Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Představení kompaktních jističů 3VA

9. 6. 2020 | OEZ, s. r. o. | www.oez.cz

V předchozím vydání časopisu ELEKTRO společnost OEZ představila svoji nejvýznamnější novinku letošního roku. Na trh uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA, která představuje moderního nástupce známé a tradiční řady Modeion. Jističe 3VA disponují širokou škálou variabilního příslušenství a jsou určeny pro různé typy aplikací v průmyslu, energetice i infrastruktuře.

V předchozím vydání časopisu ELEKTRO společnost OEZ představila svoji nejvýznamnější novinku letošního roku. Na trh uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA, která představuje moderního nástupce známé a tradiční řady Modeion. Jističe 3VA disponují širokou škálou variabilního příslušenství a jsou určeny pro různé typy aplikací v průmyslu, energetice i infrastruktuře. V následujícím textu se zaměříme na detailnější informace a základní přehled příslušenství.

Kompaktní jističe 3VA1

Technická řešení jističů 3VA1 splňují požadavky na spolehlivost a dokonalou ochranu. Řada 3VA1 využívá termomagnetickou nadproudovou spoušť a je určená pro jednoduché aplikace. Jističe 3VA1 mají montážní hloubku 70 mm, kryt velikosti 45 mm předurčuje jističe 3VA1 o velikosti 100, 160 a 250 A k ochraně kabelů a vedení v oblasti infrastruktury. Pro tyto aplikace existuje široká škála příslušenství, k dispozici jsou např. adaptéry pro montáž na lišty „U“, stejně jako boční chráničové moduly a boční motorové pohony.

Obr. 1. Jističe 3VA1 a 3VA2
Obr. 1. Jističe 3VA1 a 3VA2

Základní členění jističů 3VA:

Jističe 3VA1 využívají termomagnetické nadproudové spouště a jsou určené pro jednoduché aplikace.

Jističe 3VA2 jsou jističe s vyššími technickými parametry a elektronickými nadproudovými spouštěmi určené do náročnějších aplikací v průmyslu, infrastruktuře a energetice.

Klíčové vlastnosti typu 3VA1:
– termomagnetické nadproudové spouště,
– jednopólové až čtyřpólové provedení (v závislosti na velikosti),
– vypínací schopnost 16 ÷ 110 kA (v závislosti na velikosti),
– pevné, odnímatelné a výsuvné provedení (v závislosti na velikosti),
– vhodné i pro AC a DC aplikace,
– bez korekce jmenovitého proudu pro teploty do + 50 °C,
– jednotná platforma příslušenství pro všechny jističe 3VA.

Klíčové vlastnosti typu 3VA2:
– elektronické nadproudové spouště,
– třípólové až čtyřpólové provedení,
– vypínací schopnost 55 ÷ 150 kA (v závislosti na velikosti),
– pevné, odnímatelné a výsuvné provedení,
– vysoká selektivita při poměru jmenovitých proudů 1:2,5,
– datová komunikace pro nadproudové spouště řady ETU5xx a ETU8xx,
– integrovaná funkce měření v nadproudových spouštích řady ETU8xx,
– jednotná platforma příslušenství napříč všemi jističi.

Obr. 2. Firma OEZ uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA
Obr. 2. Firma OEZ uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA

Termomagnetické nadproudové spouště

Základním ochranným prvkem je termomagnetická nadproudová spoušť. Skládá se z tepelné spouště (bimetal) pro ochranu proti přetížení a z magnetické spouště, která chrání instalaci při zkratu. Obě spouště jsou navzájem nezávislé. Používají se v sítích střídavého proudu, 400Hz aplikacích a v aplikacích se stejnosměrným proudem.

Kompaktní jističe 3VA2

Jističe 3VA2 představují provedení s vyššími technickými parametry a elektronickou nadproudovou spouští určenou do náročnějších aplikací v průmyslu a energetice. Řada 3VA2 splňuje všechny požadavky na vysokou kvalitu a bezpečnost pro ochranu vedení, motorů a generátorů. Kompaktní jističe 3VA2 jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky zákazníků, mezi které patří například vysoká vypínací schopnost, selektivita, datová komunikace nebo funkce měření.

Obr. 3. Jističe 3VA2 jsou vybaveny dvěma druhy proudových transformátorů
Obr. 3. Jističe 3VA2 jsou vybaveny dvěma druhy proudových transformátorů

Elektronická nadproudová spoušť (ETU)

Jističe 3VA2 jsou vybaveny dvěma druhy proudových transformátorů. Transformátory s feromagnetickým jádrem slouží jako zdroj energie pro napájení elektronické spouště a Rogowského cívky pro přesné měření proudu. Každý z obou druhů transformátorů má optimální vlastnosti pro svůj konkrétní účel. Díky vysoké přesnosti měření proudu jsou jističe 3VA2 vhodné pro měření výkonu/energie. Kromě toho je možné jemnější nastavení monitorování proudu zemních poruch. Elektronické nadproudové spouště poskytují ochranné funkce, jako například ochranu proti přetížení (tepelná spoušť L), krátkodobou zpožděnou ochranu proti zkratu (selektivní spoušť S), ochranu proti zkratu (zkratová spoušť I), ochranu N-vodiče proti přetížení a zkratu (N) a ochranu proti reziduálním proudům vůči zemi (zemní ochrana G).

