Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

OMC 8000 – PLC s širokou podporou měřících funkcí

16. 9. 2015 | ORBIT MERRET, spol. s r. o. | www.merret.cz

Jakožto zavedený výrobce měřících přístrojů jsme přišli s novým konceptem. Jedná se o vícekanálový univerzální měřicí přístroj, ke kterému jsme přidali logické vstupy a výstupy tak, jak je znáte z PLC. Výsledkem je zařízení, kterému říkáme měřicí PLC. Nejedná o nějaký amatérský pokus, naopak, programování našeho OMC 8000 je plně v souladu s EN 61131-3, která specifikuje syntaxi a sémantiku unifikovaného souboru programovacích jazyků, včetně obecného softwarového modelu a strukturujícího jazyka. 

Pro tvorbu uživatelských programů jsou k dispozici tyto programovací jazyky:

IL - instruction list - textový jazyk seznamu instrukcí

ST - structured text - textový jazyk strukturovaného textu

LD - ladder diagram - grafický jazyk příčkového diagramu neboli kontaktních schémat

FBD - function block diagram - grafický jazyk funkčních bloků

SFC - sequential function chart - strukturující jazyk, který graficky popisuje sekvenční chování řídícího programu.

Jinými slovy, ten kdo již někdy programoval PLC v některém z výše uvedených jazyků, měl by být schopen naprogramovat i to naše, byť nějaké odlišnosti v rámci standardu se vždy najdou. 

PLC OMC 8000 Orbit Merret

Hlavní modul PLC OMC 8000 může být napájen 230 V nebo 24 V. Obsahuje tři digitální vstupy spojené s napájením, dále šest univerzálních vstupů, které jsou izolovány od vstupů, výstupů a napájení, s možností připojit signály:

 • impulzní PNP do 30 V nebo NPN otevřený kolektor, HW měření frekvence do 3 kHz,
 • analogový napěťový do 0 – 0,06 / 0,45 / 2,8 / 10 / 20/ 30 V nebo proudový do 0/4 - 20 mA,
 • analogový Pt1000, Ni1000, Pt100, KTY81-2xx, termočlánky B, E, J, K, L, N, R, S, T, XK,
 • dva plné kvadraturní vstupy pro inkrementální snímače (do 500 kHz),
 • RS485 pro komunikaci s dalšími zařízeními s protokolem ASCII či MODBUS.

Orbit Meret PLC

Hlavní modul je vybaven uživatelsky programovatelným barevným TFT displejem s rozlišením 160 x 128 bodů a poskytuje informaci o stavu celého systému. 

Výstupem je pět spínacích relé, 250 V/10 A nebo pět otevřených kolektorů NPN, 30 V/0,3 A. Místo dvou relé může být přístroj vybaven univerzálním, galvanicky odděleným, analogovým výstupem 0-5/10 V, 0 – 5 mA, 0/4 – 20 mA. OMC 8000 je vybaven rozhraním ETHERNET 100Base pro komunikaci v síti. Přes toto rozhraní může být PLC propojeno s dalšími PLC, s operátorskými panely HMI nebo s nadřazeným systémy, například SCADA.

Základní modul OMC 8000 může být rozšiřován přídavnými moduly až do počtu 31. Ty mohou být umístěny v těsné blízkosti nebo vzdáleně, v celkové vzdálenosti až 40 m. Přídavné moduly jsou vyráběny ve dvou šířkách – 36 mm s maximálním počtem svorek 18 a 72 mm s maximálním počtem svorek 39. Moduly jsou napájeny buď po mezimodulové lince nebo vlastním napájecím zdrojem.

V současnosti vyráběné rozšiřující moduly 36 mm:

 • 5/15 digitálních univerzálních vstupů 12 – 230 V,
 • 4 relé nebo 6 otevřených kolektorů NPN 30V/0,3A,
 • 8 otevřených kolektorů PNP 30V/0,7A,
 • univerzální analogový výstup, napětí do ±10 V, proud do 20 mA,
 • 8 univerzálních analogových/digitálních vstupů – stejné rozsahy jako hlavní modul,
 • 5 W napájecí zdroj pro napájení modulů po intermodulové lince. 

