Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Překážková svítidla OBSTA pro větší bezpečnost letového provozu

16. 9. 2019 | Petr Puntikan | Elektrostav Koudela, a. s. | www.citel.cz

Všechny překážky letecké dopravy musejí být výrazně označeny. Pro tyto účely se používají tzv. překážková svítidla, která musejí splňovat předepsané požadavky jak po technické stránce, tak i po stránce jejich instalace. V mezinárodním měřítku jsou požadavky na překážková svítidla a pravidla pro jejich instalaci určeny zejména předpisy ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) a předpisy FAA (Federální letecké předpisy USA). Překážková svítidla instalovaná v daném státě musejí mít ještě certifikát příslušných státních úřadů, v ČR je to Osvědčení technické způsobilosti podle Leteckého předpisu L14 – Letiště, který vystavuje ÚCL (Úřad pro civilní letectví, podléhající ministerstvu dopravy).

Překážková svítidla renomované francouzské firmy OBSTA, kterou na českém trhu zastupuje firma Elektrostav Koudela, a. s., představují již celá desetiletí nejvyšší a trvalou kvalitu v oblasti bezpečnosti letového provozu, prověřenou mnoha aplikacemi na všech světových kontinentech.

Tento typ svítidel se nejčastěji používá k osvětlení vysílacích stožárů, dále výškových budov, komínů, jeřábů a větrných elektráren. Osazují se především na vrcholy objektů či po jejich obvodě, aby byl daný objekt spolehlivě označený a viditelný ze všech stran azimutu jak ve dne, tak i v noci. Firma Elektrostav Koudela, a. s., nabízí několik variant a ucelených sestav od svítidel nízké svítivosti NAVILITE až po svítidla vysoké svítivosti OBSTAFLASH HI. Překážková svítidla vyvinutá a vyráběná firmou OBSTA jsou v současnosti osazena diodami LED, a tudíž dosahují vysoké spolehlivosti a dlouhé životnosti. První LED svítidla plní svoji funkci bez závad nepřetržitě již od roku 2003.


Obr. 1. Svítidlo NAVILITE FAA

Zmíněná svítidla jsou navržena tak, aby vyhovovala nejnovějším světovým standardům a splňovala normy ICAO, FAA, EASA, STAC. Veškerá svítidla nabízená společností Elektrostav Koudela jsou certifikovaná pro Českou republiku Úřadem pro civilní letectví podle leteckého předpisu L14 a mají osvědčení typové způsobilosti.

Svítidla nízké svítivosti NAVILITE FAA (obr. 1) jsou svítidla typu B, L-810 se svítivostí menší než 32 cd, osazovaná do výšky 45 m a všude tam, kde jsou doplňujícím osvětlením ke svítidlům střední svítivosti. Jsou osazena 64 diodami ve vzájemné redundanci 4 × 16, čímž dosahují vynikající spolehlivosti. Nejčastější použití je v oblasti telekomunikací na stožárech mobilních operátorů, komínech a budovách v letových koridorech v okolí letišť. Dodávána jsou ve dvou napěťových hladinách: 48 V DC a 230 V AC. V kombinaci s malými ovládacími rozváděči Command Box lze dosáhnout plně automatického spínání den/noc, zapojení v redundanci jako záskoková master-slave a použít je ke hlídání poruchových stavů či k oznámení výpadku sítě.

Obr. 2. Svítidlo OBSTAFLASH
Obr. 2. Svítidlo OBSTAFLASH

Svítidla střední svítivosti OBSTAFLASH (obr. 2) jsou překážková svítidla používaná ve výškách od 45 do 150 m. Splňují požadavky veškerých předpisů ICAO (A, B i C) a FAA (L-864, L-895 i L-866). Tato záblesková svítidla se vyrábějí v mnoha variantách s integrovaným či externím rozváděčem napájení a ovládání. Skládají se ze šesti LED reflektorů osazených diodami LED. Osazují se na výškové stožáry, vysoké budovy a tam, kde je možnost umístit je přímo na vrchol. Dodávána jsou bíle svítící, červeně svítící či duální, která v sobě slučují obě předcházející svítidla v jedno.

Další z možných variant svítidel střední svítivosti je svítidlo OBSTAFLASH OFI 120 (obr. 3 a obr. 4). Tato svítidla se používají zejména na bocích stožárových konstrukcí a na komínech, kde není možné osadit svítidlo na samý vrchol. Tyto sestavy svítidel jsou dodávány již v plném zapojení s kabely a konektory pro co nejsnazší montáž.


Obr. 3. Svítidlo OBSTAFLASH OFI 120

Obr. 4. Svítidlo OBSTAFLASH OFI 120
Obr. 4. Svítidlo OBSTAFLASH OFI 120

Svítidla vysoké svítivosti OBSTAFLASH HI (obr. 5 a obr. 6) jsou montována na nejvyšší objekty od výšky 150 m. U těchto zábleskových svítidel je nutné dodržet nejpřísnější zkoušky a normy FAA (L-856 a L-857). U LED reflektorů, které jsou seskládány do celkových sekcí, dosahují záblesky svítivosti 270 000 cd. Reflektory jsou precizně vyrobené z tvrzeného skla, kde je uvnitř přesně nastavená chromovaná část zamezující nežádoucí oslnění a usměrňující tok světla daným směrem.


Obr. 5. Svítidlo OBSTAFLASH HI


Obr. 6. Svítidlo OBSTAFLASH HI

Veškeré sestavy překážkových svítidel se ve firmě Elektrostav Koudela, a. s., pečlivě plánují s ohledem na požadavky zákazníka a co nejlepší technická řešení, aby posléze byla vlastní montáž v exponovaných výškách co nejsnazší a nejrychlejší. K tomu přispívá mnohaletá zkušenost odborníků a techniků ve výrobním závodě v Remeši ve Francii.

Dotazy ohledně jednotlivých překážkových svítidel OBSTA či celých sestav zájemcům rádi zodpoví specialisté společnosti Elektrostav Koudela, a. s.

Elektrostav Koudela, a. s., Tovární 33, 267 01 Králův Dvůr
tel.: +420 311 604 911, e-mail: citel@eks.czwww.citel.cz


Vyšlo v časopise Elektro č. 8-9/2019 na straně 36. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021