Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Průmyslové pece ESPEC

6. 10. 2017 | Jiří Melicherčík | TESTOVACÍ TECHNIKA, s. r. o. | www.teste.cz

březnovém čísle časopisu ELEKTRO byly uvedeny informace o stolních klimatických komorách japonské společnosti ESPEC. Vzhledem k projevenému zájmu o výrobky této společnosti předkládaný článek na dřívější informace navazuje a zájemce seznamuje s řešením průmyslových pecí tohoto výrobce.

Průmyslové pece se používají pro testování podle různých norem, mezi základní patří ČSN IEC 811-1-2, ČSN 34 7410, ČSN 34 7659, ČSN 34 7460, ČSN 34 7614, DIN VDE, část 2-7 a 21-24.

K nejčastějším měřením v průmyslových pecích patří měření stability materiálů za zvýšené teploty, měření tepelných odolností plastů, měření tepelné odolnosti krytů elektrických předmětů, měření vlastností kabelů a ověřování chování výrobků za vysokých teplot.

Společnost ESPEC je světovým lídrem v oboru klimatických a teplotních komor. Její historie se datuje od roku 1947, a letos tedy slaví 70 let od svého založení.

V současné době ESPEC nabízí třináct základních řad průmyslových pecí, mezi jejichž nejdůležitější vlastnosti patří:
– uživatelsky příjemné prostředí,
– možnost uložit až deset šablon, každou až o dvaceti krocích, poskytuje širokou škálu funkcí včetně nastavení teplotní rampy a maximálně 999 cyklů opakování,
– snadné nastavení z dotykového displeje,
– k dispozici jsou čtyři volitelné funkce, regulátor průtoku vzduchu, automatické klapky, integrovaný měřič času a časovač kalendáře; tyto funkce lze nastavit tlačítky na hlavním panelu,
– možnost vybrat rozhraní pro komunikaci RS-485, GPIB nebo RS-232C,
– úspora energie zhruba 20 % díky recyklaci tepla z výfuku přes potrubí, aby se udržela teplota při otevření klapky.

Do zmíněných třinácti základních řad patří zejména dále popsaná zařízení.

PV(H) – teplotní komory – vertikální typ
PH(H) – teplotní komory – horizontální typ
Tyto dvě řady komor poskytují široký výběr objemu testovacího prostoru od 91 do 1 000 l. Komory jsou dodávány ve standardní verzi do 200 °C, popř. ve verzi H do 300 °C.

Regulátor teploty s pokročilou funkcí PID a originálně vyvinutá konfigurace komory umožňují bezkonkurenční výkonnost. Rovnoměrnost a stálost teploty, hodnoty náběhu teploty a doba obnovy teploty jsou řízeny s naprostou spolehlivostí.

V řadě PH je v nabídce celkem šestnáct modelů s různou kombinací objemu, teploty a vybavení.

Vertikální typ (řada PV) poskytuje prostorově úsporné řešení. Komponenty jsou zabudovány do horní části vertikální komory, což zmenšuje instalační prostor o 20 až 60 % (ve srovnání s horizontálním modelem).

STPH/SSPH – teplotní komory pro vysoké teploty
Komory o vnitřním objemu 91 nebo 216 l a teplotním rozsahu 500 °C (řada STPH), popř. 700 °C (řada SSPH).

Komory řady STPH lze využít pro testy životnosti a tepelné odolnosti při vysokých teplotách.

Komory řady SSPH jsou vhodné pro proces pečení keramiky nebo pro zkoušky tepelné odolnosti pro vysoce funkční skleněné a hybridní polymerní materiály. Izolací je keramické vlákno a hliníková fólie. Ve standardním provedení je komora vybavena bezpečnostními mechanismy a ochrannými prvky.

SPH(H) – teplotní komory s explozivním ventilem 
Průmyslové pece této řady jsou vhodné pro tepelné zpracování nebo sušení syntetických pryskyřic nebo těkavých rozpouštědel. Bezpečnostní prvky, jako je explozivní ventil nebo systém zámku dveří (jednočinná páka), umožňují plně bezpečný provoz. V případě, že obsluha při odemknutí dveří náhodně zapne napájení, spínač detekce zámku dveří zabrání spuštění ventilátoru topení.

IPH(H) – anaerobní teplotní komory
Komory jsou určeny pro testování v podmínkách s nízkým obsahem kyslíku. Komora je vybavena neoxidačním přívodem plynu jako CO2 nebo N2.

Volitelným příslušenstvím k této komoře je kontrolní měřič koncentrace O2 vybavený snímačem kyslíku, který umožňuje přesně regulovat hladinu O2 v rozsahu 0,5 až 21 % (pomocí N2).

Velikost komory je 216 l a teplotní rozsah v závislosti na modelu je 200 °C, popř. 300 °C (verze H).

GPH (H) – teplotní komory s rotačním stojanem na vzorky
Uvedená komora je postavena na základu modelu PH a je využitelná zejména pro provádění testu tepelné degradace na pryž, plasty, polyetylen a vinyl. Vyjme-li se otočný stojan, může být použita také jako konvenční teplotní komora. Dodávána je ve dvou velikostech: o objemu 91 a 216 l. A stejně jako modely PH jsou k dispozici teploty do 200 °C, popř. do 300 °C.

(H)LKS – vysokoobjemové teplotní komory
Velkokapacitní teplotní komora je vhodná pro proces sušení, pečení nebo žíhání. Komory mají dvě standardní velikosti vnitřního prostoru a to 1,5 × 1,0 m nebo 1,8 × 1,5 m, oba rozměry s výškou 1,5 m.

Trouba je vybavena funkcí, pomocí které lze prostřednictvím klapky přepínat mezi oběma režimy provozního nuceného oběhu a větrání podle aktuální potřeby výhřevu. Navíc lze prostřednictvím automatické klapky (volitelné příslušenství) provoz samočinně přepínat mezi cirkulací a větráním ve stanovených časech, nebo když vnitřní teplota dosáhne nastavené hodnoty.

Teplotní rozsah je opět 200 nebo 300 °C.

ST(H) – stolní teplotní komory
Teplotní komory o kapacitě 15, 28 nebo 39 l, které dosahují rovnoměrnosti ±1,5 °C při 200 °C.

V nabídce společnosti ESPEC jsou teplotní komory i dalších řad. Blíže se s nimi čtenáři budou moci seznámit v některém z dalších vydání časopisu ELEKTRO.

Při zájmu o více informací, popř. nezávaznou cenovou nabídku, kontaktujte společnost TESTOVACÍ TECHNIKA s. r. o. (www.teste.cz) a získejte slevu 3 % z katalogových cen; v žádosti o nabídku uveďte heslo ELEKTRO.


Vyšlo v časopise Elektro č. 10/2017 na straně 40. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021