Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Představení kompaktních jističů 3VA27

7. 10. 2020 | OEZ, s. r. o. | www.oez.cz

Přístroje 3VA27 doplňují rodinu kompaktních jističů s elektronickými nadproudovými spouštěmi 3VA2, a vytvářejí tak kompletní portfolio kompaktních jističů až do jmenovitého proudu 1600 A. Vyrábí se v jedné konstrukční velikosti se jmenovitými proudy 800, 1000, 1250 a 1600 A a lze je používat až do jmenovitého napětí 690 V.

Přístroje 3VA27 doplňují rodinu kompaktních jističů až do jmenovitého proudu 1 600 A

Přístroje 3VA27 doplňují rodinu kompaktních jističů s elektronickými nadproudovými spouštěmi 3VA2, a vytvářejí tak kompletní portfolio kompaktních jističů až do jmenovitého proudu 1600 A. Vyrábí se v jedné konstrukční velikosti se jmenovitými proudy 800, 1000, 1250 a 1600 A a lze je používat až do jmenovitého napětí 690 V.

Nabízeny jsou v pevném nebo výsuvném provedení se třemi nebo i čtyřmi póly, což byla varianta, která v nabídce společnosti dříve chyběla v případech, kdy zákazník potřeboval jistit i vodič N. Jističe 3VA27 vynikají svou vysokou mezní vypínací zkratovou schopností až 110 kA při 415 V, která se zároveň rovná i provozní vypínací zkratové schopnosti.

Obr. 1. Pevné provedení jističe 3VA27 Obr. 2. Výsuvné provedení jističe 3VA27
Obr. 1. Pevné provedení jističe 3VA27 (vlevo);  Obr. 2. Výsuvné provedení jističe 3VA27 (vpravo)

Ovládání

Ovládacím prvkem jističe jsou tlačítka a energii pro zapnutí a vypnutí je nutné nejdříve nastřádat do ovládací pružiny. To se provede buď pákou pro ruční natažení střádače, nebo automaticky pomocí motorového pohonu, který se dá umístit pod čelní kryt uvnitř přístroje a neovlivňuje tak hloubku celé sestavy.

Klíčové vlastnosti přístroje 3VA27:

– elektronické nadproudové spouště,
– třípólové a čtyřpólové provedení,
– pevné a výsuvné provedení,
– vypínací schopnost 55 až 110 kA,
Icu = Ics,
– datová komunikace a měření pro nadproudové spouště řady ETU6xx.

Elektronické nadproudové spouště (ETU)

Při výběru jističe, který má chránit instalaci, lze vybírat ze dvou řad elektronických nadproudových spouští, a to ETU3xx nebo ETU6xx. Spouště jsou řízené mikroprocesory a zjišťují chyby v instalaci tím, že porovnávají naměřené hodnoty s referenčními hodnotami. Nadproudové spouště řady ETU3xx se nastavují pomocí otočných přepínačů a lze je použít do jednodušších aplikací pro ochranu vedení. V případě náročnějších aplikací, kde je potřeba přesnější nastavení vypínacích charakteristik, nebo tam, kde je potřeba datová komunikace a měření, je nutné vybrat nadproudové spouště řady ETU6xx, které jsou vhodné pro ochranu vedení a motorů. Tyto spouště se nastavují na displeji pomocí tlačítek a je možné jemné nastavení charakteristik po úsecích o velikosti 1 A.

Obr. 3. Elektronická nadproudová spoušť řady ETU6xx Obr. 4. Elektronická nadproudová spoušť řady ETU3xx
Obr. 3. Elektronická nadproudová spoušť řady ETU6xx (vlevo); Obr. 4. Elektronická nadproudová spoušť řady ETU3xx (vpravo)

Standardní příslušenství

K jističům 3VA27 je nabízeno i bohaté příslušenství, které je vhodné pouze pro tyto přístroje a není kompatibilní s přístroji 3VA do 1 000 A. Součástí dodávek jističů 3VA27 jsou standardně osazené čtyři pomocné spínače pro signalizaci stavu hlavních kontaktů, návěstní spínač pro signalizaci vybavení nadproudovou spouští, signalizační spínač připravený k zapnutí v případě osazení motorovým pohonem, signalizační spínač stavu střádače a v případě výsuvného provedení i signalizační spínače polohy jističe ve výsuvném zařízení.

Další příslušenství

Další příslušenství jako například pomocné spouště, motorové pohony, připojovací sady, uzamykání, mechanické blokování a modul pro datovou komunikaci, lze objednat přímo jedním typovým značením spolu s jističem nebo i dodatečně, pokud je jistič už nasazen v provozu. Tyto přístroje jsou vyráběny na zakázku a sestavení typového značení lze jednoduše vytvořit pomocí Konfigurátoru OEZ.

Obr. . 5. Příslušenství pro 3VA27
Obr. 5. Příslušenství pro 3VA27

Datová komunikace a měření

Největší inovací je možnost připojit tyto přístroje do datových sítí, což začíná být v této době, kdy je digitalizace skloňována na každém kroku, stále častějším požadavkem. Další výhodou je možnost tyto jističe doplnit o funkci měření; pak je možné s velkou přesností měřit kromě proudu i další veličiny, jako například napětí, frekvenci, výkony, energie, účiník atd.

www.novymodeion.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021