Kompaktní jističe 3VA27

Pro použití až do 1 600 A nabízí OEZ jistič 3VA27, se kterým se seznámíme později.

Obr. 4. Kompaktní jističe 3VA27
Obr. 4. Kompaktní jističe 3VA27

Variabilní příslušenství

Jističe 3VA mají rozsáhlou řadu vnitřního a vnějšího příslušenství, které může být flexibilně instalováno do libovolné velikosti jističe (podle typu příslušenství).

Jističe 3VA díky široké škále příslušenství disponují variabilitou a velkou konfigurovatelností. V praxi to znamená téměř neomezené množství rozšiřujících funkcí.

Díky příslušenství mohou kompaktní jističe 3VA zajistit ochranu, měření a monitorování zátěže. Prvky integrované v jističi zabezpečují spolehlivou ochranu zařízení a bezpečnost obsluhy. Díky bohatému příslušenství lze jistič jednoduše, rychle a flexibilně přizpůsobit specifickým požadavkům.

Přehled příslušenství do 1 000 A

Přehled příslušenství:
1 – testery,
2 – program powerconfig,
3 – příslušenství pro datovou komunikaci,
4 – vnitřní příslušenství,
5 – příslušenství pro uzamykání a blokování,
6 – motorové pohony,
7 – ruční pohony,
8 – chráničové moduly,
9 – výsuvná zařízení,
10 – odnímatelná zařízení,
11 – připojovací sady.


Obr. 5. Jističe 3VA mají rozsáhlou řadu vnitřního a vnějšího příslušenství, které může být flexibilně instalováno do libovolné velikosti jističe (podle typu příslušenství)

Materiály a pomůcky

K dispozici jsou samozřejmě i materiály a pomůcky, díky kterým se lze v sortimentu 3VA lépe orientovat.

Katalog Kompaktní jističe 3VA
Nejdůležitějším dokumentem je katalog 3VA. V novém grafickém vizuálu OEZ nyní lze nalézt pohromadě všechny důležité informace včetně přehledu sortimentu, technických parametrů, rozměrů nebo detailního popisu široké škály příslušenství. Katalog obsahuje kompletně veškeré informace o kompaktních jističích 3VA včetně příběhu o přechodu na Nový Modeion.

Leporelo 3VA
Co je to leporelo 3VA a k čemu ho lze využít? Jedná se o jednoduchou pomůcku k orientaci v kompaktních jističích 3VA. První stranu tvoří ucelený přehled produktů 3VA1, 3VA2 a zástupce velikosti do 1 600 A, jističe 3VA27. Jsou zde uvedeny všechny velikosti, parametry i vlastnosti jističů. Na druhé straně si lze prohlédnout všechna možná příslušenství do 1 000 A a do 1 600 A včetně tabulky kompatibility s konkrétními jističi.

Převodní tabulky 3VA
V převodních tabulkách 3VA jsou uvedeny náhrady starých jističů Modeion. Plná verze je určená pro sektor průmyslu a obsahuje kompletní přehled všech nahrazovaných produktů. Verze pro velkoobchody je kratší a poslouží jako jednoduchá pomůcka pro skladníky (i další zaměstnance velkoobchodů) k rychlému vyhledání nejprodávanějších položek.

Struktura objednacích kódů
Materiál Struktura objednacích kódů obsahuje vysvětlení rozpadu struktury objednacího kódu s objasněním příslušných pozic.

Obr. 6. Vnitřní a vnější příslušenství jističů 3VA

Konfigurátor 3VA
Konfigurátor 3VA je online konfigurátor pro výběr kompaktního jističe 3VA do 1 600 A s příslušenstvím. Postupnou volbou parametrů se vygeneruje objednací kód jističe včetně výpisu technických parametrů a jeho obrázku. Pro konkrétní jistič je možné získat pomůcky CAD/CAE (obrázek, 3D model, drátový model, rozměrový výkres, schéma zapojení) a katalogový list (PDF). Konfigurátor 3VA je součástí programu Konfigurátor OEZ, který slouží pro výběr jednotlivých výrobků včetně jejich příslušenství a sestavení podkladů pro objednávku.

Program Sichr
Program Sichr od verze 20.00 obsahuje celý sortiment kompaktních jističů 3VA včetně odpínačů a chráničových modulů. Nadproudové spouště se v programu zobrazují a nastavují způsobem, na který jsou uživatelé zvyklí u jističů Modeion a Arion WL. Databáze programu samozřejmě obsahuje také širokou škálu hodnot ověřené selektivity, kaskádování a předjištění napříč všemi prvky společnosti OEZ.

Více informací o jističích 3VA se zájemce dozví na webových stránkách: www.novymodeion.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021