Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

PO I 3+1m R LCF 100kA KIWA – přepěťová ochrana (B+C+D)

29. 5. 2020 | KIWA sk s. r. o. | www.kiwa.sk

Přístroj je určen k ochraně elektrických sítí a zařízení v administrativních objektech, objektech občanské vybavenosti, rodinných a bytových domech před účinky přepěťové vlny způsobené blízkým, přímým nebo nepřímým úderem blesku do objektu. Zajišťuje maximální ochranu objektu před přepětím v hladině LPL I, impulzní proud Iimp = 25 kA/pól, čelo/týl rázové vlny 10/350 µs.

Přístroj je určen k ochraně elektrických sítí a zařízení v administrativních objektech, objektech občanské vybavenosti, rodinných a bytových domech před účinky přepěťové vlny způsobené blízkým, přímým nebo nepřímým úderem blesku do objektu. Zajišťuje maximální ochranu objektu před přepětím v hladině LPL I, impulzní proud Iimp = 25 kA/pól, čelo/týl rázové vlny 10/350 µs.

Použití: Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny v rozvodech nn, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1. Instaluje se do hlavního rozváděče jako 1. stupeň T1 (B) ochrany před přepětím. Pro přístroje umístěné v hlavním rozváděči zabezpečuje ochranu před přepětím v rozsahu T1, T2, T3 (hrubá, střední a jemná ochrana). Vysoká svodová schopnost je zajištěna výkonnými varistory a bleskojistkou v sériovém zapojení. Zařízení je doporučeno pro sítě TN-S/TT v zapojení CT2 (3+1 nebo 1+1). Pro zapojení CT1 při TN-S je doporučován model PO I 4 LCF 100kA 280V/25kA (4+0 nebo 2+0).

PO I 3+1m R LCF 100kA KIWA – přepěťová ochrana (B+C+D)

Přístroj se skládá ze základní části a výměnných ochranných modulů. Ochranné moduly lze otočit vzhledem k základně o 180°. Signalizace provozního stavu je optická a dálková. Svorky pro připojení vodičů jsou multifunkční. V provedení LCF je přepěťová ochrana bez zbytkového proudu a bez následného proudu, kterou je možné umístit před elektroměr, popř. i za proudový chránič (za předpokladu souhlasu distributora elektřiny).


KIWA sk s. r. o., Krivánska 5, 949 01 Nitra, Slovensko,
tel.: + 421 911 983 915, e-mail: kiwa@kiwa.sk, www.kiwa.sk

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021