Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Ocenění Czech technology platform Smart Grid Award 2016

16. 12. 2016 | ELEKTRO | www.eel.cz

Sdružení Česká technologická platforma Smart Grid udělila 13. prosince 2016 ocenění Czech technology platform Smart Grid Award celkem šesti projektům, které významně přispívají k rozvoji inteligentních sítí v České republice. 

Sdružení Česká technologická platforma Smart Grid podporuje inovaci energetických soustav v České republice především v souvislosti s koncepcí zavádění chytrých sítí (smart grids). Již od svého založení poukazuje na nezbytnost rozvoje inteligentních sítí nejen jako předpokladu pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, ale také pro rozvoj mnoha dalších odvětví, jakými jsou např. obchod s elektřinou, akumulace elektřiny, elektromobilita, inteligentní domy a chytrá města, krizové zásobování elektřinou a efektivní využívání elektrické energie.


Obr. 1. Zástupci vybraných projektů převzali ocenění
Czech technology platform Smart Grid Award 2016
(zleva: J. Jiřička, E.ON ČR, P. Šnyta EG-Expert, V. Hlinovský, ČVUT FEL,
J. Babka, B64, J. Beran, v zastoupení za Hedviga Group, J. Klaban, TECO)

Jednou z forem podpory tohoto rozvoje je udělování ocenění Czech technology platform Smart Grid Award vybraným projektům, které přispívají k rozvoji koncepce smart grids v České republice. Hlavními kritérii při výběru projektů jsou relevance na koncepci smart grid v České republice, míra inovace, novost řešení a jeho připravenost pro komerční využití. Letos bylo vybráno celkem šest projektů, které nejenže splnily požadovaná kritéria výběru, ale navíc zaujaly svým inovačním a na budoucnost orientovaným řešením. 

Oceněny byly:

–          Tým eForce FEE Prague Formula v soutěži Formula student (ČVUT FEL v Praze)
Formula Student je konstrukční soutěž pro studenty inženýrských škol. Vznikla v roce 1998 a každý rok se v rámci Formula Student/SAE pořádá 12 jednotlivých soutěží po celém světě. V současné době (2016) soutěží v seriálu Formula Student/SAE více než 600 univerzitních týmů z celého světa. Od roku 2010 se mohou této soutěže účastnit také týmy s elektrickým pohonem vozu – z ČVUT FEL je to tým s elektrickým vozem eForce Prague Formula. Jízdní vlastnosti prototypů se prověřují v dynamických disciplínách. Jde např. o zrychlení na 75 m ze zastaveného startu (Acceleration), ověření postranní akcelerace vozidla na silně točité trati připomínající osmičku (Skid Pad), kvalifikaci do hlavního závodu, kdy vozidlo s nejlepším časem na kolo vyhrává (Autocross), vytrvalostní závod na 22 km s výměnou řidiče v půlce závodu (Endurance & Efficiency), kde efektivita vozidla je hodnocena množstvím spotřebované energie v poměru k celkovému dosaženému času.


Obr. 2. Ing. Vít Hlinovský, ČVUT FEL v Praze, vysvětluje principy konstrukce závodní elektrické formule eForce Prague Formula
(zleva: Ing. Petr Neuman a Ing. Jaromír Beran)

Tým eForce FEE Prague Formula v červnu 2016 zazářil s monopostem FSE.04x (verze 2015) na závodech v Kanadě a v USA, odkud si přivezl první místa s velkým bodovým náskokem. Do nové závodní sezóny poté nastoupil s monopostem FSE.05, se kterým představil svůj první kompozitní monokok. Společně s navýšeným výkonem všech čtyř motorů a vylepšenou elektronikou monopost dosáhl v disciplíně akcelerace na 75 m času 3,81 s, a odstartoval tak další éru elektrické formule.
Ocenění převzal Ing. Vít Hlinovský, ČVUT FEL v Praze, Katedra elektrických pohonů a trakce. 

–          Stabilizace napětí v distribučních sítích s OZE pomocí regulačních transformátorů vn/nn (E.ON Česká republika)
Distribuční soustava byla v minulosti konstruována pro jednosměrný tok výkonu směrem od velkých elektráren k místu konečné spotřeby u zákazníka v síti nn. Tomuto principu byly podřízeny regulační mechanismy k zajištění požadované velikosti napětí, a tím i správnému a bezpečnému fungování všech elektrických spotřebičů. S narůstajícím podílem výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE), které jsou připojovány do hladiny vn a nn, dochází ke změně směru toků výkonů, což může v některých případech vést až k překročení dovolených tolerancí napětí. Z těchto důvodů testuje již nyní E.ON Česká republika technologie, které by tento problém dokázaly vyřešit. Jednou z možností, jak zabezpečit garantovanou kvalitu elektřiny i v sítích s velkým podílem OZE, představují regulační transformátory vn/nn. Zásadní rozdíl mezi klasickým a regulačním transformátorem je v možnosti řízení výstupního napětí transformátoru na základě aktuálních podmínek v síti.
Ocenění převzal Ing. Jan Jiřička, E.ON Česká republika.

