Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Pozývame Vás na jubilejný X. ročník odbornej konferencie PROJEKTANTI 2021

1. 10. 2021 | Elektro Management, s.r.o. | www.elektromanagement.sk

X. celoštátne stretnutie projektantov a konštruktérov elektro, elektrotechnikov, energetikov, pracovníkov MaR a pracovníkov elektromontážnych firiem a elektroúdržby SR sa uskutoční
v krásnom prírodnom prostredí na Táloch.

19. – 21. 10. 2021 / hotel Partizán**** Tále

Odborný garant: Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce

Prednášky:

-        Riešenie EPLAN v rôznych oblastiach elektrotechniky / Ing. Radovan Ovcarčík 

-        Ochrana pred bleskom - výpočet rizika / Jiří Kroupa 

-        Odporúčané projekčné postupy a nedostatky v projektoch ochrany pred bleskom / Ing. Rudolf Štober 

-        Návrh vnútornej ochrany pred bleskom (SPD) začína manažérstvom rizík (STN EN 62305-2:2013), ale v žiadnom prípade to tým nekončí / Radoslav Rieger 

-        Rozvádzačové prepäťové ochrany s vysokofrekvenčným odrušovacím filtrom / Ing. Daniel Sidun 

-        Ochrana fotovoltických elektrární pred bleskom a prepätím / Ing. Jozef Daňo 

-        Žiadne obavy z projektovania KNX systémových inštalácií / Ing. Josef Kunc 

-        Elektromobilita a jej vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavieb / Ing. František Gilian 

-        Ako si poradiť aj v tých najzáludnejších zapojeniach izolovaných sústav / Ing. Roman Smékal 

-        HBES a BACS – sú požiadavky týchto noriem nereálne? / Ing. Edmund Pantůček

 -        Problémy pri projektovaní metalických a optických dátových káblových rozvodov v komerčných budovách / Ing. Juraj Galba, MBA 

-        Núdzové zastavenie a núdzové vypnutie elektrického zariadenia tlačidlami CENTRAL STOP podľa STN EN 60204-1: 2019 z pohľadu súdneho znalca / Ing. Ján Meravý

 

Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System – RiCS

Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

 

Workshop Modelovanie rozvádzača pomocou novej platformy EPLAN

Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN

 

Odborná exkurzia v Železiarňach Podbrezová

V rámci exkurzie navštívime niekoľko výrobných hál (oceliareň, ťaháreň), Hutnícke múzeum a malú vodnú elektráreň v Jasení.

 

Konferencia je v režime OTP (očkovaní, testovaní, po covide).

Prihlášku a podrobné informácie nájdete na www.elektromanagement.sk.

Tiskové materiály Elektro Management