Dále připravujeme:

 • 4 vstupy pro lineární potenciometr,
 • 2 přesné analogové vstupy 0.1%, až 40 měř/s,
 • 2 přesné analogové vstupy 0.02%, až 100 měř/s,
 • jednofázový wattmetr – analyzátor sítě,
 • komunikační modul s 2 x RS-485 + RS-232 / RS-485 nebo CAN,
 • komunikační modul PROFIBUS slave nebo PROFINET device.

V současnosti vyráběné rozšiřující moduly 72 mm:

 • 8 / 12 / 36 digitálních univerzálních vstupů 12 – 230 V
 • 10 spínacích, 250 V/10 A nebo 10/12/24 otevřených kolektorů NPN, 30 V/0.3 A
 • 24 otevřených kolektorů se společným emitorem PNP 30V/0,7A
 • 30 W napájecí zdroj, 24 V/1 A + 5 W napájení modulů po intermodulové lince
 • 2 nebo 4 univerzální analogové výstupy, napětí do ±10 V, proud do 20 mA


Dále připravujeme:

 • 2 přesné univerzální analogové vstupy 0.1%, až 40 měř/s + digitální nebo analogové výstupy
 • 2 přesné analogové vstupy 0,02%, až 1000 měř/s + digitální nebo analogové výstupy
 • 2 přesné vstupy pro tenzometry + digitální nebo analogové výstupy
 • třífázový wattmetr – analyzátor sítě
 • komunikační GSM modul pro SMS zprávy a datovou komunikaci


Nová generace PLC OMC 8000, uváděná na trh od podzimu 2015, nabízí třikrát vyšší výpočetní výkon a díky přítomnosti RTOS rozšířené možnosti analýzy a ladění programu. Aplikace je vykonávána v RAM paměti, což umožňuje využití ladících funkcí jako jsou breakpointy, logický analyzátor či nahrání změn uživatelské aplikace v době jejího běhu. Paměť pro uživatelský program je rozšířena z 300 kB na 1 MB, datová paměť ze 16kB na 1 MB, sdílená paměť ze 3 kB na 8 kB. Velikost ukládané paměti, kde jsou ukládána data při výpadku napětí, je 1 kB.

Další rozšíření představují nové možnosti komunikace. Nově základní modul nabízí protokol Modbus over TCP/IP - 1 socket pro komunikaci jako slave, který zpřístupňuje celou sdílenou paměť jako holding registry, a až 6 socketů pro komunikaci jako master.

Pro vzdálenou obsluhu uživatelské aplikace je k dispozici webový server. Ten v současné verzi umožňuje vícestránkové textové zobrazení hodnot proměnných označených v programu jako PDD. Každá programová jednotka POU má svoji stránku. Další možností je zobrazení hodnot s ležatým sloupcem. Hodnoty proměnných lze též webovým server zadávat, pokud jsou označeny pro zápis. Zatím poslední možností je vizualizace hodnot prostřednictvím 9 typů ukazatelů. WEB server umožňuje připojení až 4 uživatelů se stejným jménem i heslem. Displej PLC je též možné sledovat pomocí systému vzdálené plochy VNC. Nové OMC 8000 je vybaveno 512 MB interní NAND flash paměti, která slouží pro uložení aplikace a pro uživatelská data. Dále je k dispozici slot pro micro SD kartu až 32 GB. Současně lze pracovat až s 8 soubory. Obě média SD karta i NAND jsou přístupné prostřednictvím FTP serveru, který je jednouživatelský, chráněný heslem.

 

ORBIT MERRET, spol. s r. o.

ORBIT MERRET, spol. s r. o.
Vodňanská 675/30
Praha 9
198 00
www.merret.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021