Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Více aktualit

OEZ Letohrad v roce 2019

25.02.2019 | OEZ, s. r. o. | www.oez.cz

Společnost OEZ Letohrad, renomovaný český výrobce elektrických přístrojů, svým významem a svou produkcí přesahuje rámec České republiky. OEZ je součást skupiny Siemens důležitá pro celý koncern. Závod prošel za svou historii různými změnami společenských poměrů, organizačními změnami a měnícími se potřebami vlastního podniku. Na otázky redakce časopisu ELEKTRO k současnému stavu odpověděl generální ředitel společnosti Ing. Roman Schiffer.

generální ředitel OEZ Ing. Roman SchifferPane řediteli, od našeho minulého rozhovoru pro ELEKTRO v roce 2016 se čas od času příležitostně potkáváme – a vždycky z Vás vyzařuje spokojenost a optimismus. Jak moc se na těchto pocitech podílí stav a prosperita společnosti OEZ?

V každém případě mi prosperita našeho podniku dělá radost. Od roku 2010 neustále rosteme – jak počtem zaměstnanců, tak dosaženým obratem. Významně k tomu přispívají inovační projekty, které jsme u nás postupně zaváděli. Ty nás dovedly tam, kde jsme dnes. Jsme v situaci, kdy máme harmonizované a inovované portfolio a jsme na začátku další etapy OEZ, kdy budeme zákazníkům nabízet opět nová řešení.

Ve Vašem regionu je OEZ už po několik generací jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů. Jak hodnotíte poměr mezi personálními potřebami a tím, co trh práce reálně nabízí? Co děláte pro podporu technického vzdělávání obecně a pro kvalifikaci vlastních zaměstnanců?

Především je třeba říci, že tato oblast pod Orlickými horami nikdy neměla a nemá příliš husté osídlení. Naše firma ale patří mezi velké společnosti. Tady v Letohradě zaměstnáváme více než 1 500 zaměstnanců, a to samozřejmě přináší personální problémy. Doslova bojujeme s nedostatkem pracovníků, a to nejen technicko-hospodářských, ale postrádáme i operátory do výroby. Právě proto jsme vybudovali další provoz v Králíkách a v roce 2018 jsme vytvořili další pracovní prostory v Bruntále. Co se týká podpory školství a odborného vzdělávání, působíme v konsorciu, které sdružuje zaměstnavatele v průmyslu. Existuje tu velmi dobrá spolupráce s místním učilištěm a střední průmyslovou školou, která pro nás vychovává nové kádry především do oblasti nástrojáren nebo obsluhy výrobních linek. Spolupracujeme i s řadou dalších středních průmyslových škol, především se zaměřením na elektrotechnické obory. Jsou to například průmyslovky v Dobrušce nebo Mohelnici, ale i další odborné školy v Pardubickém kraji či konkrétně na Orlickoústecku. Spolupracujeme se všemi vysokými školami technického typu v České republice. Spolupráci na nejvyšší úrovni máme s VUT v Brně, konkrétně s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakultou informačních technologií.

Stala se v posledních letech ve Vašem podniku taková událost (např. v inovacích, ve výrobě, ve vývoji a v organizaci), která by si zasloužila označit slovem „milník“?

Ano, určitě. Taková událost se stala nedávno, v roce 2018. Od doby, kdy proběhla akvizice a koncern Siemens koupil společnost OEZ, se zde nastartoval projekt inovace kompaktních jističů, který byl ukončen v roce 2008. Tudíž lze říci, že co se týká toho inovačního procesu, ten byl ukončen a teď před námi stojí druhá etapa, totiž optimalizovat výrobu a dostat se do toho stavu, že budeme přizpůsobovat výrobní technologii požadavkům nového produktu.

Na jakých ekonomických a organizačních základech probíhá kooperace uvnitř koncernu Siemens a jaká je pozice OEZ v této kooperaci?

Podnik OEZ je stoprocentně vlastněn koncernem Siemens AG. Všechny naše interní procesy jsou sjednoceny s tím, co probíhá v rámci ostatních lokalit Siemens celosvětově. Naše postavení v rámci celého koncernu Siemens je významné, protože ve výrobě nízkonapěťových přístrojů patříme k lídrům v rámci celého koncernu. V současné době usilujeme o to, abychom byli „lead company“, tedy závod, který udává trend a směr, kterým by se měl ubírat jak vývoj, tak výroba nízkonapěťových jisticích prvků.

Před sedmi lety jste se v rozhovoru vyjádřil, že ctíte koncernovou filozofii one product, one place a že intenzivně pracujete na tom, abyste obhájil postavení Vašeho závodu v rámci koncernu jako produktového lídra pro kompaktní jističe a vzduchové jističe. Jak se daří držet toto postavení?

