Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Před 35 lety energetici zahájili stabilní dodávku proudu z Dukovan

3. 5. 2020 | ČEZ, a. s | www.cez.cz

Přesně 3. května 1985 začal zkušební provoz první jaderné elektrárny na českém území. Jednalo se o klíčový milník, který na další desítky let posílil stabilitu energetické soustavy a soběstačnost České republiky. V průběhu následujících dvou let se energetikům podařilo spustit další tři výrobní bloky a zprovoznit celou Jadernou elektrárnu Dukovany. Elektrárna dodala do sítě od svého spuštění 452 milionů megawatthodin elektrické energie, která by stačila na sedm let spotřeby celé České republiky a díky ní také nemuselo být do ovzduší vypuštěno 338 milionů tun oxidu uhličitého.

3. květen 1985, první blok Jaderné elektrárny Dukovany. V reaktoru již od února probíhá řízená štěpná reakce. Od tohoto dne však energetici zahajují zkušební provoz a s tím spojené stabilní dodávky bezemisní elektrické energie, které až na odstávky pro výměnu paliva a modernizaci pokračují celých 35 let. I v průběhu dalších týdnů bude následovat řada kontrol. Po šestiměsíčním období 3.11.1985 pak přechází blok do ostrého nominálního provozu. V následujících dvou letech se k prvnímu dukovanskému bloku přidávají ještě tři další.

„Nebyla to úplná premiéra, v tehdejším Československu už jaderné bloky fungovaly v Jaslovských Bohunicích, kde řada odborníků získala první zkušenosti, ale samozřejmě, byla to obrovská událost a ukázalo se, že oprávněně“ říká člen spouštěcí skupiny prvního výrobního bloku František Prokop, a současný zaměstnanec JE Dukovany.

Výstavba tehdy největší elektrárny u nás začala na pomezí jižní Moravy a Vysočiny už v roce 1978. Postupně zde vyrostly čtyři výrobní bloky, osm chladicích věží a desítky dalších budov. Náklady na stavbu se pohybovaly mezi 30-32 miliardami tehdejších československých korun. Obrys elektrárny se od dokončení posledního bloku zásadně nezměnil, zblízka jde ale po pětatřiceti letech o téměř novou elektrárnu.

„Do zvyšování bezpečnosti, spolehlivosti a modernizace Dukovan jsme od začátku provozu investovali desítky miliard korun. Stále hledáme možnosti zlepšování a nová technická řešení, navíc podmínky pro provoz se stále vyvíjí a reagujeme tak, abychom splňovali současné i budoucí požadavky,“ vysvětluje Bohdan Zronek.

Původně instalovaný výkon 1760 MW byl po využití projektových rezerv a modernizaci zařízení zvýšen na současných 2040 MW. Ročně tak elektrárna vyrobí přes 14 000 000 MWh elektrické energie a společně s Jadernou elektrárnou Temelín dlouhodobě pokrývají přes 40 % spotřeby České republiky.

Vláda a společnost ČEZ se dohodly na vybudování nového jaderného zdroje v blízkosti stávající elektrárny. Loni v srpnu vydalo ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko EIA k záměru výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech. Tendr na dodavatele by měl ČEZ zahájit na konci roku a o dva roky později by měl být znám zhotovitel nového bloku, který výkonově nahradí stávající bloky po jejich odstavení.

 

Časová osa:

1970
Mezivládní dohoda ČSSR – SSSR o spolupráci při výstavbě jaderných elektráren

1975
Rozhodnutí vlády o výstavbě 4 bloků v Dukovanech

1978
Obnovení prací výstavby

1979
Červen - Zahájení betonáže základové desky prvního reaktorového bloku

1982
Osazení tlakové nádoby reaktoru pro 1. blok

1984
31. prosince - Zahájení zavážení paliva do reaktoru 1. bloku

1985
12. února ve 23:11 hodin - Dosažení minimálního kontrolovaného výkonu reaktoru prvního bloku

26. března - dosažení 100% výkonu

3. května - zahájení zkušebního provozu 1. bloku

1986
20.3. – zahájení zkušebního provozu 2. bloku

20.12. – zahájení zkušebního provozu 3. bloku

1987
19.7. – zahájení zkušebního provozu 4. bloku

2016
ČEZ od SÚJB obdržel pro blok č. 1 novou provozní licence na dobu neurčitou s několika provozními podmínkami

2017
ČEZ pro bloky č. 2, 3 a 4 od SÚJB obdržel nové provozní licence na dobu neurčitou doplněnou o několik provozních podmínek

2019
Srpen – ČEZ obdržel Ministerstva životního prostředí ČR vydalo stanovisko v rámci procesu EIA souhlasné pro stavbu nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany

2020
Březen – ČEZ podal na SŮJB žádost o umístění nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany

Duben – Vláda ČR přijala dvě ze tří smluv mezi státem a ČEZ k přípravě výstavby nového zdroje v Dukovanech

Tiskové materiály ČEZ

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021