKAB získala nyní jedno malé „+“, které však nabízí velká řešení při potížích s instalací kabelových tras v nevyhovujících podmínkách. Kabely s obchodním označením PRAFla®+ (obr. 1) jsou díky nové plášťové směsi chráněny před vlhkostí i UV zářením. Po několika letech náročného vývoje uvádí PRAKAB na trh nové kabely PRAFla®+ a přináší tak převratné řešení v oblasti instalace požárněbezpečnostních kabelů, čímž opět prokazuje svoji vedoucí pozici na trhu s bezhalogenovými kabely. Vysokou přidanou hodnotu těchto výrobků dokazují i referenční projekty, v nichž byly kabely použity, tím nejzvučnějším je zatím rekonstrukce Národního muzea v Praze (obr. 2).

PRAFla®+ obstojí v prostředích definovaných normou ČSN 33 2000-5-51 (viz tabulka).


Pozn.: Kabely je možné instalovat do daných typů prostředí za předpokladu, že během instalace a provozu nedojde k poškození vnějšího pláště kabelu a koncová zařízení, ve kterých jsou kabely zakončeny, musejí vyhovovat minimálně typům prostředí jako samotné kabely.

Více informací o PRAFla®+ na: www.prakab.cz


Vyšlo v časopise Elektro č. 7/2018. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021