Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2019 vyšlo tiskem 13. 2. 2019. V elektronické verzi na webu 11. 3. 2019. 

Téma: Elektrické přístroje – spínací, jisticí, ochranné, signalizační a speciální

Hlavní článek
Perspektivní topologie výkonových měničů
Smart Cities (7. část)

Číslo 1/2019 vyšlo tiskem 4. 2. 2019. V elektronické verzi na webu 5. 3. 2019.

Veletrhy a výstavy
Pozvánka na výstavu SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE
Prolight + Sound 2019: pojďte s dobou
Světlo na veletrhu For Arch 2018

Veřejné osvětlení
Světla měst a obcí 2018 – setkání u kulatého stolu

Aktuality

50. konferencia elektrotechnikov Slovenska SEZ-KES Vás pozýva na jubilejnú 50. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa…

Do přípravy Národní strategie umělé inteligence se zapojí široká veřejnost Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo konzultaci s odbornou veřejností, firmami i…

Ještě větší FOR PASIV a FOR WOOD 2019 Sedmý veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV, který proběhne v…

Novým děkanem FEL ČVUT v Praze byl zvolen prof. Petr Páta V pátek 25. ledna se na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze konalo 30. řádné zasedání…

Více aktualit

Ochrana moderního bydlení či kanceláře

31.05.2018 | Jan Hájek | Dehn + Söhne GmbH + Co. KG. | www.dehn.cz

Čas plyne jako voda a nic už se nevrátí zpět. Mezi to, co se již nevrátí, patří vybavení domácnosti či administrativní budovy, které si vystačí bez elektroniky. Současný životní trend preferuje pohodlí a úsporu času ve všech činnostech, které se denně opakují. Stejně jako většina z nás neplýtvá časem, neplýtváme ani energiemi. Moderní bydlení je tedy protkáno technikou, která kromě napájení potřebuje i komunikovat jak s lidmi, tak mezi sebou.


Obr. 1. DEHNshield TNC 255 FM


Obr. 2. DEHNshield TNS 255 FM

Ať již v kanceláři, dílně, bytě nebo v rodinném domě, je třeba celou vodivou napájecí a komunikační strukturu účinně chránit. Při postupu ve směru napájení je zapotřebí v místě vstupu umístit svodič bleskových proudů. Nejčastěji se používá svodič DEHNventil, který svými parametry vyhoví i nejvyšší hladině ochrany před bleskem LPL I, kde se počítá s tím, že maximální proud blesku může dosáhnout až 200 kA. Pro nižší hladiny ochrany, tedy pro LPL III či IV, je možné na vstupu vodičů do objektu použít svodič DEHNshield.

DEHNshield

DEHNshield je prostorově kompaktní svodič bleskových proudů a přepětí, který je založen na principu jiskřiště. Na první pohled zaujme tím, že šířka jednoho modulu jiskřiště odpovídá šířce jednoho modulu rozváděče. Jeho konstrukce umožňuje vyrovnat potenciál bleskového proudu o velikosti až 50 kA, což je hodnota pro LPL III či IV zcela dostatečná. Jiskřiště v něm zabudované není nutné předjišťovat až do hodnoty pojistek 160 A, a tak je jeho použití snadné a ve většině instalací nevyžaduje separátní předjištění. Použití nevyfukujícího jiskřiště a potřeba malého místa pro optimalizovaný kombinovaný svodič usnadňují integraci do rozvodů.


Obr. 3. DEHNshield TT 255 se svorkou STAK 25

Vzhledem k použití technologie jiskřiště omezujícího následné proudy je dosaženo selektivity až k velmi nízké hodnotě jištění (35 A gG), tzn. že předřazené jištění nevybaví vlivem následného síťového proudu.

Tím, že svodič obsahuje jiskřiště, zajišťuje funkci vlnolamu pro bleskový proud (WBF – Wave Breaker Function). Funkce vlnolamu a s tím spojené zkrácení impulzní doby zaručují omezení energie bleskového proudu na nejnižší možnou úroveň. Tím je zajištěno, že následující stupně ochrany nebo koncová zařízení budou dále pracovat bez poškození nebo zničení. DEHNshield je energeticky zkoordinován s dalšími produkty řady Red/Line.


Obr. 4. Montáž společně s dalšími prvky

Jako kombinovaný svodič s optimalizovaným využitím je schopen vyrovnat potenciál bleskového proudu až do 50 kA (10/350 μs) a zároveň funguje jako přepěťová ochrana, to vše v jednom stupni svodiče.

Jeho nízká ochranná úroveň UP ≤ 1 500 V ho umožňuje použít i pro ochranu koncového spotřebiče při splnění podmínky vzdálenosti do 10 m podle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2.

K propojení s dalšími řadovými moduly mohou být použity hřebenové lišty a připojovací svorky s kolíkem z produktové řady DEHN + SÖHNE. Volba konkrétního modelu svodiče DEHNshield je velmi jednoduchá, protože jeho značení odpovídá typu napájecí sítě.


Obr. 5. Funkce jiskřiště


Obr. 6. Jiskřiště

Beznapěťová kontrolka stavu provoz/porucha pro každý pól zajistí okamžitou informaci o provozním stavu svodiče. Vedle svodičů běžně vybavených ukazatelem stavu zeleným/červeným barevným značením jsou k dispozici i varianty modulů DEHNshield ...FM opatřené třípólovou svorkovnicí pro dálkovou signalizaci. Vzhledem k provedení s bezpotenciálovým přepínačem je možné podle systému zapojení dálkové signalizace zvolit buď rozepnutý, nebo sepnutý kontakt. Samozřejmostí pro kontrolu stavu svodiče je jeho vybavení mechanickým stavovým terčíkem.

Pro jednoduché připojení dvou vodičů až do průřezu 25 mm2 lze použít svorku STAK 25, která je svým tvarem přizpůsobena tělu svodiče DEHNshield. Přehled hlavních parametrů svodiče DEHNshield je v tab. 1.

Tab. 1. Parametry svodiče DEHNshield

Varianty provedení jsou přizpůsobeny typu sítí, a to jak v třífázovém provedení (tab. 2), tak i v jednofázovém provedení (tab. 3). Každá z variant má rovněž provedení s kontaktem pro dálkovou signalizaci.

Tab. 2. Třífázová provedení

Tab. 3. Jednofázová provedení

Závěr

Díky své konstrukci je DEHNshield svodičem bleskových proudů, který najde uplatnění na místech vstupu napájení do objektu, ale lze ho použít třeba pro ochranu jak nabíjecích stanic (obr. 7), tak i elektrického vytápění okapů či příjezdových cest (obr. 8) nebo měničů fotovoltaických elektráren. Je i vhodným prvkem pro ochranu vedení, které opouští dům a napájí garáž nebo jinou pomocnou stavbu na pozemku.


Obr. 7. Ochrana nabíjecích míst


Obr. 8. Ochrana vytápění okapů

Literatura:
[1] ČSN 33 2000-5-534 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení. 2016.
[2] ČSN 33 2000-4-443 ed. 3. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím.


Vyšlo v časopise Elektro č. 5/2018 na straně 34. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.