Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

PRONIX dokončil pro TTC TELEPORT realizaci datového centra DC2

27. 9. 2016 | PRONIX s.r.o. | www.pronix.cz

V Praze-Malešicích je už téměř rok, od listopadu 2015, v provozu nové datové centrum společnosti TTC TELEPORT, tzv. komplex DC2, jehož vybudování řídila společnost PRONIX. V rekordním čase čtyř měsíců společnost PRONIX rovněž připravila zcela novou koncepci záložního napájení celého datového centra pro úhrnný výkon 8 × 1 650 kV·A. Záložní zdroje UPS a motorgenerátory, včetně hardwarového a softwarového vybavení řídicího systému a systému palivového hospodářství pro největší datové centrum v České republice s plochou 8 000 m2 také dodala a instalovala.

Objekt TTC TELEPORT PRONIXObr. 1. Objekt TTC TELEPORT

Systém napájení největšího datového centra v ČR

TTC TELEPORT je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů služeb datových center v ČR. Dosavadní datové centrum DC1 však již kapacitně neodpovídalo požadavkům nových klientů. Projekt nového datového centra DC2 na ploše 4 000 m2 (pro zákaznický hardware) proto více než zdvojnásobil nabízené kapacity. Po jeho dokončení se z TTC TELEPORT stal jeden z největších tuzemských poskytovatelů kapacit datových center. Stavbu DC2 (obr. 1) jako projektový manažer (PM) koordinovala společnost PRONIX. Jako PM byla odpovědná za průběh celé stavby, včetně koordinace práce jednotlivých subdodavatelů, nezbytných legislativních záležitostí i další náročné operativy související s procesem výstavby datového centra takového významu a zabezpečení.

„Velice si vážíme spolupráce, kterou jsme se společností TTC TELEPORT navázali již před několika lety a která vyvrcholila v realizaci jednoho z nejvýznamnějších datových center v České republice i Evropě vůbec. Po dokončení non-IT infrastruktury Národního superpočítačového centra IT4Innovations VŠB-TUO v Ostravě je to v krátké době opět jedno z technologických center, na kterém jsme měli možnost pracovat a které posouvá Českou republiku v oblasti výstavby datových center k evropské špičce,“ říká Krzysztof Józef Górski, majitel společnosti PRONIX.

Objekt TTC TELEPORT PRONIX Motogenerátor
Obr. 2. Motorgenerátor FG Wilson

„Datové centrum bylo postaveno podle předpokládaného časového harmonogramu, požadované kvality a finančních prostředků. Naše vzájemná spolupráce se osvědčila, a proto již nyní pracujeme na další etapě datového centra,“ uvedl Radek Majer, jednatel TTC TELEPORT.

Bezvýpadkový systém datového centra od projektu po instalaci

Společnost PRONIX vstoupila do projektu jako technický konzultant investora s úkolem posoudit stav a kvalitu projektu připravovaného původním generálním projektantem. Technické řešení projektu však mělo mnoho vážných chyb, které přiměly investora k zásadní změně. Byl odvolán generální projektant a celý projekt byl přepracován novou projektovou skupinou. Jednu z klíčových částí projektu – napájení nn – připravila společnost PRONIX. Nová projektová skupina zrevidovala v rekordně krátké době čtyř měsíců celý projekt. Některé části byly koncepčně zachovány, většinu však bylo třeba vyprojektovat zcela nově. V části napájení byl zachován pouze původní záměr modulárního dělení a výkonová bilance. Vznikla tak koncepce systémů záložního napájení na základě aktuálních požadavků zákazníka, vyplývající ze specifik nově budovaného datového centra a spočívající především ve variabilitě, přehlednosti, bezpečnosti a efektivitě napájení. Variabilita nově navrženého řešení zajišťuje možnost postupného růstu datového centra, přičemž navyšování výkonu neovlivní bezpečnost a dostupnost napájení již instalovaných IT technologií. Druhým úkolem pro PRONIX bylo uvedenou koncepci napájení navrhnout v souladu s celosvětově uznávaným bezpečnostním standardem TIER 3 podle Uptime Institute a získat příslušný Design Document Certificate. 

TTC TELEPORT PRONIX beztransformátorové UPS
Obr. 3. Modulární beztransformátorové UPS

Zabezpečení trvalých procesů datového centra TTC TELEPORT je rozhodujícím požadavkem celého projektu. Navržená koncepce a technologie záložního napájení jsou voleny tak, aby splňovaly podmínku nejvyšší spolehlivosti a dostupnosti. Vysoké požadavky na výpočetní výkony datového centra znamenají i mimořádné požadavky na výkon systémů záložního napájení. Společnost PRONIX dodala pro datové centrum TTC TELEPORT motorgenerátory FG Wilson společnosti Caterpillar (obr. 2) o výkonech 1 650 kV·A a modulární beztransformátorové UPS Conceptpower DPA (obr. 3) švýcarského výrobce ABB (původně Newave). Součástí řešení je také kompletní infrastruktura spojená s provozem napájecích zdrojů (obr. 4):

  • Systém záložních zdrojů napájení MTG o úhrnném instalovaném výkonu 2 x 1 650 kVA z celkových devíti;
  • Redundantní autonomní systém palivového hospodářství s důrazem na bezobslužnost a spolehlivost;
  • Modulární UPS s distribuovanou paralelní architekturou a s vysokou účinností o výkonech 2 x 500 kVA pro IT a 2 x 250 kVA pro non-IT část;
  • Akumulátorové banky – high power akumulátory s připojením True Front Terminal;
  • Modulární redundantní decentralizované řídicí systémy VN a NN rozvoden s datovým rozhraním pro nezávislý monitorovací systém;
  • Úsporný systém osvětlení;
  • Servisní služby aj.

 
Obr. 4. Zázemí datového centra

Kvalita, bezpečnost a dostupnost

Společnost PRONIX byla investorem vybrána i pro úlohu projektového managementu stavby, kdy po celou dobu realizace vedla denní operativu stavby a společně s investorem dohlížela nad způsobem provedení a kvalitou výstavby. Před uvedením do provozu byl celý systém datacentra prověřen řadou zkoušek a zátěžových testů. Provedeno bylo přes 800 dílčích funkčních zkoušek jednotlivých subsystémů  a zátěžových zkoušek jednotlivých technologií se simulovanou provozní modulovou zátěží 700kW IT/modul. Na závěr byl proveden celkový integrační test všech technologií simulující standardní provoz i nestandardní náhodné poruchové jevy. Ve všech těchto testech navržený systém obstál na výbornou a mohl být předán investorovi k užívání do běžného provozu.

„Kvalita, bezpečnost a dostupnost, tak lze závěrem shrnout vlastnosti použitých technologií, postupů  a procesů datového centra TTC TELEPORT jako celku. Společnost PRONIX si váží skutečnosti, že mohla být součástí týmu, který vytvořil toto datové centrum a je hrdá na svou odvedenou práci“, dodává na závěr Milan Egart, projektový manažer PRONIX pro řízení výstavby datového centra.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021