Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

OBO Bettermann 25 let v České republice

7. 7. 2019 | Ing. Martin Imrich | OBO BETTERMANN, s. r. o. | www.obo.cz

Je tomu už čtvrt století, co se na české obchodní scéně objevila firma OBO Bettermann Praha, s. r. o. Do obchodního rejstříku byla zapsána na den přesně 23. března 1994. Vzhledem k tomu, že firma vyrábí a nabízí široký sortiment výrobků pro elektrotechnickou infrastrukturu, nemohl časopis ELEKTRO chybět při mediální podpoře jména OBO Bettermann už při startu podnikání v České republice. Spolupráce zdárně běží celá léta, jméno firmy a odborné články tvoří součást struktury obsahu časopisu. S nadějí, že můžeme čtenářům zprostředkovat informace o společnosti také z jiného úhlu pohledu, jsme požádali o rozhovor jednatele pana Ing. Martina Imricha.

Ing. Martin Imrich | OBO BETTERMANN, s. r. o.

Pane Imrichu, firma, v jejímž čele stojíte, je součástí rozsáhlejšího celku, na jehož počátku stála osobnost pana Bettermanna. Přece jen – je to už pár generací. Mohl byste firmu a její vývoj přiblížit v historických souvislostech?

Naše firma je součást velkého celku, který se nazývá OBO Bettermann Vertriebs Holding. Už třetí generace rodiny Bettermannových je takto činná – a úspěšná. V současné době se na činnosti firmy významně podílí Andreas Bettermann, také jeho otec a na začátku podniku jeho dědeček Ullrich Leo Bettermann, který firmu založil v roce 1911. Zajímavý je původ zkratky OBO. Vznikla z německého ohne bohren (bez vrtání), protože firma Bettermann přišla jako první na trh s natloukacími hmoždinkami. Z marketingových důvodů byla ve jménu firmy ponechána jako dominantní právě zkratka OBO, která je dobře vyslovitelná a zapamatovatelná prakticky ve všech jazycích.

Společnost dobře prosperovala – a když už jí Německo bylo malé, rozhodla se expandovat dále do Evropy. V roce 1994 byla v České republice založena jedna z prvních dceřiných společností firmy Bettermann – brzy po Švýcarsku a po Francii. Takže máme prvenství v oblasti střední a východní Evropy. V současné době má firma kolem 40 dceřiných společností a asi 4 000 zaměstnanců.

Kde všude ve světě má firma svá působiště, pobočky, provozy, výrobní závody, sklady apod.? Kolik lidí zaměstnává a v jakých profesích?

Pokud jde o prodejní zastoupení, je tu těch 40 dceřiných společností, každá s vlastním skladovým hospodářstvím, které potřebuje pro obchod. Výrobní závody má firma samozřejmě v Německu, ale také v Maďarsku, v Rusku, v Indii, v Jihoafrické republice a v menší míře také ve Spojených státech.

Jaká je úloha pražské firmy ve struktuře OBO Bettermann?

Každá z dceřiných společností má předem určen region, ve kterém podniká nebo obchoduje. Ovšem pracovní síly a pohyb zboží jsou téměř volné a v současné době je podnikání globální, takže v některých obchodních případech se regiony vzájemně trochu prolínají. Základní úlohou naší pražské firmy je dovážet zboží OBO Bettermann a prodávat je v regionu České republiky. Jako dědictví dřívějšího německého trhu jsme primárně zavedeni na třístupňový prodej, to znamená, že dobrých 80 % obchodního objemu prodáváme prostřednictvím odborných velkoobchodů.

Jaká je pozice společnosti OBO Bettermann v konkurenčním prostředí České republiky? Které silné stránky uplatňuje v hospodářské soutěži?

OBO Bettermann je na českém trhu v současné době jeden z nejdražších dodavatelů zboží svého sortimentu. Přesto si troufám tvrdit, že v konkurenčním prostředí České republiky zaujímá přední pozici. Svou úlohu tady bezesporu hraje naše stoletá historie, která se odráží v technickém know-how, ve výzkumu a vývoji, v kvalitě výroby, v chování zaměstnanců. My i naše konkurence víme, že OBO Bettermann je v naší branži lídrem. Podobně jako mercedes mezi osobními vozy vynikají výrobky se značkou OBO mezi elektrorozvodnými komponenty a systémy, počínaje kabelovými nosnými systémy, systémy zachování funkčnosti při požáru, přes elektrické přístroje až po drobnou elektrikářskou „bižutérii“.

Kolik lidí zaměstnáváte a na jakém pracovním zařazení?

Česká společnost OBO Bettermann zaměstnává 19 lidí. Mezi nimi jsou nejen obchodníci, ale také běžný personál, který má každá společnost. Zajišťují finanční a mzdové účetnictví, chod skladu, manipulaci se zbožím, realizaci obchodních případů apod. Některé profese najímáme; není nutné, abychom měli vlastní oddělení bezpečnosti práce nebo abychom sami řešili oblast protipožárních předpisů.

Jak posuzujete možnosti získat na trhu práce pracovníky s potřebnou kvalifikací?

