Aktuální vydání

Číslo 8-9/2021 vyšlo tiskem 1. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 9. 2021. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Hlavní článek
Elektroenergetika ČR se bez nových flexibilních jaderných bloků neobejde

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Požární prostupy OBO pro podlahové rozvody

11. 9. 2021 | OBO BETTERMANN, s. r. o. | www.obo.cz

Elektrické rozvody musí vždy respektovat požárně bezpečnostní řešení stavby, v níž se nacházejí, průchody podlahových rozvodů požárně dělícími nosnými stěnami nebo příčkami nevyjímaje. V jejich případě může být ale použití obvyklých provedení kabelových ucpávek problematické. Proto má OBO Bettermann ve své nabídce jedno speciální řešení, představované poloplášťovým protipožárním ucpávkovým systémem PYROCOMB® Intube s typovým označením CTS-HP, optimalizovaným právě s ohledem na utěsnění kabelových prostupů podlahových instalací.

Elektrické rozvody musí vždy respektovat požárně bezpečnostní řešení stavby, v níž se nacházejí, průchody podlahových rozvodů požárně dělícími nosnými stěnami nebo příčkami nevyjímaje. V jejich případě může být ale použití obvyklých provedení kabelových ucpávek problematické. Proto má OBO Bettermann ve své nabídce jedno speciální řešení, představované poloplášťovým protipožárním ucpávkovým systémem PYROCOMB® Intube s typovým označením CTS-HP, optimalizovaným právě s ohledem na utěsnění kabelových prostupů podlahových instalací.

Požární prostupy OBO pro podlahové rozvody

Základem je poloskořepina s velmi jednoduchou montáží, kterou lze snadno instalovat i do prostupů s již dříve vloženými kabely. Umístí se kolem kabelů a v místě prostupu požárně dělící konstrukcí zafixuje k podlaze pomocí běžné lepicí pásky. K uzavření poloskořepiny je třeba pouze na jedné straně vytvořit pěnovou zátku, jejíž povrch se následně dotěsní protipožárním nátěrem OBO – ASX. Tímto postupem lze vytvořit kabelovou ucpávku i v případě, že je ke kabelovému prostupu přístup možný pouze z jedné strany. Při požáru vnitřní vrstva skořepinového systému PYROCOMB® Intube silně napění a zcela uzavře vnitřek polopláště, čímž se spolehlivě zabrání přenosu ohně a kouře přes ucpávku. Obsazení vnitřního průřezu poloskořepiny kabely se přitom připouští do sta procent, tedy až do celkového zaplnění.

OBO BETTERMANN, s. r. o., Modletice 81, P. O. Box 96, 251 01 Říčany u Prahy,
tel.: +420 323 610 111, e-mail: info@obo.cz, www.obo.cz