Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Pozorování v logistickém centru spol. EDEKA, kde Witron a Lenze získávají již více než 10 let data

28. 11. 2019 | Jörg Krampe | Lenze | www.lenze.cz

Když se poprvé realizovalo vybavení mrazicího skladu pohonnou a automatizační technikou, bylo rychle dosaženo technických hranic. Výrobci se během prvních projektů museli hodně učit z chyb, protože hardware, který se dobře osvědčil v normální skladové logistice, nebyl kompatibilní s mrazivými teplotami, jak se původně předpokládalo. Bylo třeba změnit způsob myšlení. Joachim Mehl v tom vidí příklad toho, proč přístup Try & Error není korunován úspěchem, když chybí konkrétní údaje o aplikaci a zkušenosti z provozu. Proto vedoucí údržby ve firmě Witron v centrálním skladě společnosti Edeka v Hammu hodnotí pozitivně a jako průlomové pro logistiku a techniku toku materiálu pozorování přímo v místě nasazení, iniciované firmou Lenze. Po dobu asi deseti let se monitorovala a analyzovala procesní spolehlivost více než 5 000 elektromechanických pohonů a 2 200 měničů frekvence a servoměničů v centrálním skladu Edeka v regionu Porýní-Porúří.

'
Obr. 1. V terénu bylo sledováno více než 5 000 elektromechanických pohonů

Cílem dlouhodobé studie zajišťované firmou Lenze, která probíhala od roku 2006 do konce roku 2014, bylo sbírat poznatky o procesní spolehlivosti, životnosti i o příčinách závad a mimořádných událostí. Firma Witron vyčísluje počet funkčních jednotek v Hammu na 7 500. „Opravdu nepracujeme v malých dimenzích, zařízení je obrovské,“ říká Mehl. Kolem 400 000 jednotek zboží denně přeloží Edeka v centru Hamm-Rhynern. Centrální sklad s 20 000 výrobky na ploše 90 000 metrů čtverečných i po desetileté době provozu patří k nejmodernějším v Evropě.

Zařízení pracuje 24 hodin denně spolehlivě. Hans Lowartz z týmu Witron Onsite uvádí disponibilitu 98,8 %. Zatímco Joachim Mehl vede údržbu, působí Hans Lowartz jako rozhraní s firmou Edeka a „podává hlášení, jak se celému zařízení daří“. Jestliže má některý úsek výpadek, komunikuje s firmou Edeka, zatímco Joachim Mehl řídí 40členný tým údržby. Musí se vyjasnit, kdy bude závada odstraněna a zařízení bude opět funkční nebo jaké náhradní díly jsou nutné. Disponibilita se počítá, především v úsecích, které tvoří úzké hrdlo v toku materiálu a které nelze snadno obejít.


Obr. 2. 20 000 různých produktů má na skladě Edeka v Hammu v Porýní-Porúří

Osvědčí se dimenzování v praxi?

V tomto kontextu poskytlo přímé pozorování rozhodující indicie k tomu, kdy se musí u technického vybavení provést preventivní údržba nebo výměna. „Jednalo se o intenzivní projekt realizovaný společně s firmou Lenze,“ shrnuje Joachim Mehl. „Hodně jsme se naučili a získali poznatky, např. kde jsme v určitých úsecích museli vyměnit elektropřevodovky, protože jejich dimenzování neodpovídalo podmínkám v místě instalace.“

Pozorování v terénu např. ukázalo, že elektropřevodovky připojené přímo k síti, jejichž otáčky jsou při rozběhu omezovány těžkým litinovým ventilátorem, nejsou efektivní řešení. Problém u komponentu dopravníkových pásů – litinové ventilátory – sice uměle vytvořenou setrvačností vyhlazují rozběhové rampy, přitom ale zvyšují i vlastní hmotnost, která se musí pohánět i brzdit. Efekt působil v centrálním skladu velké opotřebení brzd. S novým Smart Motorem Lenze pracují nyní tyto aplikace mnohem efektivněji. Prvních 100 jednotek je již v provozu, dalších 100 se bude brzo instalovat.

Podobné příklady dokládají vysoký užitek z pozorování v terénu stejnou měrou pro Witron i Lenze. Dlouhodobým pozorováním a analýzou se odkrývají efekty, které by jinak nebylo možné specifikovat. Výsledky lze dále využít k cílené investici do nové technologie v průběhu sanování zařízení místo toho, aby se výměnou 1 : 1 docílilo jen prodloužení životnosti. „Plánujeme dlouhodobě a musíme vědět, jaké finanční prostředky bude muset Edeka vynaložit, aby mohla zařízení v příštích deseti letech provozovat stejně efektivně jako dnes,“ vysvětluje Joachim Mehl.

Hans Lowartz říká, že logistické centrum v Hammu poskytlo ideální podmínky pro dlouhodobé pozorování. „Základ byl prostorově a funkčně přesně vymezen. Posuzovaný soubor pohonů je na základě velikosti centra vysoký. Protože jsou až do posledního detailu známy rovněž provozní podmínky i způsob práce pracovníků údržby, bylo možné získaná data reprezentativně vyhodnotit.“ Adekvátně spolehlivé jsou výsledky analýz pro plánování příštích větších servisních projektů nebo modernizací. „Neměníme prostě jen motory, ale přesně předtím definujeme, jaké úseky zařízení jsou mimořádně kritické pro disponibilitu výroby. Potom jsou naplánovány správné strategie pro budoucnost. Hovoříme o časovém horizontu tří až pěti let,“ říká Joachim Mehl.


Obr. 2. Použitím Smart Motorů Lenze pracují aplikace v centrálním skladu efektivněji

Cílené využití výsledků pro optimalizaci produktů

Také firma Lenze profitovala z výsledků. „Protože při každé malé opravě byly k dispozici také podrobné informace o provozních podmínkách a časech, bylo možné z dat odvodit spolehlivé závěry o životnosti a spolehlivosti,“ objasňuje Jörg Krampe, který ve funkci Key Account Manager ve firmě Lenze odpovídá za toto odvětví. Tato zpětná vazba je možná pouze díky tomu, že místo anonymních hodnocení posuzujeme jednotlivé komponenty v rámci konkrétní aplikace. Dále se výsledky promítly také do speciálních úprav výrobků pro centrální sklad i do velkosériové modifikace.

Zkušenosti z praxe i podložené závěry k životnosti a disponibilitě získávají právě v logistických centrech na důležitosti ve chvíli, kdy jsou vedlejším efektem zabezpečení investic stále menší redundance pro zachování bezpečnosti a spolehlivosti provozu v případě výpadku. Navíc jsou samotné pohony více vytíženy než v minulosti.

Závěr

Witron i Lenze hodnotí rozsáhlé pozorování v terénu v centrálním skladu firmy Edeka v Hammu jako průlomové. Lowartz a Mehl shodně hovoří „o velkém úspěchu“. Pozorování v terénu jsou dobrým nástrojem pro sběr indikátorů pro modernizace. „Začínáme se sledováním správných komponent včas a následně definujeme, kdy a kde se bude sanovat,“ vysvětluje Mehl. Lowartz ještě zdůrazňuje: „Kdo v zákulisí flikuje, poskytuje špatné služby a servis. Musím být schopen své zařízení správně posoudit, hodnocení zdokumentovat a při řízení údržby definovat i rizika.“


Vyšlo v časopise Elektro č. 11/2019 na straně 46. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021