Mám to štěstí, že ten, kdo kazí věkový průměr ve firmě, jsem já. Všichni ostatní jsou mladší. A naprostá většina našich zaměstnanců je tu se mnou už minimálně patnáct let. Někteří pracovníci postupně odcházejí do penze a je třeba hledat a přijímat nové lidi. Už jsem přijímal nové zaměstnance, ale netušil jsem, že problém s kvalifikací je tak zásadní. Je neuvěřitelné, jakou „odvahu“ mají někteří uchazeči o zaměstnání. Přestože personální inzerce velmi jednoznačně definuje požadavky na znalosti, v našem případě třeba německého jazyka, vždy se najdou takoví, kteří to prostě musejí zkusit, i když jsou si vědomi, že dané podmínky nesplňují. Předpokládal bych aspoň slušnou úroveň některého z cizích jazyků, například angličtiny, mezi mládeží. Překvapuje mě, že tomu tak není. Jsou mladí lidé, kteří umí perfektně anglicky, ale ten základ pracovní síly zdaleka nedosahuje úrovně znalostí, jaká je např. mezi absolventy základního školství v Německu.

Pokud jde o odborné znalosti, je všeobecně známa chabá úroveň. Učňovské školství u nás vlastně neexistuje.

A jak jsou Vaši zaměstnanci motivováni k tomu, aby jim práce přinášela uspokojení?

Pro každého člověka je důležitý úspěch – bez ohledu na to, ve které firmě a na jakém místě organizačního schématu pracuje. Je důležité, aby měl úspěch v práci a aby mu práce přinášela uspokojení. K tomu přistupují různá materiální hlediska – pracovník má být alespoň natolik ohodnocený, aby neměl problém s uspokojováním základních životních potřeb.

Podle mého názoru naši zaměstnanci všechny tyto podmínky mají. Pracují u úspěšné firmy, jejíž samotné jméno otvírá mnohé dveře. Ukážou-li vizitku s logem OBO, málokdy se stane, že s nimi potenciální zákazník odmítne mluvit. Spokojenost zaměstnanců souvisí s celou firemní kulturou, s pozicí firmy na trhu. Zaměstnanci tedy mohou oprávněně být uspokojeni svou prací a oprávněně pyšní na firemní oranžovou barvu a na název OBO, který s sebou přinášejí. Je důležité, že ti lidé si uvědomují, že náš úspěch je výsledek týmové práce.

Kdo jsou Vaši zákazníci a čím je motivujete, aby zvolili právě výrobky OBO Bettermann?

Spíš než zákazníci jsou našimi partnery na trhu jakési zájmové skupiny. Když se rodí nějaký projekt, první v pořadí je investiční záměr. Mluvíme s architekty, projektanty, tedy s příslušníky zájmové skupiny podílející se na přípravě projektu. Abychom měli úspěch, musejí být tito lidé s naším zbožím dostatečně obeznámeni. Proto pořádáme školení pro různé skupiny lidí. Máme velmi dobře vybavenou školicí místnost, kde jsme schopni názorně předvést a ukázat aplikace našich výrobků. Školení můžeme uspořádat také přímo u zákazníků. Některá školení jsou ve spolupráci s ČKAIT, takže jsou brány jako součást celoživotního vzdělávání. Další skupina našich partnerů je ta, která zboží distribuuje ve velkém, tedy velkoobchody. Ve výjimečných případech složitých projektů dodáváme zboží zákazníkovi přímo. Další skupinu tvoří montážní firmy, které svou prací celý ten distribuční řetěz ukončí. Do trhu s elektromontážním materiálem ovšem zasahují také investoři či developerské skupiny. To všechno jsou naši partneři, o které máme zájem a s kterými dlouhodobě spolupracujeme.

Naše výrobky sledujeme od začátku až do konce – od prvních jednání o projektu, přes prodej a distribuci až po vlastní aplikaci a uvedení do provozu. Zákazník od nás může získat technickou pomoc – s projektantem často spolupracujeme poskytováním technického poradenství. To je jedna z našich předností a zákazník si této pomoci váží.

Které oblasti z Vaší nabídky jsou pro Vás nejdůležitější?

To není jednoduchá otázka. Máme sedm skupin zboží a je těžké stanovit, která z nich je nejdůležitější. Samozřejmě největší objemy dodávek jsou v oblasti kabelových nosných systémů – je to logické, tady je toho „železa“ nejvíc. Důležitá oblast pro nás jsou různé spojovací materiály a drobná „bižutérie“, která je potřebná při dokončovacích pracích – takové to typické velkoobchodní zboží, jako jsou krabice a další elektroinstalační materiál. Neméně důležité jsou systémy pro ochranu před bleskem a přepětím. Tady jsou menší objemy zboží, protože na trhu je poměrně dost firem zaměřených na přepěťové ochrany. Ovšem naše specialita jsou podlahové rozvody, ať už uzavřené nebo otvíratelné, zabudované do podhledu nebo pod podlahu. Troufám si tvrdit, že co do kvality jsou podlahové systémy OBO na vedoucí pozici, na druhou stranu ale nejsme nejlevnější, takže je tu dost prostoru pro různé náhražky na bázi plastů, jejichž cena oproti našemu poctivému kovu je výrazně nižší. Naše výrobky ocení hlavně takový zákazník, který dbá na kvalitu a bezpečnost, popř. potřebuje podlahu pro větší zátěže, kde by plastová víka neobstála.