–          eSADA ACMart – Asset Condition Monitoring (EG-Expert, s. r. o.)
eSADA ACMart představuje unikátní „smart“ řešení v oblasti prediktivní údržby přenosových a distribučních soustav. Na bázi dlouhodobého sledování provozních a diagnostických údajů provozovaných zařízení dokáže optimalizovat výkon údržbářských prací, a tím snižovat náklady na údržbu a zároveň zvyšovat spolehlivost soustavy. Tato aplikace umožňuje technický monitoring stavu majetku v přenosových, popř. i distribučních soustavách. Řešení je koncipováno jako systém, který dokáže koncentrovat, vzájemně provázat a maximálně využít data, která mají zdrojová úložiště v řadě specializovaných podnikových systémů (např. SAP, AROPO – automatické rozpoznání poruch, DŘS – dispečerský řídicí systém, MST – monitor silových transformátorů, EUCLID – systém pro sledování bleskové aktivity v Evropě aj.). Potřebná data jsou přenášena ACMart dávkově v pravidelných intervalech, obvykle 24 h, a současně nebo následně probíhá jejich zpracování a vyhodnocování. Tento systém může sloužit také sám jako primární zdroj dat např. pro ceníky údržbových prací a pořizovacích nákladů, váhových objektů apod.
Ocenění převzal Ing. Petr Šnyta, MBA, EG-Expert, s. r. o.

–          PTR 1000 kW6 – inovativní ekologické a energetické řešení (Hedviga Group, a. s.)
Společnost Hedviga Group představuje ve svém patentovaném PTR řešení metodu pomalého termického rozkladu, který probíhá v uzavřených palivových článcích bez přístupu vzduchu, v rozmezí procesních teplot 300 až 500 °C, kde během dvou až tří hodin dochází k rozkladu vstupní suroviny vždy na další tři frakce – využitelné produkty. Cílem PTR řešení je ekologická likvidace a využívání odpadů pro výrobu tepla a elektřiny, a to zejména z odpadních surovin obsahujících plasty, pryž, biomasu aj. Zařízení PTR 1000 kW6 je komplexní řešení s instalovaným výkonem 1 MWe a vstupní kapacitou 1 až 1,5 t hodinového zpracování drceného materiálu.
Ocenění převzal za Hedviga Group, a. s., Ing. Jaromír Beran, CSc.

–          Tecomat Foxtrot – řídicí systém pro automatizační úlohy (TECO, a. s.)
S Tecomatem Foxtrot se v chytrém domě řeší komfort, zabezpečení a osobní priority uživatele a z hlediska energetiky domu úspory, tj. optimalizace a maximální soběstačnost dané lokality. Foxtrot je jako centrální „mozek“ kompletní instalace a všech technických zařízení v domě připraven vypočítat a predikovat přebytečnou kapacitu výroby, spotřeby a akumulace. Tyto údaje mohou být v budoucnu nabídnuty dodavatelům elektřiny pro jejich využití v chytrých sítích. Řídicí systém Tecomat Foxtrot je stavebnice univerzálních i specializovaných modulů pro téměř libovolné automatizační úlohy – od průmyslu, přes stroje, dopravu, administrativní budovy nebo hotely až po soukromé domy a automatizaci jejich domácností a řízení jejich lokální energetiky.
Ocenění převzal Ing. Jaromír Klaban, TECO, a. s.

–          e-Šumava a úložiště elektřiny z OZE (B64, s. r. o.)
Specialitou společnosti B64 jsou chytrá energetická řešení se zaměřením na fotovoltaické a malé větrné výrobny, úložiště energie, řízení procesů, optimalizaci spotřeby či elektromobilitu. Společnost dodává i vlastní software pro řízení chytrých sítí.
e-Šumava: Na chatě Rovina (nad Dobrou Vodou u Hartmanic) byla 12. června 2015 slavnostně otevřena síť půjčoven elektrokol, elektroskútrů a elektromobilů pod názvem e-Šumava. Ve stejný den byl zahájen také provoz dobíjecí stanice elektrických vozidel, která je zařazena do sítě dobíjecích stanic společnosti e-Wald působící v Německu na území národního parku Bayerischer Wald. Generálním partnerem sítě půjčoven je E.ON Česká republika.
Úložiště elektřiny z OZE: Akumulace elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (OZE) je jedním z pilířů rozvoje elektromobility. Společnost B64 se specializuje na ukládání (akumulaci) elektrické energie z OZE do inteligentních úložišť pracujících na principu vanad-redoxové průtočné baterie. V současnosti je B64 autorizovaným partnerem společnosti Gildemeister, výrobce vanad-redoxových průtočných baterií CellCube, pro Českou republiku, Slovensko a Polsko.
Ocenění převzal Ing. Jan Babka, jednatel B64, s. r. o. 

Stručně o sdružení
Česká technologická platforma Smart Grid byla založena jako zájmové sdružení právnických osob v září 2009 z iniciativy domácích firem působících v energetice s cílem podpořit inovaci energetických soustav v ČR zavedením koncepce chytrých sítí (smart grids) a aktivně přispět k tvorbě jeho optimální podoby pro Českou republiku. Sdružení je otevřeno všem firmám a institucím, které působí v energetice a chtějí se podílet na tvorbě koncepce smart grid. Projekt pokrývá celou problematiku inteligentních sítí od systémové architektury, přes rozvoj dílčích technologických řešení, technologické standardy, legislativní rámec až po procesní model celé koncepce chytrých sítí (http://www.smartgridcz.eu).

(text, foto a video: Kl)

 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021