Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

OEZ v době nouzového stavu

28. 4. 2020 | OEZ, s. r. o. | www.oez.cz

Již před vyhlášením nouzového stavu jsme v OEZ zavedli některá preventivní opatření, která mají minimalizovat rizika šíření onemocnění COVID-19 v našich závodech. Veškeré návštěvy do všech výrobních závodů byly zakázány, stejně tak služební cesty do zahraničí. Tuzemské služební cesty jsou omezeny pouze na nezbytně nutné výjezdy, jako je např. havárie nebo neodkladný servis.

Výroba ve všech našich lokalitách je nadále v provozu za zpřísněných hygienických opatření. Podařilo se nám vypořádat i s počátečním nedostatkem ochranný pomůcek, a to zejména díky ochotě a spolupráci našich kolegyň, které pro zaměstnance ušily na 2 100 bavlněných roušek, nebo kolegů z čínského SEALu v Suzhou i dalších dodavatelů, kteří nám dodali dostatečné množství jednorázových roušek. 

Nouzový stav vyhlášení vládou ČR 12. března 2020 a s tím souvisejí opatření a nařízení s sebou přinesly mnoho komplikací z hlediska zaměstnanosti. V souvislosti s uzavřením škol a školek muselo mnoho zaměstnanců zůstat doma se svými dětmi, uzavření hranic znemožnilo dojíždění polských pracovníků do závodů. Prakticky ze dne na den jsme se tedy museli vypořádat s výrazným poklesem zaměstnanců zejména ve výrobě (v některých výrobách se jednalo až o 40% pokles). Příjem zakázek se však paradoxně nesnížil, ba naopak. Často musíme řešit akutní objednávky jističů do nemocnic. Jednou z nich je například nemocnice Nightingale Hospital ve Velké Británii, kam jsme dodali celkem 48 ks jističů typu 3VA27. Tyto jističe jsme byli schopni vyrobit a expedovat za pouhé tři dny.

Aktuální nedostatek zaměstnanců řešíme výpomocí brigádníků, ve výrobě dočasně pomáhají i THP zaměstnanci.

Přes veškeré komplikace a omezení se nám daří být spolehlivým partnerem a plnit závazky vůči našim zákazníkům.

Tiskové materiály OEZ

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021