Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Ochranné zařízení 3v1 proti přechodnému přepětí (POP)

20. 4. 2021 | Dehn, s. r. o. | www.dehn.cz

SPD + POP + MCB / POP + MCB je ochranné zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití se jmenovitou frekvencí 50 Hz, jmenovitým napětím 230 V AC určené pro používání v kombinaci s hlavním ochranným zařízením

Ochranné zařízení 3v1 proti přechodnému přepětí (POP)SPD + POP + MCB / POP + MCB je ochranné zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití se jmenovitou frekvencí 50 Hz, jmenovitým napětím 230 V AC určené pro používání v kombinaci s hlavním ochranným zařízením (MCB – Miniature Circuit Breaker). Související normou je ČSN EN 50550 Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP – Power frequency Overvoltage Protectors). Toto zařízení je určené zejména pro snižování vlivů přechodných přepětí mezi fázovým a nulovým vodičem.

– Úplná ochrana proti přechodnému přepětí a trvalému přepětí s integrovaným jističem.
– Svodič T2 pro instalaci na rozhraní zón LPZ 1-2 a vyšších podle ČSN EN 61643-11 ed. 2.
– Splňuje požadavky normy ČSN EN 50550 Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití.
– Předem zapojená sestava, snadná instalace a dovybavení díky malým nárokům na prostor.
– Vysoká spolehlivost díky monitorovacímu systému Thermo Dynamic Control integrovanému v přepěťové ochraně.
– Energetická koordinace s dalšími svodiči řady Red / Line.
– Indikace provozního stavu.

DEHN, s. r. o., Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4 – Krč,
tel.: +420 222 998 880-2, e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021