Toto postavení se nám daří držet. Ovšem situace se stále vyvíjí a rok od roku mění v závislosti na celosvětovém vývoji a aktuálním stavu ve sféře politické, ale také hospodářské. Snaha zachovat strategii one product, one place už není z pohledu požadavků jednotlivých trhů tak jednoduchá. Svět jako prostor pro obchodování se nám pomalu začíná měnit. Zůstává Evropa, z hlediska obsluhy asijského trhu začíná vynikat Čína a jsou tu Spojené státy americké a do určité míry i Jižní Amerika. Další teritorium vzniká v oblasti Mexika a Střední Ameriky. Čili z našeho pohledu je nyní mnohem těžší udržet si výsadní postavení. Působení všech těchto trhů ovlivní snad každou společnost.

Uvádění výrobků na trh a jejich prodej u nás i v zahraničí významnou měrou podporují certifikáty od nezávislých akreditovaných laboratoří. Jaká je Vaše firemní politika ohledně zkušebnictví a certifikace? Jakými certifikáty se může OEZ pochlubit?

Když jde o spolupráci s akreditovanými zkušebnami, je pro nás zásadou, abychom měli certifikáty platné pro Českou republiku podle platných norem ČSN a IEC, a tím i oprávnění k užívání značky CE. Také je tu otázka dodávek na severoamerický trh, kde akreditaci řešíme prostřednictvím nezávislé certifikační organizace UL a CSA. Náš podnik je zahrnut do tohoto certifikačního programu a pravidelně ve stanovených periodách procházíme veškerými zkouškami a audity.

V České republice využíváme služby EZÚ a vzhledem k tomu, že patříme do skupiny Siemens, jsou některé produkty nebo řady výrobků zkoušeny a certifikovány ve zkušebně VDE v Německu.

Kde jsou duševní zdroje pro inovace ve Vaší výrobě? Máte vlastní vývoj? Jak byste kvantifikoval personální a finanční zdroje nasměrované do oblasti vývoje? Jaké technické prostředky využíváte v oblasti vývojového zkoušení výrobků?

Máme vlastní vývoj produktů, ale je třeba říci, že pracujeme v celosvětové organizaci Siemens pro R & D, tedy research and development, která sídlí v Německu. Spolupracujeme i s vývojovými kancelářemi v rámci Siemens, a to nejen v Německu, ale i ve Spojených státech nebo v Číně, popřípadě v dalších zemích, kde má Siemens aktivity. Naše investice do vývoje jsou v úrovni kolem 3 % z obratu.

Co se týká výrobních technologií, v současné době je na pořadu dne téma Průmysl 4.0, takže veškeré procesy nebo kroky, kam směřuje vývoj našich výrobních technologií, se ubírají tímto směrem. V této oblasti náš letohradský podnik spolupracuje s organizacemi, které sídlí převážně v Německu. Jde zejména o vývoj nových linek, které obsahují prvky Průmyslu 4.0, a dostáváme se tím na vyšší úroveň spolupráce, kdy se kromě vývoje produktů podílíme také na vývoji výrobních technologií. A tento stav bychom chtěli udržet.

Pro zkoušení výrobků ve fázi vývoje využíváme tři zkušebny. Jednak máme vlastní zkušebnu, která je vybavena generátorem pro zkratové zkoušky a dalšími zdroji na zkoušky životnosti, jednak úzce spolupracujeme s VUT v Brně, kde využíváme jejich novou zkratovnu, a samozřejmě i s mateřským závodem v Ambergu, kde také mají dobře vybavenou zkušebnu.

OEZ je specialista na jisticí přístroje. Jak se Vám z tohoto hlediska jeví současné postavení Vaší společnosti v prostředí hospodářské soutěže v České republice? Jak pociťujete
Vaši pozici na trzích v zahraničí?

Situace je absolutně odlišná od stavu, který byl, řekněme, před dvaceti lety. Tehdy byla teritoria rozdělena mezi výrobce jisticích přístrojů rovnoměrně. V té době měla společnost OEZ majoritní zastoupení v České republice, na Slovensku a v ostatních zemích, kde OEZ působil ještě před rokem 1989. V současné době je hospodářská soutěž nebo ten boj mezi konkurenčními firmami ve všech zemích na stejné úrovni. Nemůžeme říct, že je jedna firma lepší než druhá. Vlivem globalizace, s příchodem nových vývojových aktivit a nových požadavků trhu se, podobně jako v automobilním průmyslu, značky vyrovnávají. Potom jde o to, co která firma zákazníkovi doopravdy nabídne. Dnes to může vypadat tak, že je vedoucí značkou OEZ, zítra Schneider Electric, potom se může OEZ vrátit zpátky … Je to regulérní konkurenční boj, který je v současné době mnohem výraznější, než byl před pár desítkami let.