Pokud jde o Vaši práci ve firmě OBO Bettermann, i pro Vás samotného je letošní rok jubilejní. Blahopřeji Vám k 20. výročí ve funkci jednatele. Jaké jste měl před dvaceti lety plány a jak se vám je dařilo naplňovat?

Tehdy před dvěma desetiletími pro mě firma OBO nebyla úplně neznámá. Předtím jsem pracoval ve velkoobchodu a OBO byl náš dodavatel, takže jsme se znali jako obchodní partneři. Firma tehdy sídlila v pronajatých prostorách na Praze 4, stavba nového sídla v Modleticích se teprve připravovala. V prvních chvílích jsem měl dojem, že OBO je trochu víc sofistikované železářství, a teprve po nějakém čase a po několika návštěvách mateřské společnosti v Německu, diskusích a experimentech se nám začala rýsovat představa, jak by dceřiná společnost v České republice měla vypadat. Podařilo se přesvědčit vedení skupiny OBO, že jde o víc než o pouhou dobrodružnou hru podporovanou mateřskou firmou. Léta práce naší dceřiné společnosti i našich kolegů v jiných zemích způsobila, že export firmy nyní převyšuje prodej v mateřské zemi Německu. Tyto zkušenosti jsem ještě zúročil při svém čtyřletém působení v další dceřiné společnosti na Slovensku, kam jsem byl v roce 2007 povolán po náhlém úmrtí tehdejšího jednatele.

Takže i když jsem před dvaceti lety neměl vyhraněnou představu, do čeho jdu a co z toho bude, při pohledu zpět, v té plejádě lepších a horších rozhodnutí, nevidím nic, co by bylo zásadně špatné.

Jak by se dalo kvantifikovat podnikatelské úsilí firmy?

Náš roční obrat se pohybuje kolem 200 milionů korun. Jsou lepší roky a horší roky, toto je pro orientaci taková střední úroveň.

Jak a kde vznikají technické podklady pro výrobu a inovace?

Společnost OBO Bettermann má vlastní výzkumné a vývojové středisko v Německu, na centrále v Mendenu. Tady pracuje tým, který se zabývá vývojem a inovacemi, přičemž sleduje trendy, nové materiály a technologické postupy a k tomu všemu přidává naše stoleté zkušenosti. Máme i vlastní zkušebnu, kde se dělají elektrické a mechanické zkoušky během procesu vývoje, aby výrobky před uvedením na trh, určené k oficiálním zkouškám v autorizované zkušebně, měly jistotu, že projdou. Většina výrobků se zkouší ve zkušebně VDE, máme i takové, které se zkoušejí tady v České republice nebo na Slovensku.

Otázky spojené s životním prostředím často zajímají širokou veřejnost. Jakou důležitost Vaše společnost přikládá tomuto tématu?

OBO Bettermann ve všech zemích, kde má dceřiné společnosti, dodržuje veškeré standardy a právní předpisy, které se týkají ochrany životního prostředí. Jen pro ilustraci: OBO má dvě vlastní plně automatizované zinkovny pro žárové zinkování ocelových konstrukčních dílů. Měřením vlastností ovzduší máme ověřeno, že vzduch vypouštěný po vyčištění má lepší kvalitu než ten, který je odebírán zvenčí pro výrobní proces.

Jak vidíte perspektivu podnikání v oblastech, kterými se zabývá OBO Bettermann?

Potřeba přenosu a distribuce elektrické energie a její využívání v lidské společnosti bude dál narůstat. Je několik zásadních výzev, jak se k tomuto trendu postavit. Získávat elektřinu jinak? Zaměřit se na úspory energie? Velmi frekventovaná jsou témata obnovitelných zdrojů energie, elektromobility, akumulace elektřiny. A je tu také internet věcí a Průmysl 4.0. Potřeba elektroinstalačního materiálu tedy bude mít rostoucí tendenci. Nemusí jít jen o klasické dráty a elektrické přístroje, jsou i další možnosti, např. indukční přenos energie a další, o kterých třeba ještě ani nevíme. Firma OBO Bettermann se svými zkušenostmi a výzkumným potenciálem je připravena na trendy v elektrických rozvodech patřičně reagovat.

Co byste popřál firmě a lidem, kteří v ní pracují, do dalších let?

Zaměstnancům přeji, aby pro ně dalších pětadvacet let bylo minimálně stejně úspěšných. Firmě přeji, aby jí zůstalo vůdčí postavení na českém trhu ve svých oblastech činnosti, aby si nadále uchovala inovátorství, preciznost a schopnost reagovat na všechny výzvy, které během doby bude přinášet technický pokrok.

Rozhovor vedl Ing. Emil Širůček,
FCC PUBLIC


Vyšlo v časopise Elektro č. 7/2019 na straně 44. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.
 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021