Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Více aktualit

OMC 8000 – PLC s širokou podporou měřících funkcí

16.09.2015 | ORBIT MERRET, spol. s r. o. | www.merret.cz

Jakožto zavedený výrobce měřících přístrojů jsme přišli s novým konceptem. Jedná se o vícekanálový univerzální měřicí přístroj, ke kterému jsme přidali logické vstupy a výstupy tak, jak je znáte z PLC. Výsledkem je zařízení, kterému říkáme měřicí PLC. Nejedná o nějaký amatérský pokus, naopak, programování našeho OMC 8000 je plně v souladu s EN 61131-3, která specifikuje syntaxi a sémantiku unifikovaného souboru programovacích jazyků, včetně obecného softwarového modelu a strukturujícího jazyka. 

Pro tvorbu uživatelských programů jsou k dispozici tyto programovací jazyky:

IL - instruction list - textový jazyk seznamu instrukcí

ST - structured text - textový jazyk strukturovaného textu

LD - ladder diagram - grafický jazyk příčkového diagramu neboli kontaktních schémat

FBD - function block diagram - grafický jazyk funkčních bloků

SFC - sequential function chart - strukturující jazyk, který graficky popisuje sekvenční chování řídícího programu.

Jinými slovy, ten kdo již někdy programoval PLC v některém z výše uvedených jazyků, měl by být schopen naprogramovat i to naše, byť nějaké odlišnosti v rámci standardu se vždy najdou. 

PLC OMC 8000 Orbit Merret

Hlavní modul PLC OMC 8000 může být napájen 230 V nebo 24 V. Obsahuje tři digitální vstupy spojené s napájením, dále šest univerzálních vstupů, které jsou izolovány od vstupů, výstupů a napájení, s možností připojit signály:

 • impulzní PNP do 30 V nebo NPN otevřený kolektor, HW měření frekvence do 3 kHz,
 • analogový napěťový do 0 – 0,06 / 0,45 / 2,8 / 10 / 20/ 30 V nebo proudový do 0/4 - 20 mA,
 • analogový Pt1000, Ni1000, Pt100, KTY81-2xx, termočlánky B, E, J, K, L, N, R, S, T, XK,
 • dva plné kvadraturní vstupy pro inkrementální snímače (do 500 kHz),
 • RS485 pro komunikaci s dalšími zařízeními s protokolem ASCII či MODBUS.

Orbit Meret PLC

Hlavní modul je vybaven uživatelsky programovatelným barevným TFT displejem s rozlišením 160 x 128 bodů a poskytuje informaci o stavu celého systému. 

Výstupem je pět spínacích relé, 250 V/10 A nebo pět otevřených kolektorů NPN, 30 V/0,3 A. Místo dvou relé může být přístroj vybaven univerzálním, galvanicky odděleným, analogovým výstupem 0-5/10 V, 0 – 5 mA, 0/4 – 20 mA. OMC 8000 je vybaven rozhraním ETHERNET 100Base pro komunikaci v síti. Přes toto rozhraní může být PLC propojeno s dalšími PLC, s operátorskými panely HMI nebo s nadřazeným systémy, například SCADA.

Základní modul OMC 8000 může být rozšiřován přídavnými moduly až do počtu 31. Ty mohou být umístěny v těsné blízkosti nebo vzdáleně, v celkové vzdálenosti až 40 m. Přídavné moduly jsou vyráběny ve dvou šířkách – 36 mm s maximálním počtem svorek 18 a 72 mm s maximálním počtem svorek 39. Moduly jsou napájeny buď po mezimodulové lince nebo vlastním napájecím zdrojem.

V současnosti vyráběné rozšiřující moduly 36 mm:

 • 5/15 digitálních univerzálních vstupů 12 – 230 V,
 • 4 relé nebo 6 otevřených kolektorů NPN 30V/0,3A,
 • 8 otevřených kolektorů PNP 30V/0,7A,
 • univerzální analogový výstup, napětí do ±10 V, proud do 20 mA,
 • 8 univerzálních analogových/digitálních vstupů – stejné rozsahy jako hlavní modul,
 • 5 W napájecí zdroj pro napájení modulů po intermodulové lince. 