Jakými cestami se Vaše výrobky dostávají na trh?

V České republice spolupracujeme se sítí velkoobchodů s elektromateriálem, kde jsou naše produkty dostupné na asi 250 místech po celém území republiky. Naše výrobky se samozřejmě uplatňují i v zakázkách a výběrových řízeních vypsaných koncovými zákazníky, spolupracujeme s výrobci rozváděčů i elektromontážními firmami. Tento obchodní model uplatňujeme také na Slovensku, kde máme dceřinou společnost OEZ Slovakia. V zahraničí obchodujeme s lokáními distributory – dodáváme do 92 zemí po celém světě.

Které akce využíváte pro kontakt se zákazníky a k propagaci Vašich výrobků?

Naší nejvýznamnější akcí roku jsou tradičně Semináře OEZ, kde na šňůře po jedenácti krajských městech v ČR a devíti místech na Slovensku informujeme zdarma naše zákazníky jak o novinkách v našem sortimentu, tak o změnách, které se dotýkají trhu jako takového. V současnosti jde hlavně o normu ČSN 33 2000-4 41 ed. 3 platnou od roku 2018, upravující nutnost jištění světelných obvodů samostatným chráničem. Zákazníci nás rovněž mohou potkat na jaře a na podzim ve vybraných velkoobchodech, kde organizujeme pravidelné prezentace a školení.

Jakými argumenty se Vám daří motivovat potenciální zákazníky k tomu, aby pro svoje projekty zvolili Vámi nabízené řešení?

Pozice OEZ je a vždy byla v reprezentaci kvality, profesionality a prozákaznického přístupu. To je podle mne to, proč se můžeme těšit velké loajalitě a zájmu našich zákazníků. Díky spojení s koncernem Siemens jsme se také dostali na špici v oblasti nových výrobních technologií a v zavádění principů Průmyslu 4. 0. Cílem našich výrobních inovací je jít s dobou a přinášet našim zákazníkům řešení a produkty odpovídající moderní době.

Který z Vašich výrobků z poslední doby je obzvláště úspěšný v prodeji? Mohl byste uvést některou prestižní realizovanou zakázku?

Právě díky zmíněné legislativě už začínáme pociťovat nárůst prodejů našich chráničů Minia, uvidíme, jak tento trend bude pokračovat. Z velkých zakázek bych zmínil výstavbu nové válcovny Napajedla pro firmu Fatra, a. s., jištění v Lakovně nové generace ve Škodě Mladá Boleslav, kotel K13 v Synthesia, a. s., Pardubice.

Na co nového od OEZ se mohou zákazníci těšit?

I v souvislosti se zmíněným trendem budeme rozšiřovat náš sortiment o chrániče typu A v 6kA řadě a také o chrániče typu B a F. Zároveň budeme postupně zavádět nabídku vybraných produktů Siemens tak, abychom byli schopni reagovat na komplexní požadavky našich zákazníků.

Co byste pro budoucí období přál podniku OEZ a těm, kdo v něm pracují?

Společnosti OEZ bych přál, aby byla nadále tak úspěšná, jako byla doposud. A především bych si přál, abychom se dostali na úroveň lídra, který udává trend nejen v produktech, ale i ve výrobních technologiích. Abychom byli tou stálicí nejen v České republice, ale abychom v našem oboru setrvávali na výsluní celosvětově.

Zaměstnancům bych popřál, aby se jim u nás ve společnosti dařilo, aby byli spokojeni a abychom se mohli těšit každý rok na další novou spolupráci.

Kdybyste měl možnost oslovit široké odborné publikum a vyslovit nějaký vzkaz, co by to bylo?

Kdybych tedy opravdu měl tu možnost (úsměv), připomenul bych, že české země vždy patřily k průmyslovým zemím s velkým odborným potenciálem. Jedním dechem bych sdělil svoje obavy, že se nám ne zcela daří, abychom byli na té výši, kde jsme vždycky byli. A uvedl bych svůj názor, že je to, především v technických oborech, dáno určitým úbytkem vzdělanosti. Na závěr bych vyzval odborníky, úředníky, politiky, pracovníky všech profesí, kteří mají možnost a jsou ochotni tento stav pozitivně ovlivnit, aby pro to udělali maximum.

Rozhovor vedl Ing. Emil Širůček,
FCC PUBLIC


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2019 na straně 48. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.