Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Nový typ atomových hodin měří čas s ještě vyšší přesností

18. 12. 2020 | MIT | www.mit.edu

Atomové hodiny jsou nejpřesnějším měřičem času na světě. Tato mimořádná zařízení využívají lasery k měření vibrací atomů, které oscilující neměnnou frekvencí jako miniaturní kyvadla vykonávající synchronní pohyb. Nejpřesnější atomové hodiny na světě určují čas s takovou přesností, že pokud by začaly měřit čas v okamžiku vzniku vesmíru, jejich zpoždění k dnešnímu dni by bylo pouhých 500 ms.

Pokud by však atomové hodiny dokázaly měřit vibrace atomů s ještě vyšší přesností, pak by byly schopny detekovat úkazy, jakými jsou například temná hmota nebo gravitační vlny. Přesnější atomové hodiny by rovněž pomohly vědcům zodpovědět zapeklité otázky, kupříkladu praktický vliv gravitace na plynutí času, nebo zda má stárnutí vesmíru vliv také na samotný čas.

Atomové hodiny

Tyto otázky a mnohé další nyní vědcům mohou pomoci zodpovědět nové atomové hodiny navržené fyziky z MIT, které neměří seskupení náhodně oscilujících atomů, jak se tomu děje u nejmodernějších řešení atomových hodin, ale kvantově provázané atomy. Atomy jsou provázány způsobem, který není vysvětlitelný klasickými fyzikálními zákony, což umožňuje přesnější měření vibrací atomů.

Celý článek na MIT

Image Credit: MIT

-jk-