Dále připravujeme:

 • 4 vstupy pro lineární potenciometr,
 • 2 přesné analogové vstupy 0.1%, až 40 měř/s,
 • 2 přesné analogové vstupy 0.02%, až 100 měř/s,
 • jednofázový wattmetr – analyzátor sítě,
 • komunikační modul s 2 x RS-485 + RS-232 / RS-485 nebo CAN,
 • komunikační modul PROFIBUS slave nebo PROFINET device.

V současnosti vyráběné rozšiřující moduly 72 mm:

 • 8 / 12 / 36 digitálních univerzálních vstupů 12 – 230 V
 • 10 spínacích, 250 V/10 A nebo 10/12/24 otevřených kolektorů NPN, 30 V/0.3 A
 • 24 otevřených kolektorů se společným emitorem PNP 30V/0,7A
 • 30 W napájecí zdroj, 24 V/1 A + 5 W napájení modulů po intermodulové lince
 • 2 nebo 4 univerzální analogové výstupy, napětí do ±10 V, proud do 20 mA


Dále připravujeme:

 • 2 přesné univerzální analogové vstupy 0.1%, až 40 měř/s + digitální nebo analogové výstupy
 • 2 přesné analogové vstupy 0,02%, až 1000 měř/s + digitální nebo analogové výstupy
 • 2 přesné vstupy pro tenzometry + digitální nebo analogové výstupy
 • třífázový wattmetr – analyzátor sítě
 • komunikační GSM modul pro SMS zprávy a datovou komunikaci


Nová generace PLC OMC 8000, uváděná na trh od podzimu 2015, nabízí třikrát vyšší výpočetní výkon a díky přítomnosti RTOS rozšířené možnosti analýzy a ladění programu. Aplikace je vykonávána v RAM paměti, což umožňuje využití ladících funkcí jako jsou breakpointy, logický analyzátor či nahrání změn uživatelské aplikace v době jejího běhu. Paměť pro uživatelský program je rozšířena z 300 kB na 1 MB, datová paměť ze 16kB na 1 MB, sdílená paměť ze 3 kB na 8 kB. Velikost ukládané paměti, kde jsou ukládána data při výpadku napětí, je 1 kB.

Další rozšíření představují nové možnosti komunikace. Nově základní modul nabízí protokol Modbus over TCP/IP - 1 socket pro komunikaci jako slave, který zpřístupňuje celou sdílenou paměť jako holding registry, a až 6 socketů pro komunikaci jako master.

Pro vzdálenou obsluhu uživatelské aplikace je k dispozici webový server. Ten v současné verzi umožňuje vícestránkové textové zobrazení hodnot proměnných označených v programu jako PDD. Každá programová jednotka POU má svoji stránku. Další možností je zobrazení hodnot s ležatým sloupcem. Hodnoty proměnných lze též webovým server zadávat, pokud jsou označeny pro zápis. Zatím poslední možností je vizualizace hodnot prostřednictvím 9 typů ukazatelů. WEB server umožňuje připojení až 4 uživatelů se stejným jménem i heslem. Displej PLC je též možné sledovat pomocí systému vzdálené plochy VNC. Nové OMC 8000 je vybaveno 512 MB interní NAND flash paměti, která slouží pro uložení aplikace a pro uživatelská data. Dále je k dispozici slot pro micro SD kartu až 32 GB. Současně lze pracovat až s 8 soubory. Obě média SD karta i NAND jsou přístupné prostřednictvím FTP serveru, který je jednouživatelský, chráněný heslem.

 

ORBIT MERRET, spol. s r. o.

ORBIT MERRET, spol. s r. o.
Vodňanská 675/30
Praha 9
198 00
www.merret.cz